Archívy kategórie: CVIČENIA

CVIČENIE DHZ KOŠICE- OKOLIE – NÁCVIK POUŽITIA PROTIPOVODŇOVÝCH VAKOV


V sobotu 29.septembra 2018 dopoludnia sa konalo na pravom brehu rieky Hornád v lokalite severne od cesty do obce Ťahanovce cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov z okresu Košice-okolie orientované na nácvik stavania protipovodňovej steny z protipovodňových vakov, ktoré dostali obecné zbory DPO SR v okrese od MVSR na ochranu proti povodniam. Pretože práve v tejto lokalite sa opakujú pri povodniach problémy s výškou ochranných hrádzí (naposledy v roku 2010 – viď ilustračné fotografie v závere fotogalérie ), tak ma tento nácvik zaujal a šiel som sa tam pozrieť a to aj napriek tomu, že to sobotné ráno bolo veľmi chladné. Za rádioamatérsku obec sme sa na to cvičenie prišli pozrieť len dvaja, Braňo OM8WW a ja (Stano OM8ST.) Hoci odvtedy uplynulo už pár mesiacov, k spracovaniu tohto príspevku som sa dostal až teraz.

Nácvik spočíval v naplňovaní týchto vakov vodou z rieky a v postupnom nadpájaní jednotlivých segmentov na seba a stavaní zostavy troch navzájom zopnutých vakov do hrádze s pomerne solídnou výškou, ako je to vidieť vo fotogalérii. Nepoznám presne takticko-technické dáta týchto vakov – výšku a dĺžku, ale pre laikov stačí aj takýto pohľad na fotografie zo stavania tejto hrádze, aby videli o akú “stavbu” sa jedná.

Aby sme mali predstavu o časovej náročnosti môžem povedať, že prvá zverejnené fotografia bola urobená o 8:28 hod (nie je to však začiatok stavania hrádze) a posledná fotografia s naplnenými segmentmi aj na druhom konci hrádze bola urobená o 9:58. Nebyť jedného prasknutého vaku hneď v druhom segmente by aj bežný pozorovateľ povedal, že cvičenie stavby hrádze vyšlo na 100%.

Potom sa už len nasledovala spoločná fotografia celého tímu dobrovoľných hasičov o 10:00 hod. Nakoniec sa začala druhá časť cvičenia – vypúšťanie vody z vakov predpísaným postupným spôsobom a ich odkladanie do protipovodňových vozíkov, čo tiež nie je jednoduchá vec. Nemám to však už detailne zachytené.

Celý priebeh cvičenia najlepšie priblíži pomerne rozsiahla fotogaléria.

Nakoniec pripájam sľúbené zábery z povodne na Hornáde pri Ťahanovciach z 5.6.2010.

Situácia bola vtedy skutočne veľmi dramatická a nebyť zlepšenia počasia (viď aj na fotografiách) mohlo dôjsť k veľkým škodám v regióne mesta Košice.


Advertisement

VYHODNOTENIE ÚČASTI RÁDIOAMATÉROV Z KKS A.R.E.S. KOŠICE A PREŠOV NA CVIČENÍ KFR 2018


#52 ÚČASTNÍCI CVIČENIA

Účastníci súčinnostého cvičenia zborov DHZ Košice Fire rescue 2018
Foto: Marta Piroščáková


Predošlý predĺžený víkend 28.4-30.4.2018 sa reprezentatívna skupina rádioamatérov  z KKS ARES za košický a prešovský kraj zúčastnila po prvý krát  súčinnostného cvičenia dobrovoľných hasičských zborov z košického kraja, ktoré sa konalo pod záštitou Územnej organizácie DPO SR Košice-okolie. Na takomto druhu cvičenia  sme sa doposiaľ nezúčastnili a preto to bola prvá praktická previerka toho, čo vieme v oblasti rádiového spojenia zabezpečiť pre potreby dobrovoľných hasičských zborov či iných dobrovoľných záchranárov pri ich zásahoch pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí či pátracích akcií.  Je potrebné povedať, že pri tomto cvičení sme nevyužívali rádioamatérske pásma ale frekvencie z profi pásma a privátne (firemné) prevádzače pracujúce v tomto pásme, takže nebol problém s povoľovacími podmienkami pre amatérske stanice, avšak práca s vysielacou technikou, rádiami, anténami, prevádzkové zručnosti a schopnosti boli našou devízou – vkladom do tejto aktivity.

Dobrovoľní hasiči  sú dobrí vo svojej  hasičskej profesii (ako sme sa mohli o tom aj sami presvedčiť) , avšak  nerozumejú práci s vysielacou technikou a už vôbec nie takým zariadeniam, ako sú prevádzače.   Preto potrebujú niekoho, kto im v tejto oblasti vie účinne pomôcť.  Našou snahou bolo preto  ukázať, akú kvalitu rádiového spojenia aj v ťažkom teréne vieme zabezpečiť  a to pomerne jednoduchými prostriedkami, avšak správne použitými. Táto naša snaha nám dobre vyšla, ako to bolo skonštatované  na konci cvičenia komisármi z radov HaZZ, ktorí hodnotili prácu  dobrovoľných hasičov počas cvičenia a tentokrát mohli ohodnotiť aj našu prácu.

Cela dokumentácia  vrátane fotogalérie z priebehu cvičenia a vyhodnotenie našej účasti je uvedená na týchto stránkach v časti ARES – DOMÁCE AKTIVITY:

https://om8st.wordpress.com/kosice-fire-rescue-2018/

Celej skupine rádioamatérov, ktorí sa ochotne zúčastnili tohto trojdňového cvičenia ďakujem za ich účasť, aktívny prístup k riešeniu niektorých vznikajúcich problémov a verím, že táto akcia bude povzbudením aj pre iných rádioamatérov k  účasti na iných podobných praktických akciách skupín ARES.  Organizátori z radov DHZ nám na závere cvičenia odkazovali – položartom – polovážne, že budeme účastníkmi aj nasledujúceho cvičenia Košice Fire Rescue (2019?). Zrejme sa im naša účasť a jej prínos k akcii páčila.

Stano OM8ST