MEETING A.R.E.S. ČAŇA OKT. 2015


Celoslovenské podujatie s názvom “MEETING  ARES 2015”   – pracovné stretnutie členov skupín ARES takmer z celého Slovenka, ktoré sa konalo vo Vrútkach  bolo síce úspešné podujatie, ale predsa  tam bola  menšia  účasť členov zo západného Slovenska a taktiež z východu našej krajiny. Hlavným problémom tu bola vzdialenosť do miesta konania, nutnosť ubytovania sa a tým vyššie náklady a väčšia časová náročnosť pre členov zo vzdialenejších oblastí.

Pri jednej diskusii v rádioklube  OM3VSZ niekedy v auguste 2015 mi  šéf rádioklubu Vlado OM3TWM  ponúkol možnosť  zorganizovať podobné A.R.E.S.  podujatie pre “východniarov” v priestoroch rádioklubu na Čani, kde je priestor na prednášky pre 15 až 20 poslucháčov a v prípade potreby je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre menší počet  záujemcov. Takáto ponuka sa samozrejme neodmieta, hoci som vedel, že zasa bude s prípravou  aj tohto menšieho podujatia veľa práce.

Po preštudovaní kalendára rádioamatérskych aktivít a po kozultáciach s rádioklubom  sa našiel vhodný termín pre toto podujatie na sobotu 10. októbra 2015 a začala sa jeho príprava. Ciele tohto stretnutia som chcel zachovať rovnaké, aké sa podarilo zrealizovať vo Vrútkach t.j.   oboznámenie členov  o rôznych legislatívnych, technických a prevádzkových aspektoch rádioamatérskej prevádzky v krízových situáciách, na ktorú by sa mali jednotliví členovia skupín ARES priebežne pripravovať. Teraz sme však na to mali len jeden deň, preto sa musel trochu upraviť a “zhutniť” pôvodný dvojdňový  program do jedného dňa. Nakoniec bol  pre túto akciu navrhnutý nasledovný program:

 

ČAS PROGRAM

09:00 – 09:10

Oficiálne otvorenie  programu stretnutia

09:10 – 10:00

Prednáška č. 1

Legislatíva  pre ARES a štruktúra orgánov SR zodpovedných za činnosti počas
krízovej situácie a metodika krízovej komunikácie IARU

10:00 – 10:45

Prednáška č. 2

Systém  WINLINK pre KV, VKV a legislatíva

11:00 – 11:45

Prednáška č. 3

Systém DIGI MÓDOV zabudovaných v programoch FLdigi a AndFLdigi pre zariadenia s OS Android

12:00 – 12:30

Prednáška č. 4

Systém APRS a praktické využitie počas krízovej situácie

12:30 – 13:30

Obedná prestávka

13:30 – 16:00

Prezentácie techniky pre ARES – antén, rádií, go boxov, záložného  napájania (elektrocentrály), meranie na anténach

16:00 – 18:00

Príprava VKV cvičenia ARES KOŠICE 2015 a diskusia o ARES

18:00 – 24:00

Prezentácia systému WINLINK na príklade ostrého cvičenia ARRL – ARRL Simulated Emergency Test

Dopoludňajší program prednášok bol totožný s programom vo Vrútkach a popoludňajšie prednášky boli nahradené praktickými prezentáciami techniky pre ARES s odkazom, že príslušné  powerpointové prezentácie o technike ARES si účastníci nájdu na DVD so zborníkom prednášok z Meetingu Vrútky 2015, ktoré dostal každý účastník tohto školenia.

V pozvánke na stretnutie bola uvedená aj informácia, že počas stretnutia bude možné premerať parametre prinesených VKV antén anténnym analyzátorom Rig Expert AA 230 (len antény pre pásmo 144 MHz). Túto  možnosť niektorí účastníci aj naozaj využili a tak vedia, či ich antény sú v poriadku alebo nie.

Dopoludňajší program prebehol presne podľa plánu. Popoludní  sme však urobili zmenu v tom, že prezentáciu systému WINLINK pôvodne plánovanú na večer sme uroblili tesne po obednej prestávke, kedy bolo možné prepojiť anténne systémy rádioklubu na moju vysielaciu zostavu v GO BOXE s pripravenou ukážkou. Preto prezentácie ďalšej techniky pre ARES  sa začali o niečo neskôr a trvali až do  17:00 hod.  Nasledujúci bod programu – príprava cvičenia VKV a diskusia sa však potom už nekonal, pretože po prezentáciach ARES techniky viacerí členovia odišli a tak už nemalo zmysel túto diskusiu otvárať. Napriek tomu som bol s priebenom stretnutia spokojný, nakoľko všetky podstatné body programu boli uskutočnené a dúfam, že účastníci si okrem spomínaného DVD odniesli zo stretnutia aj veľa nových informácií a podnetov na premýšlanie o svojej príprave na prípadné zabezpečovanie spojových služieb počas krízových situácií svojimi rádioamatérskymi prostriedkami.

Z akcie máme takúto spoločnú fotografiu

06-p1070317
Účastníci stretnutia ARES a vysielania stanice OM2015TITANIC

VYSIELANIE PRÍLEŽITOSTNEJ STANICE OM2015TITANIC

Meetingu ARES v rádioklube OM3VSZ na Čani sa mal zúčastniť aj  Jaro Kubíček OM1II a keď už cestuje takú diaľku až z Bratislavy, tak chcel túto cestu na východ Slovenska využiť aj na iný účel a spolu s ďalšími kolegami rádioamatérmi sa pripravili na to, že využijú  zriadenie rádioklubu na vysielanie príležitostnej stanice OM2015TITANIC. Táto stanica bola zriadená pri príležitosti Svetovej  výstavy TITANIC, ktorá sa konala od augusta 2015 do januára 2016 vo výstavných priestoroch INCHEBA EXPO v Bratislave. Spolu s Jarom OM1II prišli na východ aj  ďalší operátori tejto stanice a to  Roman OM4KW a Kamil OM4UU. Do tímu operátorov sa nakoniec zapojil aj domáci pán Vlado OM3TWM, ktorý skonštatoval, že už dávno nebol v takom pileupe, aký sa spustil na výzvu OM2015TITANIC.  Stanica pracovala z Čane od piatku 9.10.2015 do nedele 11.2015 a za ten čas urobila niekoľko tisíc spojení. Okrem spojení na štandardných rádioamatérskych pásmach po nejakých úpravách na anténach pre  80M pásmo si kolegovia  pripravili aj systém  pre vysielanie v pásme 500 kHz a zopár spojení bolo urobených aj v tomto exotickom  pásme.

A na záver niekoľko fotografií z  tohto vysielania stanice OM2015TITIANIC

01-p1070319
QSL lístok z vysielania stanice OM2015TITANIC

 

02-p1070320
Jeden pracuje a ostatní “čumia”.
03-p1070298
Vlado OM3TWM ako operátor stanice OM2015TITANIC
04-p1070302
Jaro OM1II a Roman OM4KW pri zariadení na 500 kHz
05-p1070303
Vysielame na 472,50 kHz


 

 

Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: