A.R.E.S. – SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Publikované 6.11.2017


Prehľad existujúcich a pripravovaných materiálov týkajúcich sa možnej spolupráce A.R.E.S. pri SZR a niektorých organizácií, ktoré sú zaradené medzi základné alebo ostatné zložky IZS. Ak je na príslušnej časti  aktívna linka, dokument je už pripravený a zverejnený. Na ostatných dokumentoch sa ešte pracuje, ale sú tu spomenuté pre informáciu čitateľov.


ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.

Analýza možností spolupráce rádioamatérov a iných zložiek IZS v čase pokoja a počas riešenia krízových situácií tak ako to vyplýva z platnej legislatívy a ďalších objektívnych a subjektívnych faktorov.


SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A ZÁKLADNÝCH ZLOŽIEK IZS

Príklad konkrétnej spolupráce A.R.E.S. a základných zložiek IZS v Žilinskom kraji


SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A DPO SR

Pracovný návrh Memoranda o spolupráci medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR (DPO SR) a SZR a prílohy k tomuto memorandu. Je to dokument, o ktorom sa viedla v rádioamatérskej obci a zvlášť v rámci A.R.E.S. pri SZR diskusia už od augusta 2017. Toto Memorandum nakoniec na zasadnutí KC ARES, ktoré sa konalo počas celoštátneho stretnutia  rádioamatérov v Poprade nebolo prijaté ako záväzný dokument pre ARES ako celok  a nebolo preto dané odporúčanie vedeniu SZR na jeho prerokovanie a schválenie s DPO SR. Napriek tomu je vhodné sa z ním oboznámiť, preto ho tu zverejňujem aj s mojim komentárom.


SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A SAMOSPRÁVY

Krátka úvaha o tom, na čo by sa mala orientovať prípadná  spolupráca A.R.E.S. a samosprávy miest a obcí Slovenska reprezentovanej Združením miest a obcí Slovenska – ZMOSom.


SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A SČK

Stručný popis situácie v oblasti  možnej spolupráce  A.R.E.S  pri SZR a Slovenského červeného kríža.


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: