A ĎALŠIE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV V KOŠICIACH JE ZA NAMI…


Krátke ohliadnutie za marcovým stretnutím rádioamatérov v Košiciach 03-2016.

Včera,  teda 19.3.2016,  a navyše na Jozefa, sa v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č. 5. konalo už 17. stretnutie rádioamatérov prevažne z východného Slovenska, ale našli sa aj účastníci zo západnejších končín Slovenska či dokonca tiež z Českej Republiky. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol opäť Ferko Proháska OM8TA. Je však treba hneď úvodom povedať, že toto stretnutie sa tohto roku vôbec nemuselo uskutočniť, nakoľko ešte v januári mi Ferko tvrdil, že už neplánuje zorganizovať toto podujatie. Nepýtal som sa ho na dôvody tohto postoja, ale vedel som ho pochopiť, keďže vek a pridružené zdravotné problémy nie sú najlepšou podporou pri organizovaní akejkoľvek väčšej akcie, preto som ho ani veľmi nepovzbudzoval, aby to ešte raz skúsil. O čo som sa ja ani len nepokúsil, to sa podarilo Stanovi Barónikovi OM8AQ, ktorý Ferka nakoniec presvedčil, aby to stretnutie pripravil. Keď ma neskôr Ferko oslovil už s novu správou, že nakoniec to stretnutie bude a to 19. marca, veľmi ochotne som mu prisľúbil podporu pri jeho príprave tým, že opäť zabezpečím nejakú zaujímavú technickú prednášku a taktiež k tomu potrebný dataprojektor.

Stretnutie prebehlo veľmi podobnou formou ako všetky predošlé, ale nejaké zmeny je predsa len možné badať. Nepoznám presný počet rádioamatérov, ktorí sa na tohtoročnom stretnutí zaprezentovali, preto nemôžem porovávať počty s predošlými stretnutiami. Možno na stretnutie prišiel rovnaký počet rádioamatérov ako v minulosti, možno o niečo menej, ale sála bola pomerne plná aj keď niektoré známe tváre sme tam už nemohli stretnúť, lebo nás za uplynulý rok opustili.

Bola aj burza starých a miestami už nepoužiteľných vecí, kde by som si aj vedel niektoré lepšie kúsky vybrať, ktoré by som ešte vedel zmysluplne využiť, ale nakoniec som neurobil žiaden „obchod“. Možno však konštatovať, že z roka na rok postupne klesá počet predajcov takejto techniky, čo bolo výrazne vidieť aj na novembrovom stretnutí v Poprade.

Na stretnutí však boli aj predajcovia novej techniky. K už takmer štandardnému stánku fy ANICO, kde bolo možné kúpiť mnohé zaujímavé zariadenia pre rádioamatérov prevažne od fy YAESU sa tento krát pridružil aj stánok firmy LC ANTENAS (Rado OM0AMR), ktorý ponúkal rôzne krátkovlné drôtové antény a príslušenstvo k týmto anténam, ako aj stôl s prezentáciou výrobkov anglickej firmy http://www.hamtronix.eu/index.php…, ktoré predstavil Peter OM0TM. Boli tam veľmi pekné veci, o ktoré by som pred pár rokmi mal veľký záujem (transvertor na VKV/UKV) , teraz však už na to nemám (hlavne finančne) a musím sa uspokojiť so svojou VKV rádiostanicou R2-CW.
Pre mňa dosť zaujímavou prezentáciou boli výrobky firmy ATT Plus s.r.o., Anténní a telekomunikační technika (www.attplus.cz/), ktorých antény pre VKV a UKV mali perfektné prevedenie, aké sa očakáva od profesionálneho výrobcu. Škoda len, že som nemal ani len odvahu sa pýtať na ceny týchto výrobkov, lebo viem, že na to nemám a musia mi vystačiť moje homemade antény, ktoré však nemajú takú robustnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam ako tieto profesionálne.

Prednášková časť stretnutia.

Tento rok sa Ferkovi podarilo zabezpečiť na košické rádioamatérske stretnutie tri prednášky. S prvou prednáškou o riešení stabilných oscilátorov pre mikrovlné zariadenie prišiel až z Bratislavy Janko Gavora OM3ID. Najprv som si myslel, že ma tá prednáška nezaujme, keďže sa nevenujem mikrovlnám, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľmi poučné pre konštruktérov aj pre iné oblasti frekvenčného spektra a preto som si urobil viacero poznámok z tejto prednášky, ku ktorým sa chcem vrátiť.
Druhú prednášku pripravil Peter Psota OM8AND a to o VKV kontestovom denníku VUSC 4 WIN. Ja som doposiaľ používal pre vedenie VKV denníkov starší program ATALANTA LOCATOR, ktorý však už nejde pod WIN 7, 8, 10 a preto som tieto denníky vedel spracovávať (off line) len na veľkom PC s WIN XP. Petrova prednáška mi ukázala, že najnovšia verzia programu  VUSC je už veľmi vypracovaná a bude splňovať moje potreby, preto som si tento program okamžite nainštaloval nielen na stolný PC ale aj na notebook, aby som to mal už pripravené na najbližší  VKV pretek.
Poslednú prednášku som pripravil ja. Jej témou boli antény typu LONG WIRE – dlhý drôt, kde som prezentoval predovšetkým výsledky merania na mojej LW anténe a komentoval zistené fakty z hľadiska použiteľnosti tejto antény ako jednoduchej multibandovej KV antény. Podľa reakcií prítomných poslucháčov, táto téma ich zaujala.

Na záver si však nemôžem odpustiť jednu kritickú poznámku do našich rádioamatérskych radov. Pri viacerých väčších rádioamatérskych stretnutiach je dobrým zvykom mať úvodom aj istú „oficiálnu časť“, v ktorej sa aspoň v stručnosti urobí isté zhodnotenie nášho „rádioamatérskeho roka“ od posledného stretnutia. Na mnohých predošlých stretnutiach rádioamatérov v Košiciach sa takto ohodnotili aj niektoré výsledky úspešných rádioamatérov hlavne vo VKV pretekoch aspoň prečítaním najlepšie umiestnených staníc z výsledkových listín a udelením pamätných diplomov. Rovnako sme si zvykli pripomenúť aj našich priateľov, s ktorými sme sa za uplynulý rok navždy rozlúčili aspoň krátkym príhovorom a minútou ticha. Keď to bolo potrebné, v tejto oficiálnej časti odzneli aj nejaké nové informácie o stave prevádzačov na východnom Slovensku, či informácie o zmenách pri udeľovaní a predlžovaní rádioamatérskych povolení a podobne. Vždy mi však pri tom vadila jedna vec a tou je prejav hrubej neúcty k práci organizátora (či organizátorov) stretnutia, ktorý vidím v tom, že značná časť „pléna“ prítomných rádioamatérov vôbec nebrala na vedomie, že sa niekto snaží robiť nejaký oficiálny príhovor a potreboval by výrazne znížiť „krčmovú“ úroveň hluku z hodnoty S9+20 na povedzme S4, S3 a ďalej pokračovala vo svojej voľnej debate. Pridávanie decibelov na zosilňovači zvukovej aparatúry nemalo nikdy veľký účinok na diskutujúcich, rovnako ako ani výzvy na utíšenie. Preto sa netreba diviť, že sa táto oficiálna časť košického stretnutia postupne skracovala až na tohoročnú úroveň, ktorá spočívala v tom, že v prvej minúte Ferko OM8TA povedal len dve vety – že vôbec nechcel organizovať stretnutie a  že len Stano OM8AQ ho nakoniec presvedčil, aby sa to konalo. Potom už predal slovo mne, aby som povedal niečo o aktivitách ARES za uplynulý rok. Aj táto moj správa bola mimoriadne stručná a spočívala len vo vymenovaní najdôležitejších akcií, ktoré sa podarilo v roku 2015 zorganizovať. V rovnakom šume či skôr hluku prebehlo aj odovzdávanie ocenenia Ferkovi OM8TA, ktoré pripravili jeho priatelia – menovec Ferko OM3CKC a Ivan OM0AD za jeho prínos pri príprave týchto košických stretnutí a činnosť v rámci „ meteokrúžku“, ktorého sa títo rádioamatéri pravidelne zúčastňujú. Väčšina zúčastnených ani nemohla započuť o čo vlastne ide a čo sa pri predsedníckom stole vlastne deje, čo je veľká škoda.

Priestor v Centre voľného času umožňuje robiť oficiálnu časť len v rovnakej miestnosti kde je aj burza a predajcovia a kde sa sústreďujú aj diskutéri. Za daného stavu je jediným riešením pre súbežné konanie jednotlivých častí programu v jednom priestore vzájomná ohľaduplnosť a chvíľkové stíšenie diskusie na relatívne krátky čas potrebný na uskutočnenie oficiálnej časti programu. K tomuto stíšeniu sme sa však takmer nikdy nedopracovali.

My rádioamatéri sa hrdíme tým, že sme „odborníci na komunikáciu“ a že dodržujeme prísne písané aj nepísané zákony HAM SPIRITU, kde jedným zo základných pravidiel je ohľaduplnosť pri komunikácii (na pásme) kde rádioamatér najprv trpezlivo počúva a až potom volá. Tu ako keby chýbalo prepojenie medzi účastníkmi a tými , ktorí toto podujatie pripravili. Ako keby to bola úplne automatická samozrejmosť, že v polovici marca sa v Košiciach v Centre voľného času VŽDY uskutoční pre mnohých zaujímavé podujatie – rádioamatérske stretnutie, na ktoré pricestujú účastníci aj zo vzdialených častí (východného) Slovenska. Samozrejmosťou to nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Ba dokonca nasledujúci rok sa už takéto podujatie vôbec nemusí uskutočniť a verím, že mnohým by chýbalo. Málokto si však uvedomí, že možno k tomu tak trošku prispel aj svojim dielom, svojou neohľaduplnosťou a svojim nezáujmom o dianie na stretnutí, ktoré niekto pripravil vrátane nejakého aj keď stručného a pre neho neaujímavého programu. A možno sa nájdu noví organizátori s novým „formátom“ pre konanie takýchto stretnutí. Ale určite to bude na inom mieste, možno vo vhodnejšom priestore, však  nie za symbolickú cenu 1,5 EUR a potom, kto vie koľkí rádioamatéri prídu na takéto „drahé stretnutie“. Budúcnosť ukáže.

Stano OM8ST


Advertisement