Archívy kategórie: HAM STRETNUTIA

KOŠICKÉ ONLINE STRETNUTIE PRIATEĽOV RÁDIOVÝCH VĹN 20.3.2021


V takomto marcovom čase sa v predošlých rokoch aj na týchto stránkach objavovali informácie týkajúce sa pravidelných rádioamatérskych stretnutí, ktoré sa zvykli konať „okolo Jozefa“ v Centre voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach. Posledné uskutočnené a súčasne jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach sa konalo dňa 23.3.2019. Minulý rok však do týchto našich aktivít zasiahla pandémia COVID-19 a kvôli rôznym karanténnym opatreniam sa už takého masové podujatie nedalo realizovať. Podobne to bolo s celým radom ďalších naplánovaných lokálnych alebo aj veľkých medzinárodných stretnutí ako je napríklad HAMFEST vo Fridrichshafene.

Pandémia COVID-19 zasiahla veľa rôznych oblastí bežného života a tak mnohé aktivity vrátane vzdelávanie detí na základných, stredných aj vysokých školách sa presunulo do ONLINE priestoru s využitím rôznych internetových aplikácií ako sú ZOOM, WEBEX MEETINGS a niektoré ďalšie. Aj niektorí rádioamatéri začali využívať takéto video konferenčné prostriedky na vzájomnú komunikáciu, ktorá aspoň sčasti dokáže nahradiť priamu osobnú komunikáciu a stretnutia tvárou v tvár.

Už pred rokom som sa venoval štúdiu aplikácie WEBEX MEETINGS, ktorú sme začali využívať napríklad na pravidelné stretnutia IARU R1 EMCOMM COMMUNICATIONS GROUP , kde sa stretávajú národní koordinátori tiesňovej komunikácie z krajín IARU R1. Takto sme mali zorganizované od 26.6.2020 doteraz už štyri úspešné video konferencie.

Pre záujemcov o poriadanie alebo účasť na takýchto stretnutiach som spracoval aj vhodné manuály, ktoré sú zverejnené na týchto stránkach v príspevku:

VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM CISCO WEBEX MEETINGS

Nemám informácie o iných rádioamatérskych aktivitách s využitím videokonferenčných aplikácií (okrem stretnutí rádioklubu OM3KFF organizovaných touto formou – info od OM6LL), ale nedávno sa vďaka Radovi OM8BU rozbehla aktivita na zorganizovanie nášho pravidelného marcového stretnutia rádioamatérov v Košiciach práve touto online formou s využitím aplikácie WEBEX MEETINGS

Toto „ONLINE Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn“ sa bude konať

v sobotu 20.3.2021 od 10:00 hod miestneho času

v online priestore na internete a to prostredníctvom systému – aplikácie WEBEX MEETING.

Stručné informácie o tomto stretnutí sú priebežne zverejňované a doplňované na stránke

http://ham.stehlo.sk/

Aj keď toto stretnutie má byť predovšetkým socializačné v tom zmysle, aby sa umožnilo osobné stretnutie rádioamatérov aspoň cez online prostredie, bude mať aj určitý program s prezentáciami. Základný náčrt tohto programu je už od včera večera zverejnený na uvedenej stránke.

Oznam o podujatí bol zverejnený na stránkach http://www.hamradio.sk, www.radio73.sk ako aj na stránke Slovenského CB rádioklubu (www.scbr.sk)

Samotné prihlásenie sa do konferencie je v podstate jednoduché a spočíva v kliknutí na určenú internetovú linku. Avšak skúsenosti z tohto týždňa ukazujú, že viacerí záujemcovia mali s tým problémy, preto som pripravil inštruktážny dokument “ako na to“

07c PRIHLASOVANIE SA DO WEBEX MEETINGU.pdf

Vážni záujemcovia o stretnutie tam dostanú všetky podrobné informácie ako sa prihlásiť do meetingu použitím počítača alebo aj smartfónu /tabletu s OS Android. V tomto manuáli sú už uvedené aj ostré linky na WEBEX MIESTNOSŤ s názvom

Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn“

Aby ste nemuseli túto linku hľadať inde, tu ju opakujem:

STRETNUTIE SA UŽ SKONČILO – LINKA JE NEPLATNÁ

Meeting number: XXX XXX XXXX

Tešíme sa na stretnutie s vami prostredníctvom tejto zatiaľ pre nás netradičnej formy, keďže stále ešte nemáme iné možnosti na osobné stretnutia..

Stano OM8ST

Člen organizačného výboru stretnutia


P.S.

Prečo sa tento oznam objavuje na týchto stránkach až teraz v poslednej chvíli? Príprava celej akcie v novom neznámom online prostredí, overovanie fungovania systémov, overovanie možností prezentácie rôznych typov prednášok a videí a zaúčanie viacerých rádioamatérov, ktorí sa zúčastňovali večerných testovacích meetingov si vybrali svoju daň v tom zmysle, že neostal čas na rýchlejšie zverejňovanie niektorých ďalších informácií napríklad aj prostredníctvom týchto stránok. Prostredníctvom tu zverejnených informácií sa však každý vie aj v poslednej chvíli pripojiť do stretnutia – na to satí naozaj len pár klikov. A tí “experimentátori”, ktorí si to chcú vopred vyskúšať, môžu v priebehu dnešného dňa (19.3.2021) zadať meeting number 181 559 5399, čo je číslo na moju osobné WEBEX miestnosť (room). Možno zareagujem a urobíme krátky test spojenia.


PUBLIKOVANÉ: 19.3.2021 11:00
UPRAVENÉ: 21.3.2021, 12:00


Advertisement

20. JUBILEJNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019 JE ÚSPEŠNE ZA NAMI


Časť z účastníkov 20. stretnutie Rádioamatérov Košice, 23. marec 2019

Uplynulú sobotu sa v Centre voľného času na Orgovánovej ulici č. 5 uskutočnilo jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach. Počasie bolo veľmi priaznivé, pekné slnečné a pomerne teplé a možno aj preto bola účasť na tomto stretnutí pomerne slušná. V prezenčnej listine sa zapísalo síce len 104 účastníkov, avšak pohľadom do nej som zistil, že mnohí prítomní, ktorých som si pamätal, že boli na stretnutí, sa do prezenčnej listiny nezapísali a tak odhadujem účasť na 120 rádioamatérov a ďalších priaznivcov amatérskeho vysielania.

Súčasťou stretnutia bola aj burza. Pripravené stoly po boku sály nakoniec nestačili na tento účel, preto sa využili aj ďalšie stoly na konci miestnosti. Marcel OM8DM rozdával (zadarmo) viaceré aj zaujímavé veci z pozostalosti nedávno zosnulého Mirka OM3EK. Firma ANICO – Imi OM8KD bola taktiež prítomná na stretnutí, avšak na stretnutie doniesla len konkrétne veci z ich sortimentu tým rádioamatérov, ktorí si ich vopred objednali.

Oficiálna časť stretnutia sa začala okolo 9:30 príhovorom, ktorý som si v spolupráci so Stanom OM8AQ vopred pripravil a to z toho dôvodu, že v ňom boli spomenuté aj niektoré reakcie na nežiadúce javy, ktoré vznikajú v poslednom čase v rádioamatérskej obci hlavne na Východe Slovenska a nechceli sme niečo zabudnúť, alebo na druhej strane reagovať na tieto veci nevhodným spôsobom.

V úvode tohto príhovoru sme si uctili minútou ticha pamiatku našich priateľov a kolegov, ktorí v minulom roku opustili naše rady. Pretože sa jedná o jubilejné stretnutie, poďakovali sme aj Ferkovi Proházkovi OM8TA za dlhodobé organizovanie predošlých ročníkov týchto stretnutí. Samozrejme, že aj v tomto roku sa zapájal do prípravy tohto stretnutia, avšak väčšinu organizačných aktivít spojených s prípravou stretnutia som už prevzal na seba, aby som mu tak uľahčil prípravu stretnutia.

V ďalšej časti stretnutia prebiehala v hlavnej sále burza a diskusie účastníkov na rôzne témy, zatiaľ čo v učebni prebiehali prednášky a ďalšie schôdzky podľa programu, ktorý bol zverejnený v 3. ozname. Išlo tu o tieto témy:

 1. TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC (Stano OM8ST)
 2. NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA SMEROVÝCH CHARAKTERISTÍK ANTÉN V PÁSME UKV
  (doc. Ing. Ján Labun PhD z LF TUKE)
 3. SCHÔDZKA ARES
 4. PANELOVÁ DISKUSIA: RÁDIOAMATÉRI V 21. STOROČÍ

O všetky tieto akcie bol nakoniec pomerne slušný záujem, učebňa bola vždy takmer plná a tak môžeme skonštatovať, že aj táto časť stretnutia sa vydarila. Samozrejme, každý môže ináč hodnotiť, čo mu tieto prednášky a prezentácie priniesli, ale to už je naozaj vecou osobného prístupu a nie všetko vyhovie každému poslucháčovi.
Aby jednotlivé materiály z tohto stretnutie nezapadli prachom, publikujem ich tu aj napriek tomu, že mám skúsenosť, že najmä ppt prezentácie bez živého výkladu k zobrazeným obrázkom sú niekedy málo poučné, avšak v prezentáciách sú aj odkazy na rôzne linky k téme a to môže byť viacerým čitateľov užitočné.

Aby boli prezentácie dostupné pre každého aj bez nutnosti používať aplikáciu POWER POINT, previedol som všetky prezentácie zo stretnutia do PDF formátu a preto je možné si ich tu pozrieť.

PRÍHOVOR NA HAM STRETNUTÍ V KOŠICIACH 23.3.2019.pdf

TYPOLÓGIA ANTÉN A PROGRAM EZNEC.pdf

SCHÔDZKA ARES 23.3.2019.pdf

PANELOVÁ DISKUSIA v2.pdf

Prednášku pána doc. Ing. Jána Labuna PhD. tu nezverejňujem, nakoľko popis metódy merania je ešte stále v patentovom konaní a autor ju preto nechce zverejňovať.

FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA

Na stretnutí som nič nefotografoval, lebo som bol zaneprázdnený organizovaním priebehu stretnutia a prednášaním prednášok a ďalších prezentácii. Rozsiahlejšiu galériu fotografií z nášho stretnutia je však možné nájsť na adrese:

https://spseke.sk/ham/Kosice2019/?fbclid=IwAR13mnIuhw4XBt2k1bEYKg5wqcMmhPbn-K7hQHa9Zn0M1FGmh_x_S6jkj3M

Odtiaľ bol prevzatý aj ilustračný obrázok v úvode tohto príspevku.

Stano OM8ST


20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH 23.3.2019 – 3. oznam


Pozývame širokú rádioamatérsku verejnosť na 20. jubilejné stretnutie rádioamatérov, ktoré sa bude konať už túto sobotu  23.3.2019 v obvyklých priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č.5 v Košiciach (sídlisko Terasa). Začiatok stretnutia je o 9:00 hod . Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informácií budú nasledovať dve prednášky s týmto obsahom:

1. Typológia jednoduchých antén a ich modelovanie pomocou SW EZNEC DEMO v.6 (Stano OM8ST) 

2. Nové možnosti merania smerových charakteristík antén v pásme UKV dostupné aj pre rádioamatérov (doc. Ing. Ján Labun  PhD z LF TUKE)

Po prednáškach bude nasledovať  krátka schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. a po nej panelová diskusia na tému “Rádioamatéri v 21. storočí”. Súčasťou stretnutia bude aj obvyklá burza a firma ANICO donesie na stretnutie rádioamatérom vopred objednané zariadenia tak, ako to bolo uvedené v druhom ozname.

Stano OM8ST a Fero OM8TA


Pre tých rádioamatérov, ktorí sú noví, alebo ešte neboli na HAM stretnutí v Košiciach, pripájam aj mapku časti Košíc s vyznačením miesta, kde sa nachádza Centrom voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici č. 5. Je to na sídlisku Košice – Terasa v blízkosti obchodného centra GALÉRIA. Doprava z autobusovej alebo železničnej stanice je najlepšia električkou č. 6 alebo autobusmi č 71 a 72. Tie ale nestoja priamo pred stanicami, ale až za mostíkom pri budove VSE.


PRAVIDELNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV PREŠOV 2019 NEBUDE


Pretože sa  objavujú rôzne neoverené informácie o možnom februárovom stretnutí rádioamatérov v Prešove, je vhodné dať tieto informácie na pravú mieru. Oznamujeme širokej rádioamatérskej verejnosti, že v tomto roku sa nám nepodarilo nájsť na uvedený mesiac vhodnú miestnosť na usporiadanie stretnutia rádiomamatérov.

Dôvodom je fakt, že v tohtoročná fašiangová sezóna trvá veľmi dlho (až do 6.3. 2019), kvôli čomu sa koná počas februára v mestách a obciach veľa lokálnych podujatí (zábavy, plesy…), kvôli čomu sú priestory vhodné na usporiadanie stretnutia v sobotných termínoch plne obsadené. Takže najbližšie sa stretneme v marci na stretnutí v Košiciach.

Rado OM0AMR a Stano OM8ST


20. RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH


1. OZNAM

PUBLIKOVANÉ 22.1.2019

Po upresnení a potvrdení vhodného termínu už môžeme oznámiť, že Centrum voľného času Košice (CVČ), Orgovánova 5 a rádioklub OM3KWM usporiadajú v sobotu dňa 23.3.2019  JUBILEJNÉ  20. stretnutie rádioamatérov v Košiciach so začiatkom o 9,00 hod. Predpokladaný program stretnutia bude  podobný ako v predošlých ročníkoch. Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informáciách budú nasledovať tradičné prednášky s rádioamatérskou tématikou a schôdzka členov a priaznivcov tiesňovej služby A.R.E.S. Súčasťou bude aj obvyklá burza a prídu zrejme aj predajcovia rádiotechniky ( ANICO…) Pokiaľ má niekto záujem prezentovať nejakú prednášku alebo zhotovené zariadenie v rozsahu max 30 minút, nech mi pošle názov svojej prednášky, jej obsah a rozsah a či potrebuje dataprojektor najlepšie e-mailom na adresu stano.om8st@gmail.com. Uzávierka programu stretnutia  je dňa 3.3.2019, aby sme ho mohli včas pred stretnutím zverejniť v druhom ozname na týchto stránkach

Stano OM8ST  


2. OZNAM
ÚČASŤ FY ANICO NA STRETNUTÍ RÁDIOAMATÉROV V KOŠICIACH

PUBLIKOVANÉ 24.1.2019

K potenciálnej účasti firmy ANICO na stretnutí rádioamatérov v Košiciach, ktoré sa má konať dňa 23.3.2018 firma oznamuje, že podobne ako v minulom roku neprinesie so sebou celý sortiment výrobkov, ktorý predáva ich firma, ale len tie zariadenia, ktoré si rádioamatéri objednajú priamo vo firme pred stretnutím a ktoré sú k dispozícii skladom. Na stretnutí bude možné objednať ďalšie zariadenia zo sortimentu firmy a to s výhodnou zľavnenou cenou. Tovar bude následne odoslaný objednávateľovi poštou. Tento oznam dáva firma na vedomie dostatočne vopred, aby bolo možné požadované položky, ktoré nebudú na sklade včas doobjednať a potom aj doniesť na stretnutie.

Stano OM8ST / Imi OM8KD


DOJMY ZO 43. STRETNUTIA RÁDIOAMATÉROV V POPRADE 2017


Čas veľmi rýchlo beží a tak máme opäť za sebou aj to obvyklé najväčšie rádioamatérske stretnutie  v Poprade. Keďže už mám za sebou mnoho ročníkov týchto stretnutí, tak môžem aj posúdiť niektoré “dojmy”, ktoré každé z týchto stretnutí vo mne zanecháva – čo sa na nich mení a čo ostáva bez výraznejších zmien.

Najprv k účasti.
Nepoznám presné štatistické čísla o účasti, to vie posúdiť a porovnať najlepšie sám organizátor. Na prvý pohľad sa nič výrazne nezmenilo. Hotel bol  “vybookovaný”, náhodný návštevník Popradu na recepcii hotela v sobotu večer už vyšiel naprázdno . Štruktúru hotelových hostí nepoznám, ale zrejme najviac bolo rádioamatérov. V piatok podvečer, ako aj v sobotu dopoludnia zvykne prichádzať väčšia skupina jednodňových návštevníkov. Tých bolo tentokrát oboch dňoch možno pomenej ako inokedy. V hlavnej  sále bolo síce dosť ľudí, stále sa však dalo medzi nimi pokojne prechádzať. Tlačenica  sa už nekonala.

Burza a predajcovia.
Tu je vidieť veľa zmien a pravdepodobne k lepšiemu (pre koho ako) . Niekdajších predajcov všelijakých starých súčiastok a dielov postupne nahradili predajcovia nových súčiastok,  ale aj rádií či inej techniky pre rádiové vysielanie. Je tak teraz čoraz ťažšie zohnať  niektoré staršie veci,  ak sa niečo pokazí na našich “vintage” zariadeniach. Pretože som väčšinu času strávil  v kongresovej sále na prednáškach, nemám prehľad, ako dopadli predajcovia z hľadiska ich biznisu. Niekedy sa  zo stretnutí nosili celé kopy škatúľ s rádiami nakúpenými za zvýhodnené ceny. Tie boli aj teraz o niečo nižšie voči bežným cenníkom, avšak odnášaných  škatúľ už bolo pomenej. 

Program stretnutia.
Ten sa už roky nemení, takže sa oplatí  vyrobiť si už aj šablonu (word, excel…) na jeho obsah, do ktorej sa už len doplnia premenlivé názvy prednášok a prednášateľov.  Niekto by si myslel, že je to zlé.  Vôbec nie, v živote je potrebné mať isté “pevné body” o ktoré je možné sa oprieť.  A štruktúra programu stretnutia je jedným z nich. Pri stretnutiach v Matliaroch boli prednášky aj v paralelných sekciách, čo dávalo viac priestoru pre prednášateľov, avšak robilo problém pre viacerých z nás, ak sme chceli byť súčasne na dvoch z nich. Teraz nám táto dilema nehrozí.

Správa SZR.
Tá sa vôbec nevymkla z priemeru  predošlých rokov. Hneď úvodom bolo spomenuté, že nás v roku 2017 natrvalo opustil väčší počet rádioamatérov, čo bolo zverejňované na stránke http://www.hamradio.sk ako aj v časopise Rádiožurnál.  Pred obligátnou minútou ticha v trvaní 20 sekúnd  však neodzneli ani len volačky týchto našich priateľov a známych, čo ma veľmi  zamrzelo. Pri mojom veku 67 rokov sa už môže stať, že aj ja prídem na rad (už sa rúbe v našom lese)  a potom by ma (trošku sebecky a ironicky) aj z tej druhej strany rieky Styx  veľmi “zamrzelo”, že sa ani len nespomenulo pri tejto príležitosti moje meno.  Preto som si dal námahu a z uvedených zdrojov som urobil zoznam našich priateľov, s ktorými sme sa  postupne rozlúčili od novembra minulého roka až do septembra tohto roka. Tento zoznam nemusí byť úplný, ale aj tak je nepríjemne dlhý. Tiež je pravda, že len niektorých z týchto našich priateľov som osobne poznal. Napriek tomu si myslím, že to stojí za to spomenúť si na nich (aspoň tu a teraz).

OM1MF Milan Falát (71), Malacky
OM7MU Zdeno Máša ing. (81), Banská bystrica
OM1ACO Bedrich Cinko (73), Bratislava
OM8FM František Michaľanský (75), Valaliky
OM5BP Pavel Bartók (84), Partizánske
OM4ABM Milan Borovička (75), Prievidza
OM3-0001 Jozef Marcinčák (77), Jasenov pri Humennom
OM3TBW Rudolf Martiš (80), Malacky
OM5CL Karol Uhrinovský (68), Topoľčany
OM6SV Alexander Vladár (49), Vrútky
OM4SX Juraj Foldyna (70), Trenčianská Teplá
OM7AB Vlado Krnáč (78), Zvolen
OM4ARC Rudolf Corassa (61), Považské Podhradie
OM3WDF Gabriel Hinďoš (64), Michalovce
OM1AE Marián Kubrický (77), Bratislava
OM3DM Dušan Molnár (74), Detva

Keď už sme spomenuli, že mnohí nás opustili, v správe sme na nedozvedeli, koľko (hoci len papierových) rádioamatérov  počas roka pribudlo. Rovnako sme sa nedozvedeli, či je nejaká predstava, ako propagovať rádioamatérsku činnosť medzi mladými ľuďmi, ktorí sú saturovaní svojimi smartfónmi a zdieľačkami na sociálnych sietiach  a inými súčasnými “trhákmi” a požieračmi času. Je to jedna z najťažších úloh vôbec, ktorá stojí pred rádioamatérmi v súčasnosti, ale keď sa tým nezačneme systematickejšie zapodievať, v horizonte možno aj len niečo vyše 10 r   (sakra krátka doba) nebude sa mať kto zúčastniť na 5X-tom stretnutí  rádioamatérov (nenaplní sa potrebná kapacita hotela). Iní rádioamatéri by možno naformulovali aj iné chýbajúce témy  v správe, ale ja uvádzam aspoň toto.

Mňa osobne najviac zaujímalo, ako prebehne obvyklé piatkové verejné zasadnutie KC ARES. Tentokrát išlo o veľa, o prijatie alebo odmietnutie  jednej iniciatívy, na ktorej vzniku som mal možno najväčší podiel a ktorá by potenciálne mohla priniesť nový vietor do aktivít tiesňovej služby A.R.E.S.. Aby som sa neopakoval, koho táto problematika zaujíma, nech si prečíta moje príspevky na tejto stránke uvedené v sekcii A.R.E.S. – SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI. Tu len uvediem, že z toho ako to celé dopadlo je vidieť, že A.R.E.S. pri SZR ale ani samotné SZR ešte nedozrelo na prijatie niektorých zásadnejších rozhodnutí. Je to škoda. Čas veľmi rýchlo beží (ako som to uviedol už aj na začiatku tohto príspevku) a keď otáľame, môžeme sa neskôr dostať do “časovej tiesne”. Znie to možno paradoxne, ale kto chce pochopí, čo som tým chcel povedať.


 

OHLIADNUTIE ZA STRETNUTÍM RÁDIOAMATÉROV PREŠOVE 25.2.2017


V slnečné februárové dopoludnie 25.2.2017 sa konalo ďalšie stretnutie rádioamatérov v Prešove. Toto stretnutie sa síce konalo v termíne podobnom, v akom sa konali predošlé prešovské rádioamatérske stretnutia, avšak miesto stretnutia bolo nové. Tentokrát sa to uskutočnilo v Prešove – Solivare v miestnej reštaurácii ŠPORT na Námestí Osloboditeľov 1.
Hlavný organizátor Rado OM0AMR navrhol pre toto stretnutie nasledovný program:

09:00 príchod
10:00 Privítanie
10:30 Diskusie, burza, prezentácia našej techniky (mobilný prevádzač OM0OUM, go boxy atd.) . Budeme veľmi radi ak na stretnutí odprezentujete aj svoju techniku a vynálezy
12:00 Obed ( kto bude mať záujem)
13:00 Schôdza A.R.E.S (pre členov aj nečlenov ARES) zhrnutie aktivity za predošlé roky, prezentácia techniky, nasledujúce aktivity, poznatky z cvičenia  SP EMCOM s názvom Snieźyca 2017

Nakoľko sa stretnutie konalo na novom mieste s trošku náročnejšou dopravou na miesto konania, mal Rado trošku obavy, či to neovplyvní návštevnosť tohto stretnutia. Skutočnosť predčila Radove očakávania. Na stretnutí sa zaprezentovalo celkove 79 účastníkov, čo v danej sále reštaurácie (ktorá je pomerne veľká) znamenalo, že sála bola takmer úplne plná, ale každý si mal kde sadnúť a keď prišiel čas obeda aj kultúrne sa najesť. Stretnutia sa zúčastnili nielen rádioamatéri s Prešova či Košíc a blízkeho okolia, ale aj kolegovia z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Bardejova, Svidníka, Starej Ľubovne a ďalších miest a obcí východného Slovenska.

