Archívy kategórie: ARES

20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH 23.3.2019 – 3. oznam


Pozývame širokú rádioamatérsku verejnosť na 20. jubilejné stretnutie rádioamatérov, ktoré sa bude konať už túto sobotu  23.3.2019 v obvyklých priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č.5 v Košiciach (sídlisko Terasa). Začiatok stretnutia je o 9:00 hod . Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informácií budú nasledovať dve prednášky s týmto obsahom:

1. Typológia jednoduchých antén a ich modelovanie pomocou SW EZNEC DEMO v.6 (Stano OM8ST) 

2. Nové možnosti merania smerových charakteristík antén v pásme UKV dostupné aj pre rádioamatérov (doc. Ing. Ján Labun  PhD z LF TUKE)

Po prednáškach bude nasledovať  krátka schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. a po nej panelová diskusia na tému “Rádioamatéri v 21. storočí”. Súčasťou stretnutia bude aj obvyklá burza a firma ANICO donesie na stretnutie rádioamatérom vopred objednané zariadenia tak, ako to bolo uvedené v druhom ozname.

Stano OM8ST a Fero OM8TA


Pre tých rádioamatérov, ktorí sú noví, alebo ešte neboli na HAM stretnutí v Košiciach, pripájam aj mapku časti Košíc s vyznačením miesta, kde sa nachádza Centrom voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici č. 5. Je to na sídlisku Košice – Terasa v blízkosti obchodného centra GALÉRIA. Doprava z autobusovej alebo železničnej stanice je najlepšia električkou č. 6 alebo autobusmi č 71 a 72. Tie ale nestoja priamo pred stanicami, ale až za mostíkom pri budove VSE.


Advertisement

VYHODNOTENIE ÚČASTI RÁDIOAMATÉROV Z KKS A.R.E.S. KOŠICE A PREŠOV NA CVIČENÍ KFR 2018


#52 ÚČASTNÍCI CVIČENIA

Účastníci súčinnostého cvičenia zborov DHZ Košice Fire rescue 2018
Foto: Marta Piroščáková


Predošlý predĺžený víkend 28.4-30.4.2018 sa reprezentatívna skupina rádioamatérov  z KKS ARES za košický a prešovský kraj zúčastnila po prvý krát  súčinnostného cvičenia dobrovoľných hasičských zborov z košického kraja, ktoré sa konalo pod záštitou Územnej organizácie DPO SR Košice-okolie. Na takomto druhu cvičenia  sme sa doposiaľ nezúčastnili a preto to bola prvá praktická previerka toho, čo vieme v oblasti rádiového spojenia zabezpečiť pre potreby dobrovoľných hasičských zborov či iných dobrovoľných záchranárov pri ich zásahoch pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí či pátracích akcií.  Je potrebné povedať, že pri tomto cvičení sme nevyužívali rádioamatérske pásma ale frekvencie z profi pásma a privátne (firemné) prevádzače pracujúce v tomto pásme, takže nebol problém s povoľovacími podmienkami pre amatérske stanice, avšak práca s vysielacou technikou, rádiami, anténami, prevádzkové zručnosti a schopnosti boli našou devízou – vkladom do tejto aktivity.

Dobrovoľní hasiči  sú dobrí vo svojej  hasičskej profesii (ako sme sa mohli o tom aj sami presvedčiť) , avšak  nerozumejú práci s vysielacou technikou a už vôbec nie takým zariadeniam, ako sú prevádzače.   Preto potrebujú niekoho, kto im v tejto oblasti vie účinne pomôcť.  Našou snahou bolo preto  ukázať, akú kvalitu rádiového spojenia aj v ťažkom teréne vieme zabezpečiť  a to pomerne jednoduchými prostriedkami, avšak správne použitými. Táto naša snaha nám dobre vyšla, ako to bolo skonštatované  na konci cvičenia komisármi z radov HaZZ, ktorí hodnotili prácu  dobrovoľných hasičov počas cvičenia a tentokrát mohli ohodnotiť aj našu prácu.

Cela dokumentácia  vrátane fotogalérie z priebehu cvičenia a vyhodnotenie našej účasti je uvedená na týchto stránkach v časti ARES – DOMÁCE AKTIVITY:

https://om8st.wordpress.com/kosice-fire-rescue-2018/

Celej skupine rádioamatérov, ktorí sa ochotne zúčastnili tohto trojdňového cvičenia ďakujem za ich účasť, aktívny prístup k riešeniu niektorých vznikajúcich problémov a verím, že táto akcia bude povzbudením aj pre iných rádioamatérov k  účasti na iných podobných praktických akciách skupín ARES.  Organizátori z radov DHZ nám na závere cvičenia odkazovali – položartom – polovážne, že budeme účastníkmi aj nasledujúceho cvičenia Košice Fire Rescue (2019?). Zrejme sa im naša účasť a jej prínos k akcii páčila.

Stano OM8ST


PREZENTÁCIA RÁDIOAMATÉROV A ARES NA SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE 8.7.2017


Keď sme  na zasadnutí KC ARES  v novembri 2016 diskutovali s Milanom Barvířom  OK1MX po jeho prezentácii s názvom  „Mimořádne události, ISZ a Rádioamatéři“ o možnostiach rádioamatérov pri zabezpečovaní náhradnej komunikácie počas krízových situácií, vychádzali mnohé z jeho tvrdení (a možno aj pravdivé tvrdenia) v neprospech možnosti rádioamatérov zapojiť sa do ISZ, čo mohlo vyznieť pre mnohých prítomných aj trošku negativisticky. Nakoniec sa však diskusia zvrtla na možnosti spolupráce rádioamatérov a dobrovoľných hasičských zborov, kde už sám Milan OK1MX bol optimitickejší, keďže mal  aj konkrétne skúsenosti z jeho spolupráce s miestnym dobrovoľným hasičským zborom z obce,  v ktorej býva. Celkove (aspoň pre mňa) vyznela táto diskusia tak, že je potrebné sa zamerať na hľadanie možností na spoluprácu  rádioamatérov s DPO na miestnej úrovni, kde je šanca, že nájdeme svoje uplatnenie pri pomoci týmto dobrovoľným hasičským zložkám. Zložky  DPO SR sú zo zákona súčasťou ISZ a tak sa naša činnosť nepriamo prejaví počas krízových situácií aj v činnosti ISZ.

Keď som  neskôr o tejto veci diskutoval s Ivanom OM0AD, ktorý býva v obci Malcov, čo je jedna z najväčších obcí  v okrese Bardejov, Ivan hovoril, že  u nich v obci je silná jednotka DPO SR a že sa tam často konajú rôzne hasičské súťaže, ktoré by sme mohli využiť na našu prezentáciu. Toto sme obaja považovali za vhodnú cestu, len sme vtedy ešte netušili, čo prinesie nový rok 2017.

Už v apríli však Ivan prišiel so správou, že sa v tomto roku  bude konať v Malcove dňa 8.7.2017  krajské  kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov, čo je po celoštátnom kole druhá najvyššia úroveň súťaže DHZ. Bolo nám jasné, že túto príležitosť musíme využiť. Rozprúdili sme preto našu činnosť a začali sa pripravovať na takúto prezentáciu. O akcii sme informovali jednak priamo našich členov  ARES z Košického a Prešovského kraja  e-mailami a telefonicky a širšiu rádioamatérsku verejnosť sme  informovali oznamom na stránke www.hamradio.sk  a taktiež www.cq.sk , za čo ďakujem adminom týchto stránok Romanovi OM3EI a Vilovi OM0AAO. Text  tohto oznamu je v súbore:

OZNAM NA www.hamradio.sk.pdf

Nechcem tu popisovať celý priebeh tejto prípravy a čo všetko sme museli organizačne zabezpečiť, urobiť a dotiahnuť aj v našej výbave, v doplnení „prezentačných materiálov“ a podobne, ale uvediem tu hneď výsledok. Vďaka poctivej príprave sme v Malcove pripravili všetky naše technické prostriedky do funkčného stavu a to aj napriek nie  príliš prívetivému počasiu a pre časť z prítomných funkcionárov DPO sme urobili zaujímavú prezentáciu o nás, našej činnosti a našich možnostiach počas krízových situácií. Z nášho pohľadu to celé dopadlo veľmi dobre, aj keď nie všetko vyšlo podľa našich prianí, ale s tým sme museli rátať, keďže sme boli na akcii len ako hostia. Celý priebeh akcie je popísaný v správe:

SPRÁVA O AKCII V MALCOVE DŇA 8.7.2017.pdf

Z akcie vznikla aj menšia fotodokumentácia, z ktorej vyberám  nasledovné najcharakteristickejšie zábery:

#01 P1090436

#01 P1090436.jpg

Celkový pohľad na vojenský stan a zaparkované autá ARES. Na aute Stana OM8ST bol inštalovaný aj prístrešok, ktorý sa v aktuálnom počasí veľmi zišiel.

#02 P1090441

#02 P1090441.jpg

Jedna časť z vystavovanej techniky. Rado OM0AMR pripravuje na ukážku svoj mobilný UHF prevádzač OM0OUM

#03 P1090443

#03 P1090443.jpg

Druhá časť inštalovaných zariadení aj z rozmerným televízorom, ktorý poskytol OM0AD a na ktorom bežala PPT prezentácia.

#04 P1090444

#04 P1090444.jpg

Rádia cez ktoré sme komunikovali s ostatnými rádioamatérmi – Dole KENWOOD pripravený na KV pásmo  80m ( a 40m) a hore YAESU nastavené na VKV frekvencie. Na notebooku boli prezentované možnosti sledovania objektov pomocou systému APRS – práve letel nejaký poľský balón, a tak sme mali aj praktickú ukážku možností APRS.

#05 P1090445

#05 P1090445.jpg

Zostava pozostávajúca  z VKV rádia Kenwood v boxe, interfejsu a notebooku  pripravená na prezentáciu dátových prenosov prostredníctvom digi módu FSQ pomocou programu FSQCALL. Druhá rovnaká zostava bola umiestnená na vedľajšom stole, ale nemáme to zachytené na fotografiách.

#06 DSCF2912

#06 DSCF2912.jpg

Časť auditória zástupcov okresných a krajských organizácií DPO SR na prezentácii ARES.  Pôvodne sa ich tam zišlo podstatne viac, ale táto skupina vydržala až do konca prezentácie.

#07 DSCF2915

#07 DSCF2915.jpg

Stano  OM8ST prednáša PPT prezentáciu o ARES  a Rado OM0AMR paralelne nadväzuje spojenia s niektorými rádiostanicami.

#08 DSCF2918

#08 DSCF2918.jpg

Celkový pohľad na prezentáciu

#09 DSCF2920

#09 DSCF2920.jpg

Diskusia sa rozbehla.

#10 DSCF2922

#10 DSCF2922.jpg

Predseda ÚzO DPO SR z Kežmarku pán Peter Duda rozpráva o krízovej situácii v Kežmarku počas povodí v lete r. 2010 a o ich vtedajších problémoch s komunikáciou a sonduje početnosť rádioamatérov v ich okrese.

#11 DSCF2923

#11 DSCF2923.jpg

Stano OM8ST odovzdáva pánovi Petrovu Dudovi svoj QSL lístok, aby sa tak mohli nadviazať aj osobné kontakty medzi rádioamatérmi a dobrovoľnými požiarnikmi.

#12 DSCF2933

 #12 DSCF2933.jpg

Stano OM8ST nadväzuje  spojenie s niektorou zo staníc a zapisuje si to do zošitka. “Kontroluje” ho náš hosť Láďa OM0FL z Bardejova.

#13 DSCF2935

#13 DSCF2935.jpg

“Týlové zabezpečenie” akcie bolo taktiež v poriadku a pani Lovingerová doniesla do prezentačného stanu  pre lokálny team  rádioamatérov výborný guláš. Vrelá vďaka za to.

#14 DSCF2937

#14 DSCF2937.jpg

A tu sú tí, čo to “spískali” vrátane dvoch hostí.

Zľava: OM0CS, OM8ST, OM0ATE, OM0AMR, OM0FL, OM0AD a OM0APA


Autor:  Stano OM8ST

POSEZÓNNE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV Z KOŠÍC A OKOLIA 09-2016


Termín stretnutia: 24. septembra 2016

Miesto stretnutia: Košice-Ťahanovce, lúky pri Hornáde za krčmou  SUDKY a WHITE HOUSE 

Zatiaľ čo minulý rok  bol z môjho pohľadu bohatý na zorganizované stretnutia, keďže sa mi podarilo zorganizovať až dve takáto podujatia – ARES stretnutie vo Vrútkach a na Čani , tento rok som zatiaľ nič neorganizoval ani som nebol na žiadnych iných stretnutiach okrem toho jarného v Košiciach a trošku ma to mrzelo. Preto som sa nakoniec rozhodol dosť spontánne, že využijem ešte stále pomerne slušné septembrové počasie na rýchle zorganizovanie malého neformálneho stretnutia  len pre rádioamatérov z Košíc a okolia. Mal som zopár námetov do programu, ktoré nie sú vo všeobecnosti otrepané a ktoré by snáď mohli viacerých hamov zaujať. Preto som dal niečo na papier a skonzultoval som to s Radom OM8BU, ktorého som tiež chcel do jedného bodu programu využiť. Radovi sa tento nápad zapáčil a navyše termín, ktorý som navrhol a to sobota 24.9.2016 zhodou okolnosti vyhovoval aj jemu, takže  to bolo realizovateľné. Pretože bolo už málo času na propagáciu stretnutia cez portál HAMRADIO, tak sme najprv urobili malú sondu záujmu e-mailom v rámci emailovej skupiny HELOUKOSICE (Google Groups). Bol som príjemne prekvapený pozitívnou odozvou viacerých členov skupiny a tak sme sa odvážili s Radom zverejniť náš zámer širšiemu okruhu ľudí  prostredníctvom FACEBOOKU  v skupine RÁDIOAMATÉRI VÝCHODNÉ SLOVENSKO (44 členov). Aby sme mali aj nejakú spätnú väzbu, tak som oznam zrealizoval ako UDALOSŤ pre členov skupiny a nazval som ju  ako „Posezónne stretnutie rádioamatérov z Košíc a okolia“ s termínom konania 24.9.2016 od  14:00 do 18:00 na lúkach pri Hornáde za reštauráciou „SUDKY“ a WHITE HOUSE“. Krátko po tomto zverejnením na FB som sa o akcii „dozvedel“  už aj z vysielania košického „Rádia 145,575 MHz“. Rádioamatérske tamtamy jednoducho fungujú.

Už po prvých dňoch takejto propagácie na internete sa ukázalo, že na akciu príde minimálne 10 ľudí a to už bolo postačujúce, aby to malo nejaký zmysel, preto som pokračoval v prípravných prácach a na upresňovaní programu a zabezpečovaní potrebného „MTZ“. Veľmi ma navyše potešilo, že jeden z pozvaných a to Martin  Jezný OM8AWA nielen potvrdil svoju účasť, ale prisľúbil aj svoj malý príspevok do programu a to ukážku „home made“ zariadenia na meranie útlmových charakteristík a rezonancie antén pomocou šumového generátora, smerovej odbočnice a SDR prijímača. Martin prisľúbil súčasne možnosť premerať parametre antén pre prenosné stanice – „gumkáčov“  pre VKV a UKV rádiostanice.

Všetko bolo fajn, kým som v štvrtok večer nezačal mať zdravotné problémy –  okrem nádchy, ktorú som mal už predtým mi vybehla teplota na 38°C a tak som musel zaľahnúť, aby som sa nejako do soboty vykuríroval. Manželkine liečebné postupy a moje trpezlivé ležanie v posteli mi pomohlo aspoň natoľko, že v piatok večer som už mal len 37,2  a v sobotu ráno som už nemal teplotu a tak som mohol pokračovať v prípravách. Manželka ma síce ešte stále prehovárala, aby som akciu odvolal, ale ja so videl, že už o nej vie a chystá sa na ňu prísť príliš veľa ľudí, pričom nemám na všetkých priamy telefonický kontakt a e-mailový oznam o zrušení akcie by mohol byť neúčinný, preto som sa už neodvážil to zrušiť. Mnohí by boli sklamaní že prišli na miesto a nič sa nekoná a nabudúce by už neprišli.

V sobotu dopoludnia som ešte musel zabehnúť na chalupu pre niektoré komponenty výbavy, ktoré som mal v úmysle prezentovať na stretnutí ( hlavne elektrocentrálu, prístrešok a teleskopický stožiar), ale aj to sa časovo zvládlo a tak všetko bolo pripravené na akciu.

Na „pľac“ som prišiel  o 15 minút  skôr, ale viacerí  účastníci ma predbehli a tak už o 14:00 hod bola na miesta dostatočne veľká skupina rádioamatérov na začatie akcie, ale aj tak sme trošku počkali, kým sa to začalo. Program bol nakoniec nasledovný:

  • Prezentácia konštrukcie VKV antény GP na 50MHz s možnými variantmi na  70 a 144 MHz ( OM8ST) ( menia sa len dĺžky prvkov)
  • Ukážka stavby prístrešku k osobnému automobilu na ochranu  rádiových operátorov pred nepriazňou počasia (OM8ST)
  • Stručná prezentácia digitálneho systému pre rádioamatérov s názvom DMR a ukážka spojení so vzdialenými rádioamatérskymi stanicami v OK  realizovaných cez lokálny DMR prevádzač  OM0ODM ( Rx 430,625 MHz/ Tx 438,225 MHz) – Vedúci operátor: Peter Kratochvíl  OM8AKX ( + Martin OM8KT).
  • Ukážky chemických zdrojov záložného napájania – Gélové olovené akumulátory a komentár k problematike ich správneho nabíjania
  • Ukážky a porovnanie elektrocentrál – Elektrocentrála SCHEPPACH GS 920 ( 720W) bez regulácie a s dvojtaktným motorom a doplnkovým AVR regulátorom typu EG-AVR-1001 EnerGenie a elektrocentrály PARKSIDE PGI 1200 (1200W) čo je elektrocetrála so štvortaktným motorom a invertorovým meničom. ( OM8ST a OM8BU)
  • Ukážka meracieho systému na meraniu útlmu/rezonancie vedení a antén pomocou šumového generátora a SDR prijímača (Martin Jezný OM8AWA). Tu Martin premeral viaceré antény z ručných rádiostaníc prítomných rádioamatérov a bolo vidieť, že niektoré z nich nemajú úplne ideálne vlastnosti v rámci pásma, na ktoré sú určené.
  • Keďže bol o to záujem, niekoľko iných antén, hlavne autoantén na magnetickom držiaku, bolo premeraných  pomocou môjho anténneho analyzátora Rig Expert AA 230. Nie všetky antény vyhoveli, ale aspoň ich majitelia videli, čo majú namontované na aute.

Pretože som bol hlavným organizátorom podujatia, nepatrí sa mi ho hodnotiť, to nech urobia ostatní účastníci. Ja za seba môžem len skonštatovať, že to, čo som mal pôvodne v pláne, sa mi podarilo aj za pomoci OM8BU a taktiež OM8AWA uskutočniť. Súčasne môžem s potešením povedať, že počet účastníkov predčil moje očakávania. A keďže aj počasie bolo priaznivé, tak moje pocity z podujatia sú veľmi dobré, aj napriek menším zdravotným problémom, ktoré som mal.

Hlavným fotografom na stretnutí bol Mirek OM8AMF , ktorý  urobil z akcie mnoho zaujímavých fotografických záberov. Tie mi večer aj promptne poslal. Vybral som z nich niektoré tak, aby som aj ostatným  priblížil trochu priebeh najdôležitejších častí programu. Na záver uvádzam  taktiež niekoľko “spoločenských” fotografií a jednu hromadnú, na ktorej sú zachytení takmer všetci účastníci podujatia ale naozaj nie sú tam všetci. Niektorí účastníci prichádzali neskôr a iní zas odchádzali z rôznych dôvodov skôr , takže ani nevieme povedať presný počet všetkých zúčastnených, ale vďaka patrí každému, kto prišiel a podieľal sa svojou účasťou na tomto stretnutí našej komunity. A potešiteľné bolo aj to, že tam bolo vidieť okrem starých harcovníkov aj mnoho mladých tvárí.


Prezentácia konštrukcie jednoduchej GP antény na 50 MHz pásmo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OM8BU meria GP anténu anténnym analyzátorom MINI 60

01 ##P9245618.jpg – OM8BU meria GP anténu antennym analyzátorom MINI 60

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail anténneho analyzátora MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

02 ##P9245620.jpg – Detail anténneho analyzátor MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prezentácia GP antény na 50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou.

03 ##P9245625.jpg

Prezentácia antény GP na  50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou


Montáž prístrešku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Začiatok montáže prístrešku uchyteného háčikmi na strešnom nosiči auta (snímka z 14:24 hod.).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prístrešok stojí ( fotografované o 14:29 hod – čas stavby prístrešku s pomocou je 5 minút)

Prezentácie VKV Boxov pre ARES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dvojica boxov s rádiostanicami a dvojica bední s kotviacim a inštalačným materiálom ku VKV anténam.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obsah boxov:

Každý box obsahuje:

  • VKV stanicu KENWOOD TK 760 so sieťovým zdrojom 13,5V/16A v držiaku
  • 1-2 ks gélový akumulátor 7Ah, napájacie káble ku akumulátoru s PPA konektormi
  • V krabičke je  mikrofón a sieťová napájacia šnúra.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad spredu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad zozadu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail mnou používaných unisex konektorov POWERPOLE ANDERSSON

Konektory ANDERSON POWER POLE používam  vo všetkých rozvodoch siete 13,5V pre moje rádiostanice. Sú dimenzované na prúd až 30A, preto stačia aj na rozvody pre 100W vysielacie zariadenia. Tieto konektory a “polarita” zachytená na fotografii sú štandardom pre skupiny ARES v GB a USA. Dosahuje sa tým jednotnosť systémov napájania, vzájomná zameniteľnosť a kompatibilita rôznych skupín a jednotlivcov počas aktivít v krízových oblastiach.


Prezentácia digitálneho systému DMR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rado OM8BU pri prezentácii systému DMR.

Rado OM8BU popisuje základné atribúty digitálneho systému DMR.  V ruke má UHF rádiostanicu TYTERA MD 390 čo je robustná vodovzdorná stanica pre pásmo 70 cm FM/DMR s krytím IP67.


Elektrocentrály a externé regulátory AVR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentrála PARKSIDE PGI 1200 A1 ( z LIDLu) – OM8BU

Invertorová elektrocentrála so štvortaktným motorom. Hmotnosť cca 13 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentála SCHEPPACH SG 950 ( z MALL.sk) – OM8ST

Štandardná elektrocentrála bez regulácie s dvojtaktným motorom. Hmotnosť cca 16 kg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Externý regulátor AVR typ Energenie EG-AVR-1001 1000VA / 650W.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Príprava elektrocentrály na spustenie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meranie výstupného napätia z EC+AVR pri rôznom zaťažení halogenovým reflektorom 120W a rýchlovarnou kanvicou 550W.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení reflektorom 120W
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení rýchlovarnou kanvicou 550W.

Spoločenské fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Občas nás vyrušovali aj takéto vlaky (Rýchlovlak Pendolino z Prahy prichádza do KE).

Návštevy zďaleka:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zo „širšieho okolia Košíc“ prišiel na stretnutie aj Jaro OM8FT (ex OM8APA) z Medzeva.
21-imag8133
“Zďaleka” prišiel taktiež Peter OM0TM z Veľkého Šariša (prvý zľava).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trošku neskôr ale predsa prišiel aj Ivan OM0AM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prišiel aj Marcel OM8DM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A ešte neskôr došiel aj OM8MM – ledva stihol prezentáciu o elektrocentrálach, ktorá ho najviac zaujímala.

A nakoniec a skôr, než sa príliš zotmelo sme urobili aj hromadné fotografie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na tejto fotke chýba autor väčšiny fotografií Mirek OM8AMF.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tu zas chýba Jaro OM8FT ( stláčal spúšť) , ale zato v centre máme Mirka OM8AMF.

Kto sa cíti, že bol na tomto stretnutí a pritom chýba na tejto fotografii tak buď odišiel skôr, alebo prišiel neskôr (napr. OM8ATI) , ba dokonca mohol byť  práve aj v blízkom “Bielom dome” (WHITE HOUSE) zakúpiť si nejaké občerstvenie.  Organizátor podujatia si vyhradzuje právo nebyť zodpovedným za to, že sa niekto z účastníkov neocitol na  tejto hromadnej fotografii. Súčasne ďakujem najmä Mirkovi  a taktiež Marekovi OM8AE za poskytnutú a  peknú fotodokumentáciu z tejto akcie, ktorú som tu použil.

Stano OM8ST

organizátor stretnutia

25.9.2016


TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA NA HAMFESTE FRIDRICHSHAFEN 2016


Nasledujúca aktualita môže byť zaujímavá pre tých z nás (aresákov), ktorí by sa snáď dostali na tohtoročné rádioamatérske stretnutie vo Fridrichshafene.

Blíži sa tohtoročné najväčšie Európske rádioamatérske strentutie HAMRADIO 2016, ktoré sa bude konať tradične v nemeckom Fridrichshafene v termíne 24 – 26 júna 2016. Program tohto stretnutia býva bohatý a tohtoročný program (či skôr zoznam vystavovateľov) je možné si pozrieť na stránkach stretnutia:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/

Z tejto stránky sa však človek nedozvie o niektorých sprievodných aktivitách, ktoré sa budú konať počas tohto HAMFESTU. Pre priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie (ARES) môžu byť preto zaujímavé nasledovné informácie, ktoré sú zverejnené na stránke IARU-R1.

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1553-emergency-communications-activities-at-friedrichshafen-2016

V rámci tohto stretnutia HAMRADIO FRIDRICHSHAFEN 2016 sa budú konať tieto podujatia týkajúce sa tiesňovej komunikácie (ARES):

PIATOK 24.6.2016 1200 – 1500 miestneho času – sála ROM

V tomto čase a priestore usporiada IARU stretnutie rádioamatérov, ktorí sa zaujímají o tiesňovú komunikáciu s nasledovným predbežným programom (môže sa zmeniť):

12:00 – 12:45Reporty regionálních (R1, R2, R3) koordinátorov
IARU pre tiesňovú komunikáciu
12:45 – 13:45Otvorené fórum pre národných koordinátorov
tiesňovej komunikácie na prezentáciu aktivit v
ich krajinách
13:45 – 14:15Správa o teste GlobalSET  a idey pre tento rok 2016
14:15 – 14:45Otvorené fórum pre diskusio o zmenách  v IARU
procedurách  pre tiesňovú komunikáciu
14:45 – 15:00Záver a diskusia  o stretnutí vo Fridrichshafene
v nasledujúcom roku.

Rokovacou rečou pre toto stretnutie bude angličtina.

SOBOTA 25.6.2016 1000 – 1400 miestneho času – sála LONDON

Nemecký centrálny radioklub DARC (https://www.darc.de/home/ ) organizuje v rámci stretnutia vo Fridrichshafene ich štvrtú „NOTFUNK UNIVERZITU“. Táto univerzita sa bude venovať širokému spektru tém vrátane prípravy na krízovú komunikáciu v Luzerne, scenárov tiesňovej komunikácie a štruktury krátkovlnej siete THW v Bavorsku.

Rokovacou rečou pre NOTFUNK UNIVERZITU bude nemčina. Viac informácii bude dostupných zakrátko na stránkach DARC.

Poznámka:
Pozrel som si dnes túto stránku DARC a zatiaľ som tam nič bližšieho nenašiel k tejto univerzite, len staršie materiály z predošlých ročníkov.

Stano OM8ST

Krajský koordinátor ARES pre KSK