PRAVIDELNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV PREŠOV 2019 NEBUDE


Pretože sa  objavujú rôzne neoverené informácie o možnom februárovom stretnutí rádioamatérov v Prešove, je vhodné dať tieto informácie na pravú mieru. Oznamujeme širokej rádioamatérskej verejnosti, že v tomto roku sa nám nepodarilo nájsť na uvedený mesiac vhodnú miestnosť na usporiadanie stretnutia rádiomamatérov.

Dôvodom je fakt, že v tohtoročná fašiangová sezóna trvá veľmi dlho (až do 6.3. 2019), kvôli čomu sa koná počas februára v mestách a obciach veľa lokálnych podujatí (zábavy, plesy…), kvôli čomu sú priestory vhodné na usporiadanie stretnutia v sobotných termínoch plne obsadené. Takže najbližšie sa stretneme v marci na stretnutí v Košiciach.

Rado OM0AMR a Stano OM8ST


Advertisement

CVIČENIE DHZ KOŠICE- OKOLIE – NÁCVIK POUŽITIA PROTIPOVODŇOVÝCH VAKOV


V sobotu 29.septembra 2018 dopoludnia sa konalo na pravom brehu rieky Hornád v lokalite severne od cesty do obce Ťahanovce cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov z okresu Košice-okolie orientované na nácvik stavania protipovodňovej steny z protipovodňových vakov, ktoré dostali obecné zbory DPO SR v okrese od MVSR na ochranu proti povodniam. Pretože práve v tejto lokalite sa opakujú pri povodniach problémy s výškou ochranných hrádzí (naposledy v roku 2010 – viď ilustračné fotografie v závere fotogalérie ), tak ma tento nácvik zaujal a šiel som sa tam pozrieť a to aj napriek tomu, že to sobotné ráno bolo veľmi chladné. Za rádioamatérsku obec sme sa na to cvičenie prišli pozrieť len dvaja, Braňo OM8WW a ja (Stano OM8ST.) Hoci odvtedy uplynulo už pár mesiacov, k spracovaniu tohto príspevku som sa dostal až teraz.

Nácvik spočíval v naplňovaní týchto vakov vodou z rieky a v postupnom nadpájaní jednotlivých segmentov na seba a stavaní zostavy troch navzájom zopnutých vakov do hrádze s pomerne solídnou výškou, ako je to vidieť vo fotogalérii. Nepoznám presne takticko-technické dáta týchto vakov – výšku a dĺžku, ale pre laikov stačí aj takýto pohľad na fotografie zo stavania tejto hrádze, aby videli o akú “stavbu” sa jedná.

Aby sme mali predstavu o časovej náročnosti môžem povedať, že prvá zverejnené fotografia bola urobená o 8:28 hod (nie je to však začiatok stavania hrádze) a posledná fotografia s naplnenými segmentmi aj na druhom konci hrádze bola urobená o 9:58. Nebyť jedného prasknutého vaku hneď v druhom segmente by aj bežný pozorovateľ povedal, že cvičenie stavby hrádze vyšlo na 100%.

Potom sa už len nasledovala spoločná fotografia celého tímu dobrovoľných hasičov o 10:00 hod. Nakoniec sa začala druhá časť cvičenia – vypúšťanie vody z vakov predpísaným postupným spôsobom a ich odkladanie do protipovodňových vozíkov, čo tiež nie je jednoduchá vec. Nemám to však už detailne zachytené.

Celý priebeh cvičenia najlepšie priblíži pomerne rozsiahla fotogaléria.

Nakoniec pripájam sľúbené zábery z povodne na Hornáde pri Ťahanovciach z 5.6.2010.

Situácia bola vtedy skutočne veľmi dramatická a nebyť zlepšenia počasia (viď aj na fotografiách) mohlo dôjsť k veľkým škodám v regióne mesta Košice.