POZNÁMKY K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÚ DNES ZVEREJŇUJEM


Dnes som sa rozhodol zverejniť moju osobnú webovú stránku venovanú rádioamatérom, rádioamatérskej technike a rádioamatérskemu vysielaniu, ktorá má v podtitule ešte prívlastok „VO VÝSTAVBE“, ktorý je však veľmi výstižný a v tejto chvíli aj náležitý. Na tejto stránke už pracujem od začiatku roka a stále ešte nie je dokončená do tej základnej podoby, v ktorej som ju chcel mať už niekedy v marci. Medzitým však prešla celkom zaujímavá rádioamatérska sezóna a udiali sa iné udalosti, ktoré by bolo vhodné mať už zverejnené, kým sú ešte ako tak aktuálne. Preto som sa rozhodol na rázny krok, že po doplnení niektorých aktualít, ktoré sa dajú urobiť rýchlo túto moju stránku zverejním v stave „ AS IS“ – teda v stave v akom momentálne je, aj keď tam viaceré príspevky chýbajú. Nedokončené príspevky sú signované ako privátne a preto sa k ním nie je možné dostať. Postupne sa však budú odkrývať tak, ako sa mi podarí ich kompletovať. Preto keď budete prechádzať po tejto stránke, tak sa nečudujte, že je tu ešte veľa “bielych miest” a skôr mi poprajte veľa síl, aby som to čím skôr doplnil.

Každá takáto stránka je živá a bude dopĺňaná rôznymi aktualitami, ktoré samozrejme rýchlo stratia svoju aktuálnosť, ale budú na ňu dopĺňané aj viaceré technické a metodické materiály s dlhšou životnosťou, ktoré som tam chcel už v tejto chvíli mať. Viacero materiálov mám v podobe “ppt” prezentácií, čo je fajn z hľadiska toho, že viem, čo je potrebné povedať, avšak na tieto stránky by som chcel tieto témy rozšíriť do takej podoby, aby bo bolo zrozumiteľné pre čitateľa. Pri prednáške podporenej takouto prezentáciou totiž prednášateľ povie mnohonásobne viac, ako je to na obrázku a to môže chýbať pri snahe o porozumenie výkladu len na základe ppt slajdov. Takáto práca na rozšírení výkladu chce však viac času. Niektoré metodické materiály ARES, ktoré tu chcem sprístupniť širšiemu okruhu záujemcov sú v anglickom originále a preklad do slovenčiny tiež chvíľu trvá. Preto prosím v niektorých prípadoch o strpenie.

Autor


Advertisement

POSEZÓNNE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV Z KOŠÍC A OKOLIA 09-2016


Termín stretnutia: 24. septembra 2016

Miesto stretnutia: Košice-Ťahanovce, lúky pri Hornáde za krčmou  SUDKY a WHITE HOUSE 

Zatiaľ čo minulý rok  bol z môjho pohľadu bohatý na zorganizované stretnutia, keďže sa mi podarilo zorganizovať až dve takáto podujatia – ARES stretnutie vo Vrútkach a na Čani , tento rok som zatiaľ nič neorganizoval ani som nebol na žiadnych iných stretnutiach okrem toho jarného v Košiciach a trošku ma to mrzelo. Preto som sa nakoniec rozhodol dosť spontánne, že využijem ešte stále pomerne slušné septembrové počasie na rýchle zorganizovanie malého neformálneho stretnutia  len pre rádioamatérov z Košíc a okolia. Mal som zopár námetov do programu, ktoré nie sú vo všeobecnosti otrepané a ktoré by snáď mohli viacerých hamov zaujať. Preto som dal niečo na papier a skonzultoval som to s Radom OM8BU, ktorého som tiež chcel do jedného bodu programu využiť. Radovi sa tento nápad zapáčil a navyše termín, ktorý som navrhol a to sobota 24.9.2016 zhodou okolnosti vyhovoval aj jemu, takže  to bolo realizovateľné. Pretože bolo už málo času na propagáciu stretnutia cez portál HAMRADIO, tak sme najprv urobili malú sondu záujmu e-mailom v rámci emailovej skupiny HELOUKOSICE (Google Groups). Bol som príjemne prekvapený pozitívnou odozvou viacerých členov skupiny a tak sme sa odvážili s Radom zverejniť náš zámer širšiemu okruhu ľudí  prostredníctvom FACEBOOKU  v skupine RÁDIOAMATÉRI VÝCHODNÉ SLOVENSKO (44 členov). Aby sme mali aj nejakú spätnú väzbu, tak som oznam zrealizoval ako UDALOSŤ pre členov skupiny a nazval som ju  ako „Posezónne stretnutie rádioamatérov z Košíc a okolia“ s termínom konania 24.9.2016 od  14:00 do 18:00 na lúkach pri Hornáde za reštauráciou „SUDKY“ a WHITE HOUSE“. Krátko po tomto zverejnením na FB som sa o akcii „dozvedel“  už aj z vysielania košického „Rádia 145,575 MHz“. Rádioamatérske tamtamy jednoducho fungujú.

Už po prvých dňoch takejto propagácie na internete sa ukázalo, že na akciu príde minimálne 10 ľudí a to už bolo postačujúce, aby to malo nejaký zmysel, preto som pokračoval v prípravných prácach a na upresňovaní programu a zabezpečovaní potrebného „MTZ“. Veľmi ma navyše potešilo, že jeden z pozvaných a to Martin  Jezný OM8AWA nielen potvrdil svoju účasť, ale prisľúbil aj svoj malý príspevok do programu a to ukážku „home made“ zariadenia na meranie útlmových charakteristík a rezonancie antén pomocou šumového generátora, smerovej odbočnice a SDR prijímača. Martin prisľúbil súčasne možnosť premerať parametre antén pre prenosné stanice – „gumkáčov“  pre VKV a UKV rádiostanice.

Všetko bolo fajn, kým som v štvrtok večer nezačal mať zdravotné problémy –  okrem nádchy, ktorú som mal už predtým mi vybehla teplota na 38°C a tak som musel zaľahnúť, aby som sa nejako do soboty vykuríroval. Manželkine liečebné postupy a moje trpezlivé ležanie v posteli mi pomohlo aspoň natoľko, že v piatok večer som už mal len 37,2  a v sobotu ráno som už nemal teplotu a tak som mohol pokračovať v prípravách. Manželka ma síce ešte stále prehovárala, aby som akciu odvolal, ale ja so videl, že už o nej vie a chystá sa na ňu prísť príliš veľa ľudí, pričom nemám na všetkých priamy telefonický kontakt a e-mailový oznam o zrušení akcie by mohol byť neúčinný, preto som sa už neodvážil to zrušiť. Mnohí by boli sklamaní že prišli na miesto a nič sa nekoná a nabudúce by už neprišli.

V sobotu dopoludnia som ešte musel zabehnúť na chalupu pre niektoré komponenty výbavy, ktoré som mal v úmysle prezentovať na stretnutí ( hlavne elektrocentrálu, prístrešok a teleskopický stožiar), ale aj to sa časovo zvládlo a tak všetko bolo pripravené na akciu.

Na „pľac“ som prišiel  o 15 minút  skôr, ale viacerí  účastníci ma predbehli a tak už o 14:00 hod bola na miesta dostatočne veľká skupina rádioamatérov na začatie akcie, ale aj tak sme trošku počkali, kým sa to začalo. Program bol nakoniec nasledovný:

  • Prezentácia konštrukcie VKV antény GP na 50MHz s možnými variantmi na  70 a 144 MHz ( OM8ST) ( menia sa len dĺžky prvkov)
  • Ukážka stavby prístrešku k osobnému automobilu na ochranu  rádiových operátorov pred nepriazňou počasia (OM8ST)
  • Stručná prezentácia digitálneho systému pre rádioamatérov s názvom DMR a ukážka spojení so vzdialenými rádioamatérskymi stanicami v OK  realizovaných cez lokálny DMR prevádzač  OM0ODM ( Rx 430,625 MHz/ Tx 438,225 MHz) – Vedúci operátor: Peter Kratochvíl  OM8AKX ( + Martin OM8KT).
  • Ukážky chemických zdrojov záložného napájania – Gélové olovené akumulátory a komentár k problematike ich správneho nabíjania
  • Ukážky a porovnanie elektrocentrál – Elektrocentrála SCHEPPACH GS 920 ( 720W) bez regulácie a s dvojtaktným motorom a doplnkovým AVR regulátorom typu EG-AVR-1001 EnerGenie a elektrocentrály PARKSIDE PGI 1200 (1200W) čo je elektrocetrála so štvortaktným motorom a invertorovým meničom. ( OM8ST a OM8BU)
  • Ukážka meracieho systému na meraniu útlmu/rezonancie vedení a antén pomocou šumového generátora a SDR prijímača (Martin Jezný OM8AWA). Tu Martin premeral viaceré antény z ručných rádiostaníc prítomných rádioamatérov a bolo vidieť, že niektoré z nich nemajú úplne ideálne vlastnosti v rámci pásma, na ktoré sú určené.
  • Keďže bol o to záujem, niekoľko iných antén, hlavne autoantén na magnetickom držiaku, bolo premeraných  pomocou môjho anténneho analyzátora Rig Expert AA 230. Nie všetky antény vyhoveli, ale aspoň ich majitelia videli, čo majú namontované na aute.

Pretože som bol hlavným organizátorom podujatia, nepatrí sa mi ho hodnotiť, to nech urobia ostatní účastníci. Ja za seba môžem len skonštatovať, že to, čo som mal pôvodne v pláne, sa mi podarilo aj za pomoci OM8BU a taktiež OM8AWA uskutočniť. Súčasne môžem s potešením povedať, že počet účastníkov predčil moje očakávania. A keďže aj počasie bolo priaznivé, tak moje pocity z podujatia sú veľmi dobré, aj napriek menším zdravotným problémom, ktoré som mal.

Hlavným fotografom na stretnutí bol Mirek OM8AMF , ktorý  urobil z akcie mnoho zaujímavých fotografických záberov. Tie mi večer aj promptne poslal. Vybral som z nich niektoré tak, aby som aj ostatným  priblížil trochu priebeh najdôležitejších častí programu. Na záver uvádzam  taktiež niekoľko “spoločenských” fotografií a jednu hromadnú, na ktorej sú zachytení takmer všetci účastníci podujatia ale naozaj nie sú tam všetci. Niektorí účastníci prichádzali neskôr a iní zas odchádzali z rôznych dôvodov skôr , takže ani nevieme povedať presný počet všetkých zúčastnených, ale vďaka patrí každému, kto prišiel a podieľal sa svojou účasťou na tomto stretnutí našej komunity. A potešiteľné bolo aj to, že tam bolo vidieť okrem starých harcovníkov aj mnoho mladých tvárí.


Prezentácia konštrukcie jednoduchej GP antény na 50 MHz pásmo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OM8BU meria GP anténu anténnym analyzátorom MINI 60

01 ##P9245618.jpg – OM8BU meria GP anténu antennym analyzátorom MINI 60

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail anténneho analyzátora MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

02 ##P9245620.jpg – Detail anténneho analyzátor MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prezentácia GP antény na 50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou.

03 ##P9245625.jpg

Prezentácia antény GP na  50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou


Montáž prístrešku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Začiatok montáže prístrešku uchyteného háčikmi na strešnom nosiči auta (snímka z 14:24 hod.).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prístrešok stojí ( fotografované o 14:29 hod – čas stavby prístrešku s pomocou je 5 minút)

Prezentácie VKV Boxov pre ARES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dvojica boxov s rádiostanicami a dvojica bední s kotviacim a inštalačným materiálom ku VKV anténam.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obsah boxov:

Každý box obsahuje:

  • VKV stanicu KENWOOD TK 760 so sieťovým zdrojom 13,5V/16A v držiaku
  • 1-2 ks gélový akumulátor 7Ah, napájacie káble ku akumulátoru s PPA konektormi
  • V krabičke je  mikrofón a sieťová napájacia šnúra.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad spredu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad zozadu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail mnou používaných unisex konektorov POWERPOLE ANDERSSON

Konektory ANDERSON POWER POLE používam  vo všetkých rozvodoch siete 13,5V pre moje rádiostanice. Sú dimenzované na prúd až 30A, preto stačia aj na rozvody pre 100W vysielacie zariadenia. Tieto konektory a “polarita” zachytená na fotografii sú štandardom pre skupiny ARES v GB a USA. Dosahuje sa tým jednotnosť systémov napájania, vzájomná zameniteľnosť a kompatibilita rôznych skupín a jednotlivcov počas aktivít v krízových oblastiach.


Prezentácia digitálneho systému DMR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rado OM8BU pri prezentácii systému DMR.

Rado OM8BU popisuje základné atribúty digitálneho systému DMR.  V ruke má UHF rádiostanicu TYTERA MD 390 čo je robustná vodovzdorná stanica pre pásmo 70 cm FM/DMR s krytím IP67.


Elektrocentrály a externé regulátory AVR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentrála PARKSIDE PGI 1200 A1 ( z LIDLu) – OM8BU

Invertorová elektrocentrála so štvortaktným motorom. Hmotnosť cca 13 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentála SCHEPPACH SG 950 ( z MALL.sk) – OM8ST

Štandardná elektrocentrála bez regulácie s dvojtaktným motorom. Hmotnosť cca 16 kg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Externý regulátor AVR typ Energenie EG-AVR-1001 1000VA / 650W.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Príprava elektrocentrály na spustenie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meranie výstupného napätia z EC+AVR pri rôznom zaťažení halogenovým reflektorom 120W a rýchlovarnou kanvicou 550W.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení reflektorom 120W
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení rýchlovarnou kanvicou 550W.

Spoločenské fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Občas nás vyrušovali aj takéto vlaky (Rýchlovlak Pendolino z Prahy prichádza do KE).

Návštevy zďaleka:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zo „širšieho okolia Košíc“ prišiel na stretnutie aj Jaro OM8FT (ex OM8APA) z Medzeva.
21-imag8133
“Zďaleka” prišiel taktiež Peter OM0TM z Veľkého Šariša (prvý zľava).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trošku neskôr ale predsa prišiel aj Ivan OM0AM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prišiel aj Marcel OM8DM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A ešte neskôr došiel aj OM8MM – ledva stihol prezentáciu o elektrocentrálach, ktorá ho najviac zaujímala.

A nakoniec a skôr, než sa príliš zotmelo sme urobili aj hromadné fotografie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na tejto fotke chýba autor väčšiny fotografií Mirek OM8AMF.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tu zas chýba Jaro OM8FT ( stláčal spúšť) , ale zato v centre máme Mirka OM8AMF.

Kto sa cíti, že bol na tomto stretnutí a pritom chýba na tejto fotografii tak buď odišiel skôr, alebo prišiel neskôr (napr. OM8ATI) , ba dokonca mohol byť  práve aj v blízkom “Bielom dome” (WHITE HOUSE) zakúpiť si nejaké občerstvenie.  Organizátor podujatia si vyhradzuje právo nebyť zodpovedným za to, že sa niekto z účastníkov neocitol na  tejto hromadnej fotografii. Súčasne ďakujem najmä Mirkovi  a taktiež Marekovi OM8AE za poskytnutú a  peknú fotodokumentáciu z tejto akcie, ktorú som tu použil.

Stano OM8ST

organizátor stretnutia

25.9.2016