A.R.E.S. aktivita LIVOV júl 2008


Správa z ARES aktivity LIVOV v dňoch 31.7.2008 -2.8.2008


Situácia v Livove a okolí

Po povodniach na východnom Slovensku koncom júla 2008 došlo ku poškodeniu komunikácií ale aj spojových vedení na rôznych miestach severných okresov Prešovského samosprávneho kraja. Jedna z najzložitejších situácií bola na úseku medzi obcami Livov a Livovská Huta, kde voda podmyla respektívne úplne zobrala na viacerých miestach cestu a súčasne vážne poškodila spojovacie (telefonické) vedenie realizované na trase pozdĺž poškodenej cesty. Nakoľko v obci Livovská Huta nie je signál mobilných operátorov, obec tak ostala odrezaná od okolitých obcí nie len dopravne ale aj stratila aj spojenie s okolím. Do opravenia poškodených ciest bola doprava dočasne zabezpečovaná vojenským transportérom. Z hľadiska obnovenia telefonického spojenia boli uskutočnené pokusy o zriadenie dočasnej telefonickej linky pomocou vojenského telefónu (PK linky). Táto linka bola však pravidelne poškodzovaná stavebnou technikou opravujúcou cestu v postihnutej oblasti, takže nakoniec nesplnila svoj účel. Pokus vojenských zložiek o zabezpečenie spojenia VKV prostriedkami bol podľa informácií od miestnych obyvateľov taktiež neúspešný kvôli komplikovanému terénu na trase Livov – Livovská Huta – úzke krivoľaké zalesnené údolie v dĺžke cca 5 km.

Aktivácia akcie ARES

Masovokomunikačné prostriedky prinášali ešte aj niekoľko dní od začiatku povodní
informácie, že v uvedenej oblasti pretrvávajú komunikačné problémy. Na základe toho ma kontaktoval v stredu 30.7.2008 dopoludnia predseda ARES Jaro Kubíček OM1II s úlohou aby som preveril potrebu a možnosť poskytnúť v tejto situácii postihnutým obciam pomoc zriadením dočasného rádiového spojenia prostredníctvom zariadení, ktoré máme ako rádioamatéri k dispozícii.
Na základe tohto podnetu som sa telefonicky spojil s obecným úradom v Livove, kde som komunikoval s pracovníčkou úradu, nakoľko starosta bol v tom čase v teréne. Po krátkom rozhovore, v ktorom som sa dozvedel, že pretrvávajú ťažkosti so spojením s Livovskou Hutou a po mojom vysvetlení, čo môžeme ako ARES skupina poskytnúť v oblasti rádiového spojenia sme sa dohodli, že má zmysel prísť do Livova a skúsiť zabezpečiť takúto náhradnú rádiovú linku.
Po pozitívnom ohlase a overení potreby spojovej služby bolo rozhodnuté ísť na akciu. Na takúto akciu sme však neboli technicky a organizačne pripravení s možnosťou okamžitého výjazdu do terénu a aj kvôli pracovným povinnostiam som mohol ísť z práce preč až vo štvrtok 31.7 popoludní, preto sa výjazd dohodol až na tento termín, teda o deň neskôr.

Pre zabezpečenie rádiového spojenia je vždy prvoradou otázkou, akú techniku je vhodné použiť na dosiahnutie cieľa. Pre rádiové spojenie na krátku vzdialenosť aj v zložitejšom teréne ako je mestská zástavba ale napr. aj zalesnený terén je možné úspešne použiť aj CB rádiostanice, ktoré majú síce výkon obmedzený len na 4W, ale 11m vlny (frekvencia 27 MHz) majú vhodné vlastnosti šírenia pre tieto podmienky. Súčasne pre krízové situácie, kde nemáme možnosť poskytnúť pre postihnutú oblasť rádiostanice s obsluhou je vhodné použiť takú techniku, ktorú môže použiť každý zaškolený občan. Takouto technikou sú z právneho hľadiska práve CB (občianske) rádiostanice, ktoré môže využívať bez licencie prakticky ktokoľvek v rámci všeobecného povolenia na prevádzku občianskych rádiostaníc vydaného Telekomunikačným úradom SR a navyše majú tieto rádiostanice veľmi jednoduchú obsluhu. Taktiež ich cena nie je vysoká a v prípade straty alebo poškodenia CB rádiostanice počas akcie by bola prípadná škoda malá. Z týchto dôvodov som navrhoval zabezpečenie akcie ARES práve CB technikou, pričom sa táto technika bezodplatne zapožičia starostom obcí na potrebný čas trvania krízového stavu na základe jednoduchej zmluvy o zápožičke. Využitie viacpásmových amatérskych rádiostaníc by poskytlo vysokú flexibilitu pri voľbe vhodného pásma na dosiahnutie kvalitného spojenia, ale mali by sme viac problémov pri stavbe antén a stanicu by smel obsluhovať len licensovaný rádioamatér.

Z praktického hľadiska som mal na začiatku akcie k dispozícii len 1 komplet CB
rádiostanice s duralovou CB anténou 5/8 lambda a prípadne drôtovou závesnou anténou ½ lambda, ktoré sú prezentované na mojej stránke v rubrike MOJA VYSIELACIA TECHNIKA. Pre zabezpečenie rádiomostu medzi dvomi obcami som potreboval ešte minimálne ďalšiu podobnú sadu CB zariadenia a nejakú rezervu. Zdrojom tejto CB techniky pre mňa boli časti už nepoužívanej CB rádiovej siete, ktorú prevádzkoval pred časom môj priateľ vo svojej firme. Preto som sa opäť na neho obrátil, či môže poskytnúť ďalšiu rádiostanicu, napájacie zdroje a prípadne vhodnú anténu na zabezpečenie tejto akcie. Na základe jeho pozitívnej reakcie som mal v stredu večer doma tri sady CB rádiostaníc so zdrojmi a ďalšiu čerstvo zo strechy demontovanú duralovú CB anténu 5/8 lambda. Večer som strávil repasáciou antény – výmenou zhrdzavených spojovacích dielov a skúškou je zborky a rozborky, ďalej zbežnou kontrolou funkčnosti CB rádiostaníc a prípravou ďalšieho materiálu potrebného na takúto akciu vrátane letovačky a cínu s kolofóniou. K polnoci bola technika pripravená.

Zloženie tímu

Na takúto akciu nebol potrebný veľký tím. Na pomoc pri stavaní antén som mal k dispozícii prázdninujúcich študentov – môjho syna a synovca. Pre odbornejšiu prácu s rádiostanicou sa však hodil aj skúsenejší rádioamatér. Pretože z košických amatérov, ktorí sa angažujú do ARES aktivít nebol na termín akcie nikto voľný, navrhol som, aby sa k nám pripojil v Bardejove niekto s miestnych rádioamatérov. Predpokladaný čas akcie z pohľadu Bardejova bol od 15:00 do 19:00 ( bez cesty z Košíc do Bardejova). Po telefonickej komunikácii s Janom OM3WYB sa dohodlo, že na pomoc môže v uvedenom čase prísť Stano OM3WSG, nakoľko on sám má v tom čase dôležité obchodné rokovanie. Po príchode do Bardejova sa budeme kontaktovať na miestnom kanále FM 144,325 MHz a upresníme miesto stretnutia.

Aktivita v Livove

Plánovaný odchod z Košíc o 13:00 bol dodržaný . Okolo 15:00 sme boli v Bardejove, kde sme sa stretli s OM3WYB a OM3WSG. Na miesto prvej aktivity do Livova sme sa dostali okolo 16:00 hod, kde sme mali šťastie, že sme sa takmer okamžite stretli z miestnym starostom Jaroslavom Stracenským, ktorý bol v tom čase práve na miestnom úrade. Po krátkom rozhovore, v ktorom sme vysvetlili, akú pomoc vieme posktynúť a čo k tomu potrebujeme starosta navrhol, aby rádiostanica bola umiestnená v rodinnom dome Livov č.39 u rodiny Korpoňovcov, ktorý sa nachádza blízko obecného úradu. Dôvodom na toto rozhodnutie bol fakt, že na miestnom úrade vlastne nikto nie je – počas dňa je starosta v teréne a v noci je úrad opustený. U Korpoňovcov je vždy niekto v dome a tak môže počuť prichádzajúce volania alebo umožniť volanie smerom na Livovskú Hutu, ak by vznikla takáto potreba.
Po vyriešení týchto dôležitých organizačných a prevádzkových záležitostí sme sa pustili do montáže CB antény a rádiostanice na vhodnom mieste v dome. Anténa bola umiestnená na balkóne domu a upevnená o kraj šikmej strechy, rádiostanica so zdrojom bola umiestnená na skrinke vo vstupnej hale domu, kde bola v blízkosti aj elektrická zásuvka (pozri fotografie vo fotogalérii ARES na stránke). Na tomto mieste bola rádiostanica v prípade nastavenia vyššej hlasitosti počuteľná aj z dvora.
Po montáži systému sme poskytli starostovi, pani Korpoňovej a jej asi 15 ročnému synovi zaškolenie obsluhy rádiostanice a dali sme im k dispozícii aj vytlačený aj keď veľmi stručný, ale písomný návod na obsluhu. Súčasne sme so starostom prebrali a podpísali stručnú dohodu o krátkodobej zápožičke rádiostanice (právny poriadok musí byť aj počas povodní).

Aktivita v Livovskej Hute

Aktivita okolo montáže a zaškolenia obsluhy v Livove skončila okolo 17:00 hod. Stano
OM3WSG ostal na mieste v Livove a ja s chlapcami som sa vydal na cestu do Livovskej Huty. Podľa informácií od starostu mala byť v tom čase už cesta priechodná minimálne pre nákladné autá, ktoré už dovážali potraviny a vodu do Huty.

Naša cesta do Livovskej Huty na vozidle DACIA, ktoré má pomerne vysoký podvozok,
nebola problematická. Cestou sme videli ešte stále pracovný ruch stavebných strojov na úprave poškodených ciest ale aj prácu spojárov od T-Comu pri stavaní nových stĺpov pozdĺž poškodených úsekov cesty. Len na jednom mieste sme museli trochu počkať na jej uvoľnenie cesty, ktorú blokoval nákladiak s kamenivom, kým vysype svoj obsah.

Po príchode do samotného centra Livovskej Huty sme mali na jednom úseku, ktorý sa práve ešte len upravoval, trochu problém kadiaľ ísť, nakoľko na ceste boli ešte stále neupravené veľké balvany, ale nakoniec aj tadiaľ sme pri troške šoférskej zručnosti prešli bez kolízie. Pri ceste späť bol tento úsek už zrovnaný a zavalcovaný, takže už nebol žiaden problém.

V Hute sme opäť najprv hľadali obecný úrad a starostu. Nasmerovali nás tam miestne ženy, ktoré sa práve vracali z lesa a niesli tri koše prekrásnych dubákov. Po chvíli čakania prišiel na úrad starosta Ján Legnavský a rovnako ako v Livove sme mu vysvetlili, čo ponúkame, za akých podmienok to ponúkame a čo k tomu potrebujeme. Napriek tomu, že išlo o nezávislú akciu, aj tento starosta zareagoval rovnako ako v Livove a navrhol aby rádiostanica nebola umiestnená na miestnom úrade, ale niekde v obývanom priestore, tentokrát v tzv. „bytovke“ – štvorbytovom dome, ktorý nebol postihnutý povodňou a stál na kopci oproti obecnému úradu v byte u pani Majdákovej na poschodí tejto bytovky.

Tu sme mali trochu problém s umiestnením antény. Naprv som skúsil spustiť z okna
drôtovú anténu ½ lambda ako šikmý vertikál (sloper) s napájaním na špičke. V tomto
prípade som však nemal možnosť zabezpečiť účinnú protiváhu – uzemnením konca prispôsobovacieho člena napr. o vodovodné potrubie, ktoré bolo ďaleko od rádiostanice
a taktiež nebolo k dispozícii vedenie UK. Preto výsledné PSV tejto antény bolo zlé, aj keď Stano OM3WSG potvrdil, že nás aj tak počul (my jeho nie – ale kvôli inému problému). Preto som sa rýchlo rozhodol a zmenil anténu na duralový vertikál 5/8 lambda. Anténny kábel dlžky 15 m vyhodený z okna bytovky dosiahol až na lúčku na svahu za bytovkou, kde sme umiestnili túto anténu (pozri foto vo Fotogalérii ARES). Tentokrát už bolo PSV v poriadku a začali sa skúšky spojenia. Namiesto signálu od Stana OM3WSG som z Livova zachytil len nosnú bez modulácie, na základe toho som usúdil, že rádiostanica v Livove má problém s mikrofónom. Nasledovala komunikácie „hluchého so slepým“. Kládol som Stanovi jednoduché otázky a on mi odpovedal počtom zakľúčovaní. Takto som sa presvedčil, že v rádiostanica v Hute je v poriadku a budeme musieť opravovať v Livove. Preto som pred odchodom urobil p. Majdákovej a starostovi krátke zaškolenie obsluhy (aj keď bez praktickej ukážky spojenia, ktoré zatiaľ nefungovalo) a odovzdal som im stručný návod na obsluhu zariadenia v písomnej forme. Súčasne som so starostom vybavil právnu záležitosť okolo zmluvy o zápožičke zariadenia.

Počas pobytu v Livovskej Hute som robil pravidelne pokusy o nadviazanie spojenia so Stanom OM3WSG v Livove prostredníctvom ručnej FM VKV rádiostanice na kanále 145,325 MHz. Použil som pritom účinnejšiu teleskopickú anténu dĺžky cca 140 cm, ale spojenie na VKV sa nám nepodarilo uskutočniť podobne, ako pred nami vojakom.

Riešenie problému s rádiostanicou

Vzhľadom na vzniknutý problém so stanicou v Livove sme sa okolo 18:30 vrátili späť do Livova, kde sa najprv Stano OM3WSG pokúsil opraviť odtrhnutý vodič na konektore
mikrofónu, ale keďže bol tam ešte nejaký ďalší problém s mikrofónom, nakoniec sme
vymenili celú súpravu (naštastie som mal so sebou aj tretiu záložnú súpravu CB rádiostanice a zdroja) a skúsili úspešne spojenie s Hutou.

Kvôli istote som sa ešte raz vrátil do Huty k pani Majdákovej a teraz už na fungujúcom systéme som ešte raz demonštroval prácu s rádiostanicou. Po tomto úspešnom vyvrcholení našej aktivity a vzhľadom na pokročilý čas – 20:00 hod sme sa z Livovskej Huty rýchlo vrátili do Livova, kde sme sa rozlúčili s miestnymi obyvateľmi a starostom, dohodli na postupe ukončenia zápožičky, keď bude obnovené telefonické spojenie a odišli späť do Bardejova, kde sme sa opäť nakrátko stretli s Janom OM3WYB a my z Košíc sme sa dali na cestu domov, kam sme dorazili približne o 21:50 hod.

Výsledok a krátke zhodnotenie

Z môjho pohľadu išlo vlastne o prvú „ostrú“ akciu krajskej skupiny ARES pre KSK, ktorej koordinátorom som sa stal len v marci t.r. . Akcia nebola realizovaná tak rýchlo ako by bolo vhodné v takejto krízovej situácii a to hlavne kvôli našej technickej nepripravenosti na podobné akcie. Napriek tomu je možné skonštatovať, že sa aj vďaka priaznivej zhode okolností podarilo v dostatočne krátkom čase od podnetu zhromaždiť potrebnú vysielaciu techniku (v tomto prípade CB zariadenia) a pomocou nej úspešne zabezpečiť rádiové spojenie medzi dvoma obcami v postihnutej oblasti. Aktivita nebola koordinovaná s krízovými zložkami okresu, ktoré v podstate odmietli predošlú ponuku rádioamatérov z Bardejova na posktynutie takejto pomoci. Miestni funkcionári, ale aj další obyvatelia dotknutých obcí boli však k našej aktivite ústretoví, pochopili jej význam a poskytli účinnú spoluprácu. Bez tejto súčinnosti by sa akcia nedala úspešne zrealizovať.

Samotné nasadenie našej techniky v teréne trvalo len krátko . Technika bola nainštalovaná vo štvrtok 31.7.2008 v popoludňajších hodinách a informáciu o obnovení telefonického spojenia medzi obcami som dostal od obecného úradu z Livova v piatok popoludní. Z toho dôvodu sme sa už v sobotu 2.8.2008 vrátili so synom späť do oblasti a odinštalovali tieto zariadenie. Samotná demontáž už prebehla rýchlo – prakticky v priebehu dvoch hodín vrátane presunov.

Vzhľadom na krátkosť našej akcie je možné viesť diskusie o jej reálnom prínose pre ľudí v postihnutej oblasti z hľadiska „počtu uskutočnených spojení“, „podiele na riešení problémov krízovej situácie v oblasti“ a podobných „ukazovateľov“ pre štatistické vyhodnotenie takejto akcie. Prakticky však akcia ukázala na uskutočniteľnosť podobných aktivít v budúcnosti z hľadiska využiteľnosti CB techniky na zabezpečovanie krízovej komunikácie v zložitých geomorfologických podmienkach , ďalej na formy možnej spolupráce s miestnymi funkcionármi a obyvateľmi v postihnutých oblastiach, na niektoré organizačné a právne problémy na ktoré je potrebné myslieť v podobných situáciach a preverila aj naše organizačné schopnosti, technickú zdatnosť a technické vybavenie.

Akcia bola z hľadiska ARES veľmi dobrým „ostrým“ cvičením. Skúsenosti získané z tejto akcie bude potrebné vhodným spôsobom spracovať do interných materiálov ARES pri SZR, aby sa dali využiť v budúcnosti pri podobných akciách inými skupinami ARES na Slovensku.

Na záver chcem zopakovať moje želanie, ktoré som vyslovil pri prvej rozlúčke so starostom Livova pánom Jaroslavom Stracenským – „Pán starosta želám si, aby techniku, ktorú sme vám namontovali na tiesňovú komunikáciu, ste nemuseli ani raz použiť, a aby sa počas jej nainštalovania v obciach už nič vážne nestalo.“

Rovnako si želám, aby sa v celej našej krajine udialo čo najmenej podobných krízových situácií a aby sme (napriek našej pripravenosti pomáhať) mali čo najmenej dôvodov na poskytovanie takejto pomoci, ako tomu bolo počas tejto našej akcie pre obce Livov a Livovská Huta.

 

RNDr. Stanislav Uličiansky, krajský koordinátor KKS ARES pre KSK
V Košiciach dňa 4.8.2008


FOTOGALÉRIA

1. Stavba antény pre CB rádiostanicu v na dome č. 39  v Livove.

 


2. Miestny úrad a bytovka v Livovskej hute, kde bola  umiestnená druhá CB radiostanica.


3. Škody na komunikáciách a na domoch v Livove a okolí boli rozsiahle. My sme videli stav po troch dňoch od pohromy, keď už ťažké mechanizmy aspoň trochu zarovnali štrkom cesty a tak ich sprejazdnili aj pre niektoré osobné autá s vyšším podvozkom.

Smutná poznámka:

Po roku od povodne tieto miesta vyzerali veľmi obdobne….


Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: