Všetky príspevky od om8st

KOŠICKÉ ONLINE STRETNUTIE PRIATEĽOV RÁDIOVÝCH VĹN 20.3.2021


V takomto marcovom čase sa v predošlých rokoch aj na týchto stránkach objavovali informácie týkajúce sa pravidelných rádioamatérskych stretnutí, ktoré sa zvykli konať „okolo Jozefa“ v Centre voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach. Posledné uskutočnené a súčasne jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach sa konalo dňa 23.3.2019. Minulý rok však do týchto našich aktivít zasiahla pandémia COVID-19 a kvôli rôznym karanténnym opatreniam sa už takého masové podujatie nedalo realizovať. Podobne to bolo s celým radom ďalších naplánovaných lokálnych alebo aj veľkých medzinárodných stretnutí ako je napríklad HAMFEST vo Fridrichshafene.

Pandémia COVID-19 zasiahla veľa rôznych oblastí bežného života a tak mnohé aktivity vrátane vzdelávanie detí na základných, stredných aj vysokých školách sa presunulo do ONLINE priestoru s využitím rôznych internetových aplikácií ako sú ZOOM, WEBEX MEETINGS a niektoré ďalšie. Aj niektorí rádioamatéri začali využívať takéto video konferenčné prostriedky na vzájomnú komunikáciu, ktorá aspoň sčasti dokáže nahradiť priamu osobnú komunikáciu a stretnutia tvárou v tvár.

Už pred rokom som sa venoval štúdiu aplikácie WEBEX MEETINGS, ktorú sme začali využívať napríklad na pravidelné stretnutia IARU R1 EMCOMM COMMUNICATIONS GROUP , kde sa stretávajú národní koordinátori tiesňovej komunikácie z krajín IARU R1. Takto sme mali zorganizované od 26.6.2020 doteraz už štyri úspešné video konferencie.

Pre záujemcov o poriadanie alebo účasť na takýchto stretnutiach som spracoval aj vhodné manuály, ktoré sú zverejnené na týchto stránkach v príspevku:

VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM CISCO WEBEX MEETINGS

Nemám informácie o iných rádioamatérskych aktivitách s využitím videokonferenčných aplikácií (okrem stretnutí rádioklubu OM3KFF organizovaných touto formou – info od OM6LL), ale nedávno sa vďaka Radovi OM8BU rozbehla aktivita na zorganizovanie nášho pravidelného marcového stretnutia rádioamatérov v Košiciach práve touto online formou s využitím aplikácie WEBEX MEETINGS

Toto „ONLINE Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn“ sa bude konať

v sobotu 20.3.2021 od 10:00 hod miestneho času

v online priestore na internete a to prostredníctvom systému – aplikácie WEBEX MEETING.

Stručné informácie o tomto stretnutí sú priebežne zverejňované a doplňované na stránke

http://ham.stehlo.sk/

Aj keď toto stretnutie má byť predovšetkým socializačné v tom zmysle, aby sa umožnilo osobné stretnutie rádioamatérov aspoň cez online prostredie, bude mať aj určitý program s prezentáciami. Základný náčrt tohto programu je už od včera večera zverejnený na uvedenej stránke.

Oznam o podujatí bol zverejnený na stránkach http://www.hamradio.sk, www.radio73.sk ako aj na stránke Slovenského CB rádioklubu (www.scbr.sk)

Samotné prihlásenie sa do konferencie je v podstate jednoduché a spočíva v kliknutí na určenú internetovú linku. Avšak skúsenosti z tohto týždňa ukazujú, že viacerí záujemcovia mali s tým problémy, preto som pripravil inštruktážny dokument “ako na to“

07c PRIHLASOVANIE SA DO WEBEX MEETINGU.pdf

Vážni záujemcovia o stretnutie tam dostanú všetky podrobné informácie ako sa prihlásiť do meetingu použitím počítača alebo aj smartfónu /tabletu s OS Android. V tomto manuáli sú už uvedené aj ostré linky na WEBEX MIESTNOSŤ s názvom

Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn“

Aby ste nemuseli túto linku hľadať inde, tu ju opakujem:

STRETNUTIE SA UŽ SKONČILO – LINKA JE NEPLATNÁ

Meeting number: XXX XXX XXXX

Tešíme sa na stretnutie s vami prostredníctvom tejto zatiaľ pre nás netradičnej formy, keďže stále ešte nemáme iné možnosti na osobné stretnutia..

Stano OM8ST

Člen organizačného výboru stretnutia


P.S.

Prečo sa tento oznam objavuje na týchto stránkach až teraz v poslednej chvíli? Príprava celej akcie v novom neznámom online prostredí, overovanie fungovania systémov, overovanie možností prezentácie rôznych typov prednášok a videí a zaúčanie viacerých rádioamatérov, ktorí sa zúčastňovali večerných testovacích meetingov si vybrali svoju daň v tom zmysle, že neostal čas na rýchlejšie zverejňovanie niektorých ďalších informácií napríklad aj prostredníctvom týchto stránok. Prostredníctvom tu zverejnených informácií sa však každý vie aj v poslednej chvíli pripojiť do stretnutia – na to satí naozaj len pár klikov. A tí “experimentátori”, ktorí si to chcú vopred vyskúšať, môžu v priebehu dnešného dňa (19.3.2021) zadať meeting number 181 559 5399, čo je číslo na moju osobné WEBEX miestnosť (room). Možno zareagujem a urobíme krátky test spojenia.


PUBLIKOVANÉ: 19.3.2021 11:00
UPRAVENÉ: 21.3.2021, 12:00


Advertisement

NOVINKY NA STRÁNKE – JÚN 2020


Z názvu tohto príspevku  môže mať niekto dojem, že na týchto stránkach pribudlo (zrazu)  veľa nových príspevkov, čo však nie je pravda. Pravdou je, že keď som sa  začal vytvárať a starať sa  aj o novú stránku A.R.E.S. ( https::///aresom.wordpress.com  ( ako nový predseda ARES),  výrazne mi ubudlo času na to aby som viac publikoval tu  na mojej osobnej stránke. Preto je moja stránka v takom  stave v akom je, a nie v akom by som ju chcel mať. V tomto roku som zatiaľ doplnil len malú aktualizáciu príspevku:  PREČO JE DÔLEŽITÉ MAŤ DOBRE ZALETOVANÉ (NAPÁJACIE) KONEKTORY kde popisujem, ako som riešil a vyriešil záhadný pokles vysielacieho výkonu z môjho KV rádia

Druhou novinkou, ktorú som dnes dokončil a tu vypublikoval je príspevok o VIDEOKONFERENČNOM SYSTÉME CISCO WEBEX MEETINGS,  ktorý nájdeme v časti TECHNIKA –> PROGRAMY PRE RÁDIOAMATÉROV

Aj keď sa nejedná o rýdzo rádioamatérsku záležitosť, môže byť tento systém užitočný aj pre rádioamatérov. Preto som sa rozhodol podeliť o moje skúsenosti s týmto systémom aj s jeho inými potenciálnymi používateľmi a nenechávať si to len pre seba. Ak to niekomu pomôže pri organizovaní rôznych odborných a či len rodinných videokonferenčných mítingov budem len rád. A aj pre mňa je to isté plus, lebo viem, kde nájdem popis nastavovania a práce  s týmto systémom – no predsa na mojich www. stránkach.

Stano OM8ST


AKO SOM DOPADOL NA TOHTOROČNOM IARU HF KONTESTE 2019Od roku 2010, teda prakticky odkedy vlastním KV rádiostanicu ICOM IC 7200 sa pravidelne zúčastňujem letného KV preteku IARU HF CONTEST, ktorý organizuje v druhý júlový víkend  pre IARU  americká ARRL. Doteraz som vynechal len ročník 2012. Preto som sa snažil zúčastniť tohto preteku aj tento rok a to aj napriek rodinným komplikáciam a nie najideálnejšiemu počasiu. Istým kompromisným riešením bolo, že som tento pretek išiel nakoniec z domu v Košiciach z LW antény (teraz známa tiež ako EFHW anténa) a nie z druhého QTH na vidieku, kde viem postaviť lepšie antény – jednopásmové  INV-V antény zvlášť pre každé pásmo 80 m, 40 m, 20 m a 15m a optimálne vyladené do pásma, takže takmer nie je nutné používať anténny tuner.

Teraz popoludní 14.7.2019 už môžem prezentovať dosiahnutý výsledok v tohtoročnom preteku.  Aj keď som sa nemohol venovať vysielaniu plných 24 hodín, tento výsledok odpovedá mojim podmienkam v Košiciach a som s ním spokojný.

Celkový počet spojení bol 125 QSO a dosiahnuté skóre (claimed score)  bolo 14.560 bodov. Moje najlepšie skóre v tomto preteku (z druhého QTH)  bolo síce až  211 spojení a 31.000 bodov, avšak vtedy som sa mohol venoval len vysielaniu a nemal som iné povinnosti. Pritom som celú účasť na pretku zabezpečoval  sólo bez akejkoľvek pomoci iných osôb vrátane stavby antén. Tie som začal stavať v sobotu dopoludnia, potom od 14:00 nášho času v sobotu do 14:00 nášho času v nedeľu som vysielal s krátkym odpočinkom v noci.  Po skončení preteku som v nedeľu ešte aj všetky antény zdemontoval. Bolo to také „malé portable (ARES) cvičenie“ pre jedného rádioamatéra a 4 antény (2 stožiare) . Teraz som to mal jednoduchšie o tú stavbu antén, len pri vysielaní som sa musel krotiť, lebo môj hamshack je umiestnený v spálni….

Výsledok dosiahnutý v preteku je možné vidieť na obrázku z kontestového logu TR4W, ktorý používam na všetky KV preteky.

Z údajov zobrazených v programe TR4W je vidieť, že najlepšie “šlapalo” pásmo 20 m (66 QSO) , potom to bolo pásmo 40 m (38 QSO) a najmenej sa mi darilo na pásmach 80m (11 QSO) a 15 m (7 QSO), ktoré boli akési tupé a s malým počtom aktívnych staníc. Zato sa mi podarilo urobiť aj zopár spojení v pásme 10 m (3 QSO), čo je u mňa na tejto anténe rarita.

PERLIČKY Z PRETEKU

Kvôli slabšej anténe som nepočul/neurobil  veľa exotických staníc, ale niečo sa predsa len objavilo. V sobotu popoludní okolo 15:50 UTC som počul  stanicu BG0COH – Čína  (Qi Čen Wang), avšak s mojim vybavením som sa samozrejme „nedokričal“ v pileupe na  túto stanicu. Z podobných dôvodov som sa v noci neprebil cez pileupy na stanice ED8W, EF8R (Canary Islands), ale zato ráno som urobil trošku exotické spojenie s OJ0C (Market Reef). Spojenie s týmto ostrovom (či skôr skalou v mori) už síce mám, ale aj tak to potešilo.

Týmto príspevkom chcem povzbudiť hlavne začínajúcich panelákových“ rádioamatérov praktickou ukážkou, že aj s EFHW (LW)  anténou natiahnutou z balkóna na 3. poschodí domu a so štandardnou 100W KV rádiostanicou je možné zažiť počas takýchto pretekov pekné a zaujímavé spojenia aj napriek tomu, že podmienky šírenia na KV sú momentálne kvôli minimu slnečnej aktivity, v ktorom sa nachádzame, dosť slabé.

Stano OM8ST


P.S.

Na takéto veľké 24 alebo aj 48 hodinové medzinárodné KV preteky je možné sa pripravovať účasťou na domácich pretekoch v trvaní 1-2 hodiny ako sú SSB liga,  OM aktivita a podobne. Tie sú síce v slovenčine/češtine, avšak aj v tých medzinárodných pretekoch sa vystačí so slovnou zásobou pod 30 anglických slov a to zvládnu mnohí, nemusia byť žiadni lingvisti. Dôležité je pochopiť, ako prebiehajú spojenia počas pretekov a trošku si to nacvičiť najprv v slovenčine. Dá sa to, nie je to veda, ale vždy platí, že najprv je potrebné počúvať, počúvať, počúvať… a až potom vysielať.20. JUBILEJNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019 JE ÚSPEŠNE ZA NAMI


Časť z účastníkov 20. stretnutie Rádioamatérov Košice, 23. marec 2019

Uplynulú sobotu sa v Centre voľného času na Orgovánovej ulici č. 5 uskutočnilo jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach. Počasie bolo veľmi priaznivé, pekné slnečné a pomerne teplé a možno aj preto bola účasť na tomto stretnutí pomerne slušná. V prezenčnej listine sa zapísalo síce len 104 účastníkov, avšak pohľadom do nej som zistil, že mnohí prítomní, ktorých som si pamätal, že boli na stretnutí, sa do prezenčnej listiny nezapísali a tak odhadujem účasť na 120 rádioamatérov a ďalších priaznivcov amatérskeho vysielania.

Súčasťou stretnutia bola aj burza. Pripravené stoly po boku sály nakoniec nestačili na tento účel, preto sa využili aj ďalšie stoly na konci miestnosti. Marcel OM8DM rozdával (zadarmo) viaceré aj zaujímavé veci z pozostalosti nedávno zosnulého Mirka OM3EK. Firma ANICO – Imi OM8KD bola taktiež prítomná na stretnutí, avšak na stretnutie doniesla len konkrétne veci z ich sortimentu tým rádioamatérov, ktorí si ich vopred objednali.

Oficiálna časť stretnutia sa začala okolo 9:30 príhovorom, ktorý som si v spolupráci so Stanom OM8AQ vopred pripravil a to z toho dôvodu, že v ňom boli spomenuté aj niektoré reakcie na nežiadúce javy, ktoré vznikajú v poslednom čase v rádioamatérskej obci hlavne na Východe Slovenska a nechceli sme niečo zabudnúť, alebo na druhej strane reagovať na tieto veci nevhodným spôsobom.

V úvode tohto príhovoru sme si uctili minútou ticha pamiatku našich priateľov a kolegov, ktorí v minulom roku opustili naše rady. Pretože sa jedná o jubilejné stretnutie, poďakovali sme aj Ferkovi Proházkovi OM8TA za dlhodobé organizovanie predošlých ročníkov týchto stretnutí. Samozrejme, že aj v tomto roku sa zapájal do prípravy tohto stretnutia, avšak väčšinu organizačných aktivít spojených s prípravou stretnutia som už prevzal na seba, aby som mu tak uľahčil prípravu stretnutia.

V ďalšej časti stretnutia prebiehala v hlavnej sále burza a diskusie účastníkov na rôzne témy, zatiaľ čo v učebni prebiehali prednášky a ďalšie schôdzky podľa programu, ktorý bol zverejnený v 3. ozname. Išlo tu o tieto témy:

  1. TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC (Stano OM8ST)
  2. NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA SMEROVÝCH CHARAKTERISTÍK ANTÉN V PÁSME UKV
    (doc. Ing. Ján Labun PhD z LF TUKE)
  3. SCHÔDZKA ARES
  4. PANELOVÁ DISKUSIA: RÁDIOAMATÉRI V 21. STOROČÍ

O všetky tieto akcie bol nakoniec pomerne slušný záujem, učebňa bola vždy takmer plná a tak môžeme skonštatovať, že aj táto časť stretnutia sa vydarila. Samozrejme, každý môže ináč hodnotiť, čo mu tieto prednášky a prezentácie priniesli, ale to už je naozaj vecou osobného prístupu a nie všetko vyhovie každému poslucháčovi.
Aby jednotlivé materiály z tohto stretnutie nezapadli prachom, publikujem ich tu aj napriek tomu, že mám skúsenosť, že najmä ppt prezentácie bez živého výkladu k zobrazeným obrázkom sú niekedy málo poučné, avšak v prezentáciách sú aj odkazy na rôzne linky k téme a to môže byť viacerým čitateľov užitočné.

Aby boli prezentácie dostupné pre každého aj bez nutnosti používať aplikáciu POWER POINT, previedol som všetky prezentácie zo stretnutia do PDF formátu a preto je možné si ich tu pozrieť.

PRÍHOVOR NA HAM STRETNUTÍ V KOŠICIACH 23.3.2019.pdf

TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC.pdf

SCHÔDZKA ARES 23.3.2019.pdf

PANELOVÁ DISKUSIA v2.pdf

Prednášku pána doc. Ing. Jána Labuna PhD. tu nezverejňujem, nakoľko popis metódy merania je ešte stále v patentovom konaní a autor ju preto nechce zverejňovať.

FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA

Na stretnutí som nič nefotografoval, lebo som bol zaneprázdnený organizovaním priebehu stretnutia a prednášaním prednášok a ďalších prezentácii. Rozsiahlejšiu galériu fotografií z nášho stretnutia je však možné nájsť na adrese:

https://spseke.sk/ham/Kosice2019/?fbclid=IwAR13mnIuhw4XBt2k1bEYKg5wqcMmhPbn-K7hQHa9Zn0M1FGmh_x_S6jkj3M

Odtiaľ bol prevzatý aj ilustračný obrázok v úvode tohto príspevku.

Stano OM8ST


20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH 23.3.2019 – 3. oznam


Pozývame širokú rádioamatérsku verejnosť na 20. jubilejné stretnutie rádioamatérov, ktoré sa bude konať už túto sobotu  23.3.2019 v obvyklých priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č.5 v Košiciach (sídlisko Terasa). Začiatok stretnutia je o 9:00 hod . Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informácií budú nasledovať dve prednášky s týmto obsahom:

1. Typológia jednoduchých antén a ich modelovanie pomocou SW EZNEC DEMO v.6 (Stano OM8ST) 

2. Nové možnosti merania smerových charakteristík antén v pásme UKV dostupné aj pre rádioamatérov (doc. Ing. Ján Labun  PhD z LF TUKE)

Po prednáškach bude nasledovať  krátka schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. a po nej panelová diskusia na tému “Rádioamatéri v 21. storočí”. Súčasťou stretnutia bude aj obvyklá burza a firma ANICO donesie na stretnutie rádioamatérom vopred objednané zariadenia tak, ako to bolo uvedené v druhom ozname.

Stano OM8ST a Fero OM8TA


Pre tých rádioamatérov, ktorí sú noví, alebo ešte neboli na HAM stretnutí v Košiciach, pripájam aj mapku časti Košíc s vyznačením miesta, kde sa nachádza Centrom voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici č. 5. Je to na sídlisku Košice – Terasa v blízkosti obchodného centra GALÉRIA. Doprava z autobusovej alebo železničnej stanice je najlepšia električkou č. 6 alebo autobusmi č 71 a 72. Tie ale nestoja priamo pred stanicami, ale až za mostíkom pri budove VSE.


PRAVIDELNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV PREŠOV 2019 NEBUDE


Pretože sa  objavujú rôzne neoverené informácie o možnom februárovom stretnutí rádioamatérov v Prešove, je vhodné dať tieto informácie na pravú mieru. Oznamujeme širokej rádioamatérskej verejnosti, že v tomto roku sa nám nepodarilo nájsť na uvedený mesiac vhodnú miestnosť na usporiadanie stretnutia rádiomamatérov.

Dôvodom je fakt, že v tohtoročná fašiangová sezóna trvá veľmi dlho (až do 6.3. 2019), kvôli čomu sa koná počas februára v mestách a obciach veľa lokálnych podujatí (zábavy, plesy…), kvôli čomu sú priestory vhodné na usporiadanie stretnutia v sobotných termínoch plne obsadené. Takže najbližšie sa stretneme v marci na stretnutí v Košiciach.

Rado OM0AMR a Stano OM8ST


CVIČENIE DHZ KOŠICE- OKOLIE – NÁCVIK POUŽITIA PROTIPOVODŇOVÝCH VAKOV


V sobotu 29.septembra 2018 dopoludnia sa konalo na pravom brehu rieky Hornád v lokalite severne od cesty do obce Ťahanovce cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov z okresu Košice-okolie orientované na nácvik stavania protipovodňovej steny z protipovodňových vakov, ktoré dostali obecné zbory DPO SR v okrese od MVSR na ochranu proti povodniam. Pretože práve v tejto lokalite sa opakujú pri povodniach problémy s výškou ochranných hrádzí (naposledy v roku 2010 – viď ilustračné fotografie v závere fotogalérie ), tak ma tento nácvik zaujal a šiel som sa tam pozrieť a to aj napriek tomu, že to sobotné ráno bolo veľmi chladné. Za rádioamatérsku obec sme sa na to cvičenie prišli pozrieť len dvaja, Braňo OM8WW a ja (Stano OM8ST.) Hoci odvtedy uplynulo už pár mesiacov, k spracovaniu tohto príspevku som sa dostal až teraz.

Nácvik spočíval v naplňovaní týchto vakov vodou z rieky a v postupnom nadpájaní jednotlivých segmentov na seba a stavaní zostavy troch navzájom zopnutých vakov do hrádze s pomerne solídnou výškou, ako je to vidieť vo fotogalérii. Nepoznám presne takticko-technické dáta týchto vakov – výšku a dĺžku, ale pre laikov stačí aj takýto pohľad na fotografie zo stavania tejto hrádze, aby videli o akú “stavbu” sa jedná.

Aby sme mali predstavu o časovej náročnosti môžem povedať, že prvá zverejnené fotografia bola urobená o 8:28 hod (nie je to však začiatok stavania hrádze) a posledná fotografia s naplnenými segmentmi aj na druhom konci hrádze bola urobená o 9:58. Nebyť jedného prasknutého vaku hneď v druhom segmente by aj bežný pozorovateľ povedal, že cvičenie stavby hrádze vyšlo na 100%.

Potom sa už len nasledovala spoločná fotografia celého tímu dobrovoľných hasičov o 10:00 hod. Nakoniec sa začala druhá časť cvičenia – vypúšťanie vody z vakov predpísaným postupným spôsobom a ich odkladanie do protipovodňových vozíkov, čo tiež nie je jednoduchá vec. Nemám to však už detailne zachytené.

Celý priebeh cvičenia najlepšie priblíži pomerne rozsiahla fotogaléria.

Nakoniec pripájam sľúbené zábery z povodne na Hornáde pri Ťahanovciach z 5.6.2010.

Situácia bola vtedy skutočne veľmi dramatická a nebyť zlepšenia počasia (viď aj na fotografiách) mohlo dôjsť k veľkým škodám v regióne mesta Košice.


20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH


1. OZNAM

PUBLIKOVANÉ 22.1.2019

Po upresnení a potvrdení vhodného termínu už môžeme oznámiť, že Centrum voľného času Košice (CVČ), Orgovánova 5 a rádioklub OM3KWM usporiadajú v sobotu dňa 23.3.2019  JUBILEJNÉ  20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach so začiatkom o 9,00 hod. Predpokladaný program stretnutia bude  podobný ako v predošlých ročníkoch. Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informáciách budú nasledovať tradičné prednášky s rádioamatérskou tématikou a schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. Súčasťou bude aj obvyklá burza a prídu zrejme aj predajcovia rádiotechniky ( ANICO…) Pokiaľ má niekto záujem prezentovať nejakú prednášku alebo zhotovené zariadenie v rozsahu max 30 minút, nech mi pošle názov svojej prednášky, jej obsah a rozsah a či potrebuje dataprojektor najlepšie e-mailom na adresu stano.om8st@gmail.com. Uzávierka programu stretnutia  je dňa 3.3.2019, aby sme ho mohli včas pred stretnutím zverejniť v druhom ozname na týchto stránkach

Stano OM8ST  


2. OZNAM
ÚČASŤ FY ANICO NA STRETNUTÍ RÁDIOAMATÉROV V KOŠICIACH

PUBLIKOVANÉ 24.1.2019

K potenciálnej účasti firmy ANICO na stretnutí rádioamatérov v Košiciach, ktoré sa má konať dňa 23.3.2018 firma oznamuje, že podobne ako v minulom roku neprinesie so sebou celý sortiment výrobkov, ktorý predáva ich firma, ale len tie zariadenia, ktoré si rádioamatéri objednajú priamo vo firme pred stretnutím a ktoré sú k dispozícii skladom. Na stretnutí bude možné objednať ďalšie zariadenia zo sortimentu firmy a to s výhodnou zľavnenou cenou. Tovar bude následne odoslaný objednávateľovi poštou. Tento oznam dáva firma na vedomie dostatočne vopred, aby bolo možné požadované položky, ktoré nebudú na sklade včas doobjednať a potom aj doniesť na stretnutie.

Stano OM8ST / Imi OM8KD


VYHODNOTENIE ÚČASTI RÁDIOAMATÉROV Z KKS A.R.E.S. KOŠICE A PREŠOV NA CVIČENÍ KFR 2018


#52 ÚČASTNÍCI CVIČENIA

Účastníci súčinnostého cvičenia zborov DHZ Košice Fire rescue 2018
Foto: Marta Piroščáková


Predošlý predĺžený víkend 28.4-30.4.2018 sa reprezentatívna skupina rádioamatérov  z KKS ARES za košický a prešovský kraj zúčastnila po prvý krát  súčinnostného cvičenia dobrovoľných hasičských zborov z košického kraja, ktoré sa konalo pod záštitou Územnej organizácie DPO SR Košice-okolie. Na takomto druhu cvičenia  sme sa doposiaľ nezúčastnili a preto to bola prvá praktická previerka toho, čo vieme v oblasti rádiového spojenia zabezpečiť pre potreby dobrovoľných hasičských zborov či iných dobrovoľných záchranárov pri ich zásahoch pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí či pátracích akcií.  Je potrebné povedať, že pri tomto cvičení sme nevyužívali rádioamatérske pásma ale frekvencie z profi pásma a privátne (firemné) prevádzače pracujúce v tomto pásme, takže nebol problém s povoľovacími podmienkami pre amatérske stanice, avšak práca s vysielacou technikou, rádiami, anténami, prevádzkové zručnosti a schopnosti boli našou devízou – vkladom do tejto aktivity.

Dobrovoľní hasiči  sú dobrí vo svojej  hasičskej profesii (ako sme sa mohli o tom aj sami presvedčiť) , avšak  nerozumejú práci s vysielacou technikou a už vôbec nie takým zariadeniam, ako sú prevádzače.   Preto potrebujú niekoho, kto im v tejto oblasti vie účinne pomôcť.  Našou snahou bolo preto  ukázať, akú kvalitu rádiového spojenia aj v ťažkom teréne vieme zabezpečiť  a to pomerne jednoduchými prostriedkami, avšak správne použitými. Táto naša snaha nám dobre vyšla, ako to bolo skonštatované  na konci cvičenia komisármi z radov HaZZ, ktorí hodnotili prácu  dobrovoľných hasičov počas cvičenia a tentokrát mohli ohodnotiť aj našu prácu.

Cela dokumentácia  vrátane fotogalérie z priebehu cvičenia a vyhodnotenie našej účasti je uvedená na týchto stránkach v časti ARES – DOMÁCE AKTIVITY:

https://om8st.wordpress.com/kosice-fire-rescue-2018/

Celej skupine rádioamatérov, ktorí sa ochotne zúčastnili tohto trojdňového cvičenia ďakujem za ich účasť, aktívny prístup k riešeniu niektorých vznikajúcich problémov a verím, že táto akcia bude povzbudením aj pre iných rádioamatérov k  účasti na iných podobných praktických akciách skupín ARES.  Organizátori z radov DHZ nám na závere cvičenia odkazovali – položartom – polovážne, že budeme účastníkmi aj nasledujúceho cvičenia Košice Fire Rescue (2019?). Zrejme sa im naša účasť a jej prínos k akcii páčila.

Stano OM8ST


DOJMY ZO 43. STRETNUTIA RÁDIOAMATÉROV V POPRADE 2017


Čas veľmi rýchlo beží a tak máme opäť za sebou aj to obvyklé najväčšie rádioamatérske stretnutie  v Poprade. Keďže už mám za sebou mnoho ročníkov týchto stretnutí, tak môžem aj posúdiť niektoré “dojmy”, ktoré každé z týchto stretnutí vo mne zanecháva – čo sa na nich mení a čo ostáva bez výraznejších zmien.

Najprv k účasti.
Nepoznám presné štatistické čísla o účasti, to vie posúdiť a porovnať najlepšie sám organizátor. Na prvý pohľad sa nič výrazne nezmenilo. Hotel bol  “vybookovaný”, náhodný návštevník Popradu na recepcii hotela v sobotu večer už vyšiel naprázdno . Štruktúru hotelových hostí nepoznám, ale zrejme najviac bolo rádioamatérov. V piatok podvečer, ako aj v sobotu dopoludnia zvykne prichádzať väčšia skupina jednodňových návštevníkov. Tých bolo tentokrát oboch dňoch možno pomenej ako inokedy. V hlavnej  sále bolo síce dosť ľudí, stále sa však dalo medzi nimi pokojne prechádzať. Tlačenica  sa už nekonala.

Burza a predajcovia.
Tu je vidieť veľa zmien a pravdepodobne k lepšiemu (pre koho ako) . Niekdajších predajcov všelijakých starých súčiastok a dielov postupne nahradili predajcovia nových súčiastok,  ale aj rádií či inej techniky pre rádiové vysielanie. Je tak teraz čoraz ťažšie zohnať  niektoré staršie veci,  ak sa niečo pokazí na našich “vintage” zariadeniach. Pretože som väčšinu času strávil  v kongresovej sále na prednáškach, nemám prehľad, ako dopadli predajcovia z hľadiska ich biznisu. Niekedy sa  zo stretnutí nosili celé kopy škatúľ s rádiami nakúpenými za zvýhodnené ceny. Tie boli aj teraz o niečo nižšie voči bežným cenníkom, avšak odnášaných  škatúľ už bolo pomenej. 

Program stretnutia.
Ten sa už roky nemení, takže sa oplatí  vyrobiť si už aj šablonu (word, excel…) na jeho obsah, do ktorej sa už len doplnia premenlivé názvy prednášok a prednášateľov.  Niekto by si myslel, že je to zlé.  Vôbec nie, v živote je potrebné mať isté “pevné body” o ktoré je možné sa oprieť.  A štruktúra programu stretnutia je jedným z nich. Pri stretnutiach v Matliaroch boli prednášky aj v paralelných sekciách, čo dávalo viac priestoru pre prednášateľov, avšak robilo problém pre viacerých z nás, ak sme chceli byť súčasne na dvoch z nich. Teraz nám táto dilema nehrozí.

Správa SZR.
Tá sa vôbec nevymkla z priemeru  predošlých rokov. Hneď úvodom bolo spomenuté, že nás v roku 2017 natrvalo opustil väčší počet rádioamatérov, čo bolo zverejňované na stránke http://www.hamradio.sk ako aj v časopise Rádiožurnál.  Pred obligátnou minútou ticha v trvaní 20 sekúnd  však neodzneli ani len volačky týchto našich priateľov a známych, čo ma veľmi  zamrzelo. Pri mojom veku 67 rokov sa už môže stať, že aj ja prídem na rad (už sa rúbe v našom lese)  a potom by ma (trošku sebecky a ironicky) aj z tej druhej strany rieky Styx  veľmi “zamrzelo”, že sa ani len nespomenulo pri tejto príležitosti moje meno.  Preto som si dal námahu a z uvedených zdrojov som urobil zoznam našich priateľov, s ktorými sme sa  postupne rozlúčili od novembra minulého roka až do septembra tohto roka. Tento zoznam nemusí byť úplný, ale aj tak je nepríjemne dlhý. Tiež je pravda, že len niektorých z týchto našich priateľov som osobne poznal. Napriek tomu si myslím, že to stojí za to spomenúť si na nich (aspoň tu a teraz).

OM1MF Milan Falát (71), Malacky
OM7MU Zdeno Máša ing. (81), Banská bystrica
OM1ACO Bedrich Cinko (73), Bratislava
OM8FM František Michaľanský (75), Valaliky
OM5BP Pavel Bartók (84), Partizánske
OM4ABM Milan Borovička (75), Prievidza
OM3-0001 Jozef Marcinčák (77), Jasenov pri Humennom
OM3TBW Rudolf Martiš (80), Malacky
OM5CL Karol Uhrinovský (68), Topoľčany
OM6SV Alexander Vladár (49), Vrútky
OM4SX Juraj Foldyna (70), Trenčianská Teplá
OM7AB Vlado Krnáč (78), Zvolen
OM4ARC Rudolf Corassa (61), Považské Podhradie
OM3WDF Gabriel Hinďoš (64), Michalovce
OM1AE Marián Kubrický (77), Bratislava
OM3DM Dušan Molnár (74), Detva

Keď už sme spomenuli, že mnohí nás opustili, v správe sme na nedozvedeli, koľko (hoci len papierových) rádioamatérov  počas roka pribudlo. Rovnako sme sa nedozvedeli, či je nejaká predstava, ako propagovať rádioamatérsku činnosť medzi mladými ľuďmi, ktorí sú saturovaní svojimi smartfónmi a zdieľačkami na sociálnych sietiach  a inými súčasnými “trhákmi” a požieračmi času. Je to jedna z najťažších úloh vôbec, ktorá stojí pred rádioamatérmi v súčasnosti, ale keď sa tým nezačneme systematickejšie zapodievať, v horizonte možno aj len niečo vyše 10 r   (sakra krátka doba) nebude sa mať kto zúčastniť na 5X-tom stretnutí  rádioamatérov (nenaplní sa potrebná kapacita hotela). Iní rádioamatéri by možno naformulovali aj iné chýbajúce témy  v správe, ale ja uvádzam aspoň toto.

Mňa osobne najviac zaujímalo, ako prebehne obvyklé piatkové verejné zasadnutie KC ARES. Tentokrát išlo o veľa, o prijatie alebo odmietnutie  jednej iniciatívy, na ktorej vzniku som mal možno najväčší podiel a ktorá by potenciálne mohla priniesť nový vietor do aktivít tiesňovej služby A.R.E.S.. Aby som sa neopakoval, koho táto problematika zaujíma, nech si prečíta moje príspevky na tejto stránke uvedené v sekcii A.R.E.S. – SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI. Tu len uvediem, že z toho ako to celé dopadlo je vidieť, že A.R.E.S. pri SZR ale ani samotné SZR ešte nedozrelo na prijatie niektorých zásadnejších rozhodnutí. Je to škoda. Čas veľmi rýchlo beží (ako som to uviedol už aj na začiatku tohto príspevku) a keď otáľame, môžeme sa neskôr dostať do “časovej tiesne”. Znie to možno paradoxne, ale kto chce pochopí, čo som tým chcel povedať.