A.R.E.S. – DOMÁCE AKTIVITY


POMOC ČLENOV A.R.E.S.  ZBOROM DHZ NA BLAHOREČENÍ ANNY KOLESÁROVEJ

Blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré sa konalo v sobotu  1.9.2018  v Košiciach na štadióne Lokomotívy  bolo veľké podujatie, ktoré si vyžaduje zabezpečenie aj rôznymi zložkami IZS ako sú Polícia, Lekárska zdravotná služba, HAZZ ale aj Dobrovoľné hasičské zbory.  Práve týmto zborom DHZ sme poskytli účinnú pomoc pri zabezpečení potrebného rádiového spojenia medzi jednotlivými stanovišťami v rámci areálu štadióna Lokomotíva. V príspevku  je popísané, ako sme sa k tomu dostali a o akú pomoc išlo.


ČLENOVIA ARES PODPORILI RÁDIOVÝM SPOJENÍM AKCIU P-18 V PREŠOVE

Celoslovenské stretnutie mládeže v Prešove známe aj pod skratkou P-18 sa konalo v dňoch  26.7 -29.7.2018 za účasti  okolo 4500 účastníkov, prevažne mladých ľudí. Celá organizácia bola  postavená na množstve  mladých dobrovoľníkov,  ktorí  zabezpečili na podujatí  aj také dôležité služby akými bola  napríklad zdravotná služba, organizačná služba alebo bezpečnostná služba. Do organizácie tohto stretnutia sme sa na  poslednú chvíľu zapojili aj  my rádioamatéri zo skupín A.R.E.S.  za KSK a PSK  a to tak, že sme pre organizátorov zabezpečili rádiové spojenie medzi členmi týchto teamov, čim sa stala ich práca efektívnejšia, rýchlejšia a bez  zmätkov a chaosu, čo samozrejme prispelo k úspešnému priebehu celej akcie.


KOŠICE FIRE RESCUE 2018

Popis cvičenia dobrovoľných hasičských zborov  (DHZ) Košického samosprávneho kraja a účasti rádioamatérov zo skupín ARES z košického a prešovského kraja  na tomto cvičení. Súčasťou príspevku je tiež
fotodokumentácia z účasti rádioamatérov na cvičení KFR 2018.


PREZENTÁCIA RÁDIOAMATÉROV A ARES NA SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE 8.7.2017

Informácia o úspešnej prezentácii rádioamatérov a rádioamatérskych možností počas krajskej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov  za kraj Prešov v obci Malcov pri Bardejove.


ARES míting Čaňa október 2015 

Zopakovanie úspešného stretnutia a školenia A.R.E.S. z Vrútok aj pre členov A.R.E.S. z východu Slovenska.


ARES míting Vrútky jún 2015

Celoslovenské stretnutie členov krajských skupín A.R.E.S. a ďalších priaznivcov  A.R.E.S. spojené s prednáškami na rôzne témy z  problematiky krízovej komunikácie a praktickými ukážkami vysielacej techniky vhodnej pre použitie v krízových situáciach.


ARES cvičenie Martin marec 2014

Cvičenie konané 22. marca 2014 v Martine a okolí. Cieľom cvičenia bol nácvik vytvorenia núdzového rádiového spojenia medzi obcami okresu Martin počas  simulovanej krízovej situácie, kedy sa predpokladalo prerušenie dodávky elektrickej energie, postupný výpadok štandardnej komunikačnej siete, ako napr. pevných telefónnych liniek, mobilné telefónov, internetu a pod.


ARES aktivita LIVOV júl 2008

Prvé a zatiaľ  (chvalabohu)  jediné nasadenie prostriedkov skupín A.R.E.S.  pri SZR  na zabezpčenie náhradného rádiového spojenia pre civilné obyvateľstvo.


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: