20. JUBILEJNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019 JE ÚSPEŠNE ZA NAMI


Časť z účastníkov 20. stretnutie Rádioamatérov Košice, 23. marec 2019

Uplynulú sobotu sa v Centre voľného času na Orgovánovej ulici č. 5 uskutočnilo jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach. Počasie bolo veľmi priaznivé, pekné slnečné a pomerne teplé a možno aj preto bola účasť na tomto stretnutí pomerne slušná. V prezenčnej listine sa zapísalo síce len 104 účastníkov, avšak pohľadom do nej som zistil, že mnohí prítomní, ktorých som si pamätal, že boli na stretnutí, sa do prezenčnej listiny nezapísali a tak odhadujem účasť na 120 rádioamatérov a ďalších priaznivcov amatérskeho vysielania.

Súčasťou stretnutia bola aj burza. Pripravené stoly po boku sály nakoniec nestačili na tento účel, preto sa využili aj ďalšie stoly na konci miestnosti. Marcel OM8DM rozdával (zadarmo) viaceré aj zaujímavé veci z pozostalosti nedávno zosnulého Mirka OM3EK. Firma ANICO – Imi OM8KD bola taktiež prítomná na stretnutí, avšak na stretnutie doniesla len konkrétne veci z ich sortimentu tým rádioamatérov, ktorí si ich vopred objednali.

Oficiálna časť stretnutia sa začala okolo 9:30 príhovorom, ktorý som si v spolupráci so Stanom OM8AQ vopred pripravil a to z toho dôvodu, že v ňom boli spomenuté aj niektoré reakcie na nežiadúce javy, ktoré vznikajú v poslednom čase v rádioamatérskej obci hlavne na Východe Slovenska a nechceli sme niečo zabudnúť, alebo na druhej strane reagovať na tieto veci nevhodným spôsobom.

V úvode tohto príhovoru sme si uctili minútou ticha pamiatku našich priateľov a kolegov, ktorí v minulom roku opustili naše rady. Pretože sa jedná o jubilejné stretnutie, poďakovali sme aj Ferkovi Proházkovi OM8TA za dlhodobé organizovanie predošlých ročníkov týchto stretnutí. Samozrejme, že aj v tomto roku sa zapájal do prípravy tohto stretnutia, avšak väčšinu organizačných aktivít spojených s prípravou stretnutia som už prevzal na seba, aby som mu tak uľahčil prípravu stretnutia.

V ďalšej časti stretnutia prebiehala v hlavnej sále burza a diskusie účastníkov na rôzne témy, zatiaľ čo v učebni prebiehali prednášky a ďalšie schôdzky podľa programu, ktorý bol zverejnený v 3. ozname. Išlo tu o tieto témy:

  1. TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC (Stano OM8ST)
  2. NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA SMEROVÝCH CHARAKTERISTÍK ANTÉN V PÁSME UKV
    (doc. Ing. Ján Labun PhD z LF TUKE)
  3. SCHÔDZKA ARES
  4. PANELOVÁ DISKUSIA: RÁDIOAMATÉRI V 21. STOROČÍ

O všetky tieto akcie bol nakoniec pomerne slušný záujem, učebňa bola vždy takmer plná a tak môžeme skonštatovať, že aj táto časť stretnutia sa vydarila. Samozrejme, každý môže ináč hodnotiť, čo mu tieto prednášky a prezentácie priniesli, ale to už je naozaj vecou osobného prístupu a nie všetko vyhovie každému poslucháčovi.
Aby jednotlivé materiály z tohto stretnutie nezapadli prachom, publikujem ich tu aj napriek tomu, že mám skúsenosť, že najmä ppt prezentácie bez živého výkladu k zobrazeným obrázkom sú niekedy málo poučné, avšak v prezentáciách sú aj odkazy na rôzne linky k téme a to môže byť viacerým čitateľov užitočné.

Aby boli prezentácie dostupné pre každého aj bez nutnosti používať aplikáciu POWER POINT, previedol som všetky prezentácie zo stretnutia do PDF formátu a preto je možné si ich tu pozrieť.

PRÍHOVOR NA HAM STRETNUTÍ V KOŠICIACH 23.3.2019.pdf

TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC.pdf

SCHÔDZKA ARES 23.3.2019.pdf

PANELOVÁ DISKUSIA v2.pdf

Prednášku pána doc. Ing. Jána Labuna PhD. tu nezverejňujem, nakoľko popis metódy merania je ešte stále v patentovom konaní a autor ju preto nechce zverejňovať.

FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA

Na stretnutí som nič nefotografoval, lebo som bol zaneprázdnený organizovaním priebehu stretnutia a prednášaním prednášok a ďalších prezentácii. Rozsiahlejšiu galériu fotografií z nášho stretnutia je však možné nájsť na adrese:

https://spseke.sk/ham/Kosice2019/?fbclid=IwAR13mnIuhw4XBt2k1bEYKg5wqcMmhPbn-K7hQHa9Zn0M1FGmh_x_S6jkj3M

Odtiaľ bol prevzatý aj ilustračný obrázok v úvode tohto príspevku.

Stano OM8ST


Advertisement

20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH 23.3.2019 – 3. oznam


Pozývame širokú rádioamatérsku verejnosť na 20. jubilejné stretnutie rádioamatérov, ktoré sa bude konať už túto sobotu  23.3.2019 v obvyklých priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č.5 v Košiciach (sídlisko Terasa). Začiatok stretnutia je o 9:00 hod . Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informácií budú nasledovať dve prednášky s týmto obsahom:

1. Typológia jednoduchých antén a ich modelovanie pomocou SW EZNEC DEMO v.6 (Stano OM8ST) 

2. Nové možnosti merania smerových charakteristík antén v pásme UKV dostupné aj pre rádioamatérov (doc. Ing. Ján Labun  PhD z LF TUKE)

Po prednáškach bude nasledovať  krátka schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. a po nej panelová diskusia na tému “Rádioamatéri v 21. storočí”. Súčasťou stretnutia bude aj obvyklá burza a firma ANICO donesie na stretnutie rádioamatérom vopred objednané zariadenia tak, ako to bolo uvedené v druhom ozname.

Stano OM8ST a Fero OM8TA


Pre tých rádioamatérov, ktorí sú noví, alebo ešte neboli na HAM stretnutí v Košiciach, pripájam aj mapku časti Košíc s vyznačením miesta, kde sa nachádza Centrom voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici č. 5. Je to na sídlisku Košice – Terasa v blízkosti obchodného centra GALÉRIA. Doprava z autobusovej alebo železničnej stanice je najlepšia električkou č. 6 alebo autobusmi č 71 a 72. Tie ale nestoja priamo pred stanicami, ale až za mostíkom pri budove VSE.