POMOC ČLENOV A.R.E.S. ZBOROM DHZ NA BLAHOREČENÍ ANNY KOLESÁROVEJ

Publikované 5.9.2018


Tento víkend  tj. od piatku 31.8 do nedele 2.9.2018 prebiehala v Košiciach akcia „Blahorečenie Anny Kolesárovej“. Hlavná  časť podujatia prebiehala v sobotu  1.9.2018 na štadióne Lokomotíva Košice za účasti veľkého počtu veriacich. Prvotné odhady počtu ako aj skutočnosť podľa údajov z masmédií hovoria o podobnom čísle cca 30.000 účastníkov. Takéto veľké podujatie sa okrem organizačného teamu a stoviek dobrovoľníkov nezaobíde bez podpory rôznych zložiek IZS ako sú Polícia, ktorá regulovala dopravu v meste,  ale aj ďalších zložiek ako sú Lekárska Zdravotná Služba, HAZZ, Dobrovoľní hasiči, Mestská polícia a rôzne SBS služby, ktoré pôsobili hlavne v priestoroch štadióna.

Do celej tejto skupiny organizácií, ktoré mali nejaký podiel na úspešnom priebehu celej akcie sme sa nakoniec dostali istým aj keď maličkým podielom aj my rádioamatéri, hoci to nebolo vopred plánované a neboli sme zahrnutí do žiadneho prípravného teamu. Celá naša účasť na tomto podujatí vyplynula z úspešne sa rozvíjajúcej spolupráce medzi rádioamatérmi zo skupín A.R.E.S. za Košický a Prešovský kraj a dobrovoľnými hasičmi z týchto dvoch krajov. Keďže sme sa v predošlých mesiacoch stretli na viacerých spoločných podujatiach v rámci Košického aj Prešovského kraja, napríklad na cvičení KOŠICE FIRE RESCUE 2018    ale aj pri zabezpečení CELOSLOVENSKÉHO STRETNUTIA MLÁDEŽE (P-18) V PREŠOVE ,  vieme už o sebe, o svojich  možnostiach ale aj potrebách. Preto  neprekvapuje, keď nás hoci až tesne pred akciou (v piatok 31.8.2018) oslovili  z DHZ Prešov, že majú zabezpečovať službu na Blahorečení Anny Kolesárovej v Košiciach, ale vznikol im problém s rádiostanicami a potrebovali by výpomoc v podobe  ich naprogramovania,  prípadne poskytnutia ďalších rádiostaníc, aby  bolo zabezpečené spojenie so všetkými hliadkami DHZ, ktoré mali na definovaných pozíciách v rámci areálu štadióna zabezpečiť členovia týchto zborov. Na túto požiadavku sme reagovali kladne a okamžite s tým, že vieme zapožičať cca 18 profesionálnych staníc MOTOROLA, ktoré vlastní firma LC Antenas (OM0AMR) a vieme naprogramovať aj osobné rádiostanice, ktoré  používajú viacerí  členovia DHZ Prešov. Pritom firma LC Antenas  poskytla aj možnosť využiť na túto akciu frekvencie z profi pásma, ktoré má táto firma vybavené a zaplatené na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Samotná dodávka rádiostaníc ako aj naprogramovanie ďalších rádiostaníc pre jednotky DHZ  prebehla na poslednú chvíľu v sobotu vo veľmi skorých ranných hodinách, avšak všetko sa stihlo tak, že pred začiatkom hlavnej časti programu mali  jednotky DHZ zabezpečené rádiové spojenie po celom areáli. Jednalo sa hlavne o spojenie hliadok DHZ  so svojim veliteľom, ako aj s lokálnym Operačným strediskom IZS, ktoré koordinovalo aktivity všetkých prítomných zložiek IZS vrátane jednotiek DHZ. Z uvedeného dôvodu bola aj vďaka našej  rýchlej pomoci zabezpečená plná akcieschopnosť  jednotlivých hliadok DHZ  rozmiestnených v priestore štadióna. Tieto hliadky boli využívané napríklad aj na transport pacientov, ktorým prišlo nevoľno do najbližšieho stanu LZS, kde im bola poskytnutá príslušná odborná lekárska starostlivosť. Keďže nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti ani požiaru, nebolo potrebné zo strany hasičov riešiť nič závažnejšie. Avšak aj táto ich pomocná služba pre LZS bola veľmi dôležitá a pomohla ku úspešnému  zvládnutiu celého veľkého  podujatia.

Aj tento príklad ukazuje, že budovanie partnerstva medzi dobrovoľnými hasičmi a rádioamatérmi  môže priniesť prospech pre obe strany. Dobrovoľní hasiči získajú odborníkov a odbornú technickú pomoc s rádiovým spojením hlavne pri podobných veľkých akciách, kde je nutná spolupráca viacerých družstiev DHZ a rádioamatéri majú možnosť preukázať svoje odborné schopnosti a technickú pripravenosť pomôcť aj v takýchto prípadoch a vo veľmi krátkom čase. Dobrovoľní hasiči robia  svoju  činnosť ako dobrovoľníci bezodplatne a rovnako je tomu aj u nás rádioamatérov, preto si navzájom rozumieme.

Podujatie nebolo žiadnou živelnou pohromou či mimoriadnou udalosťou z pohľadu využitia služby A.R.E.S. ako sa o tom píše v štatúte služby A.R.E.S. a iných dokumentoch o tejto službe. Naša rýchla reakcia na požiadavku o pomoc jednotkám DHZ s rádiovým spojením na veľkom podujatí však  mala isté charakteristiky  spoločné s potrebou rýchlej reakcie na mimoriadne situácie a my sme preto hrdí, že sa nám to podarilo. Môžeme len dúfať, že  sa nám podarí podobne zabezpečiť  pomoc jednotkám DHZ aj v prípade skutočnej mimoriadnej udalosti. Na takúto pomoc nie je potrebné mať veľké zástupy rádioamatérov, ale potrebujeme mať zopár dobre technicky zdatných členov, ktorí zvládajú rôzne aspekty rádiového spojenia a prípravy vysielacej techniky  hlavne na VKV a UKV pásmach a ktorí budú ochotní pomôcť na dobrovoľnej báze pri zabezpečovaní rádiového spojenia zborom DHZ  vždy, keď to bude potrebné a naliehavé.

Stano OM8ST a Rado OM0AMR.

 

 


FOTODOKUMENTÁCIA

Len niekoľko ilustračných fotografií z tohto podujatia.

01#PRED ZAČIATKOM  P1100717.jpg

Obr. 1:  Už hodinu pred začiatkom hlavného programu Blahorečenia Anny Kolesárovej  bolo na štadióne Lokomotíva Košice veľa ľudí.

 

02#ĽUDIA 40615460_2130373447179097_8556878655379210240_n.jpg

Obr.2: Počas hlavnej  slávnosti bola kapacita štadióna cca 30.000 ľudí plne využitá.

 

03a#DHZ 40523049_2130373130512462_3659837608260796416_n

Obr. 3:  Dobrovoľní hasiči z Prešovského a Košického kraja, ktorí mali službu na slávnosti Blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach dňa 1.9.2018.

 

04#RADO OM0AMR P1100744.jpg

Obr. 4  Rado OM0AMR (profesiou zdravotný asistent v nemocnici v Prešove) v uniforme zdravotníka DHZ Prešov.

Foto: OM8ST (1,4) a DHZ Košická Polianka (2,3)


 

 


 

Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: