TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA NA HAMFESTE FRIDRICHSHAFEN 2016


Nasledujúca aktualita môže byť zaujímavá pre tých z nás (aresákov), ktorí by sa snáď dostali na tohtoročné rádioamatérske stretnutie vo Fridrichshafene.

Blíži sa tohtoročné najväčšie Európske rádioamatérske strentutie HAMRADIO 2016, ktoré sa bude konať tradične v nemeckom Fridrichshafene v termíne 24 – 26 júna 2016. Program tohto stretnutia býva bohatý a tohtoročný program (či skôr zoznam vystavovateľov) je možné si pozrieť na stránkach stretnutia:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/

Z tejto stránky sa však človek nedozvie o niektorých sprievodných aktivitách, ktoré sa budú konať počas tohto HAMFESTU. Pre priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie (ARES) môžu byť preto zaujímavé nasledovné informácie, ktoré sú zverejnené na stránke IARU-R1.

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1553-emergency-communications-activities-at-friedrichshafen-2016

V rámci tohto stretnutia HAMRADIO FRIDRICHSHAFEN 2016 sa budú konať tieto podujatia týkajúce sa tiesňovej komunikácie (ARES):

PIATOK 24.6.2016 1200 – 1500 miestneho času – sála ROM

V tomto čase a priestore usporiada IARU stretnutie rádioamatérov, ktorí sa zaujímají o tiesňovú komunikáciu s nasledovným predbežným programom (môže sa zmeniť):

12:00 – 12:45Reporty regionálních (R1, R2, R3) koordinátorov
IARU pre tiesňovú komunikáciu
12:45 – 13:45Otvorené fórum pre národných koordinátorov
tiesňovej komunikácie na prezentáciu aktivit v
ich krajinách
13:45 – 14:15Správa o teste GlobalSET  a idey pre tento rok 2016
14:15 – 14:45Otvorené fórum pre diskusio o zmenách  v IARU
procedurách  pre tiesňovú komunikáciu
14:45 – 15:00Záver a diskusia  o stretnutí vo Fridrichshafene
v nasledujúcom roku.

Rokovacou rečou pre toto stretnutie bude angličtina.

SOBOTA 25.6.2016 1000 – 1400 miestneho času – sála LONDON

Nemecký centrálny radioklub DARC (https://www.darc.de/home/ ) organizuje v rámci stretnutia vo Fridrichshafene ich štvrtú „NOTFUNK UNIVERZITU“. Táto univerzita sa bude venovať širokému spektru tém vrátane prípravy na krízovú komunikáciu v Luzerne, scenárov tiesňovej komunikácie a štruktury krátkovlnej siete THW v Bavorsku.

Rokovacou rečou pre NOTFUNK UNIVERZITU bude nemčina. Viac informácii bude dostupných zakrátko na stránkach DARC.

Poznámka:
Pozrel som si dnes túto stránku DARC a zatiaľ som tam nič bližšieho nenašiel k tejto univerzite, len staršie materiály z predošlých ročníkov.

Stano OM8ST

Krajský koordinátor ARES pre KSK


Advertisement

AKO SME OSLÁVILI SVETOVÝ DEŇ RÁDIOAMATÉROV 2016


V polovici apríla máme my rádioamatéri významný sviatok, ktorým je Svetový deň rádioamatérov (World Radio Amateur Day – WARD). Konkrétne sa tento sviatok viaže na deň 18. apríla  na počesť vzniku prvej celosvetovej organizácie rádioamatérov – IARU (International Amateru Radio Union). Stalo sa tak v roku 1925 na konferencii rádioamatérov v Paríži. Táto rádioamatéska organizácia  IARU  odvtedy zastupuje záujmy všetkých rádioamatérov sveta pri riešení otázok využívania rádiového spektra a zastupuje ich pri rokovaniach s úradmi zodpovednými za reguláciu a prideľovenie rádiových frekvencií.

V tento deň sa koná viacero podujatí, ktorými si rádioamatéri na celom svete pripomínajú tento svoj sviatok. Jednou z foriem osláv tohto výročia je prezentovanie rádioamatérskej činnosti pred širokovu verejnosťou napríklad vystúpeniami v masovo komunikačných prostriedkoch. Tohto roku sme boli v tomto smere na Slovensku pomerne aktívni, keď sa až na troch rôznych rozhlasových staniciach a na internete sa objavili príspevky o rádioamatéroch.

RTVS – RÁDIO FM

V rámci RTVS na stanici rádio FM odznela 18.4.2016 o 15:32 relácia:

Túlačka FM: Za rádioamatérmi, ktorú je možné si vypočuť z archívu RTVS na linke:

http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/104395/tulacka_fm-za-radioamatermi

V tejto relácii  vystupovali Ondrej Briatka  OM4DW a Jozef Kalocsányi OM5CD, ktorí veľmi zaujímavým spôsobom priblížili bežným ľuďom rádioamatérsku činnosť.

RTVS – RÁDIO REGÍNA

Podobná relácia odznela aj v regionálnom vysielaní Rádia Regína rána o 6:14 , kde  prácu rádioamatérov priblížil ostatným poslucháčom rádia Stano Barónik OM8AQ. Túto reláciu som nenašiel v archíve  Rádia Regína, preto tu neviem umiestniť príslušnú linku  s týmto príspevkom , ale v prípade záujmu viem poskytnúť mp3 súbor s nahrávkou tejto relácie.

RÁDIO KOŠICE /iTV KOŠICE

V rámci regionálneho vysielania miestnej rádiostanice „Rádio Košice“ dňa 18.4.2016 v čase po 14:30 hod odznela ďalšia podobná relácia o rádioamatéroch, v ktorej hovorili Stano Uličiansky OM8ST a Vlado Ludrovský OM3TWM. Nahrávka bola realizovaná priamo v priestoroch rádioklubu OM3VSZ, kde vzniklo aj krátke video približujúce neamatérom našu činnosť.

Zvukové nahrávky je možné nájsť na stránke:

http://www.radiokosice.sk/index.php? option=com_content&task=view&id=40955&Itemid=20

kde sa nachádzajú nahrávky 4 samostatných vstupov do vysielania Rádia Košice.

Video z priestorov rádioklubu OM3VSZ je umiestnené na internetovej televízii http://www.tvkosice.sk na linke:

https://www.tvkosice.sk/video/57149bdf4526ca6bc3b8ef72

Ak niekto nebude vedieť nájsť tieto relácie v archívoch, mám ich stiahnuté vo svojom počítači a viem ich poslať. Je však potrebné si uvedomiť, že sa jedná o veľké súbory, preto ich nedávam priamo na túto stránku.


Spracoval Stano OM8ST