Archívy kategórie: AKCIE IARU R1

TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA NA HAMFESTE FRIDRICHSHAFEN 2016


Nasledujúca aktualita môže byť zaujímavá pre tých z nás (aresákov), ktorí by sa snáď dostali na tohtoročné rádioamatérske stretnutie vo Fridrichshafene.

Blíži sa tohtoročné najväčšie Európske rádioamatérske strentutie HAMRADIO 2016, ktoré sa bude konať tradične v nemeckom Fridrichshafene v termíne 24 – 26 júna 2016. Program tohto stretnutia býva bohatý a tohtoročný program (či skôr zoznam vystavovateľov) je možné si pozrieť na stránkach stretnutia:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/

Z tejto stránky sa však človek nedozvie o niektorých sprievodných aktivitách, ktoré sa budú konať počas tohto HAMFESTU. Pre priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie (ARES) môžu byť preto zaujímavé nasledovné informácie, ktoré sú zverejnené na stránke IARU-R1.

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1553-emergency-communications-activities-at-friedrichshafen-2016

V rámci tohto stretnutia HAMRADIO FRIDRICHSHAFEN 2016 sa budú konať tieto podujatia týkajúce sa tiesňovej komunikácie (ARES):

PIATOK 24.6.2016 1200 – 1500 miestneho času – sála ROM

V tomto čase a priestore usporiada IARU stretnutie rádioamatérov, ktorí sa zaujímají o tiesňovú komunikáciu s nasledovným predbežným programom (môže sa zmeniť):

12:00 – 12:45Reporty regionálních (R1, R2, R3) koordinátorov
IARU pre tiesňovú komunikáciu
12:45 – 13:45Otvorené fórum pre národných koordinátorov
tiesňovej komunikácie na prezentáciu aktivit v
ich krajinách
13:45 – 14:15Správa o teste GlobalSET  a idey pre tento rok 2016
14:15 – 14:45Otvorené fórum pre diskusio o zmenách  v IARU
procedurách  pre tiesňovú komunikáciu
14:45 – 15:00Záver a diskusia  o stretnutí vo Fridrichshafene
v nasledujúcom roku.

Rokovacou rečou pre toto stretnutie bude angličtina.

SOBOTA 25.6.2016 1000 – 1400 miestneho času – sála LONDON

Nemecký centrálny radioklub DARC (https://www.darc.de/home/ ) organizuje v rámci stretnutia vo Fridrichshafene ich štvrtú „NOTFUNK UNIVERZITU“. Táto univerzita sa bude venovať širokému spektru tém vrátane prípravy na krízovú komunikáciu v Luzerne, scenárov tiesňovej komunikácie a štruktury krátkovlnej siete THW v Bavorsku.

Rokovacou rečou pre NOTFUNK UNIVERZITU bude nemčina. Viac informácii bude dostupných zakrátko na stránkach DARC.

Poznámka:
Pozrel som si dnes túto stránku DARC a zatiaľ som tam nič bližšieho nenašiel k tejto univerzite, len staršie materiály z predošlých ročníkov.

Stano OM8ST

Krajský koordinátor ARES pre KSK


Advertisement