Program nebol nijak prísne regulovaný. Po krátkom oficiálnom privítaní sa každý venoval diskusiám v rôznych skupinkách podľa svojho záujmu. V časti reštaurácie pri dverách bola urobená malá prezentácia rôznych GO BOXOV a inej rádioamatérskej techniky, ktoré priniesli viacerí OM rádioamatéri ako aj hostia z Poľska zo skupiny SP EmCom z Krakova ktorí prišli na toto stretnutie v zložení:  Michal  Wilczynski SP9XWM, Marian Kaganek SP9DEM a Tomasz Poltorak SP9SCZ.

S poľskými rádioamatérmi sme diskutovali o problémoch pri budovaní vzťahov medzi rádioamatérmi zo skupín pre tiesňovú komunikáciu (ARES, SP EmCom ) a štátnou správou či miestnou samosprávou v OM a SP orientovaných na využitie rádioamatérov pri zabezpečení rádiovej komunikácie počas krízových situácií. Ukazuje sa, že na oboch stranách hranice musíme riešiť veľmi podobné problémy, aj keď v Poľsku dosiahli už aj niektoré dielčie úspechy v tejto oblasti. Ďalej sme hovorili o technickej výbave, ktorou disponujeme a taktiež sme diskutovali o potrebe zvládnutia digitálnej technológie pre potreby tiesňovej komunikácie.

Poľskí rádioamatéri z Krakova uverejnili na svojej stránke:

http://cqcqcq.pl/sp-emcom-z-wizyta-u-slowackich-krotkofalowcow-zrzeszonych-w-ares/

krátku správu o tejto návšteve v Prešove a pripojili aj bohatú foto dokumentáciu, ktorú je možné si pozrieť v galérii fotografií linke:

http://cqcqcq.pl/wyprawy/kegr-w-terenie/spotkanie-z-krotkofalowcami-slowackimi-ares-2017-02-25/

Z tejto galérie snímok zo stretnutia je možné si vytvoriť určitý obraz o atmosfére na stretnutí a taktiež vidieť niektoré z vystavovaných zariadení či už z výbavy slovenských alebo aj poľských rádioamatérov.

Každý účastník stretnutia si určite vytvoril svoj osobný názor na to, aké to bolo stretnutie. Ja môžem hovoriť len za seba a môžem skonštatovať, že to bolo z môjho pohľadu úspešné a zmysluplné stretnutie, na ktorom som opäť získal viacero zaujímavých informácií, nových priateľov a kontakty. A to je hlavným účelom takýto stretnutí.

Stano OM8ST


POSEZÓNNE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV Z KOŠÍC A OKOLIA 09-2016


Termín stretnutia: 24. septembra 2016

Miesto stretnutia: Košice-Ťahanovce, lúky pri Hornáde za krčmou  SUDKY a WHITE HOUSE 

Zatiaľ čo minulý rok  bol z môjho pohľadu bohatý na zorganizované stretnutia, keďže sa mi podarilo zorganizovať až dve takáto podujatia – ARES stretnutie vo Vrútkach a na Čani , tento rok som zatiaľ nič neorganizoval ani som nebol na žiadnych iných stretnutiach okrem toho jarného v Košiciach a trošku ma to mrzelo. Preto som sa nakoniec rozhodol dosť spontánne, že využijem ešte stále pomerne slušné septembrové počasie na rýchle zorganizovanie malého neformálneho stretnutia  len pre rádioamatérov z Košíc a okolia. Mal som zopár námetov do programu, ktoré nie sú vo všeobecnosti otrepané a ktoré by snáď mohli viacerých hamov zaujať. Preto som dal niečo na papier a skonzultoval som to s Radom OM8BU, ktorého som tiež chcel do jedného bodu programu využiť. Radovi sa tento nápad zapáčil a navyše termín, ktorý som navrhol a to sobota 24.9.2016 zhodou okolnosti vyhovoval aj jemu, takže  to bolo realizovateľné. Pretože bolo už málo času na propagáciu stretnutia cez portál HAMRADIO, tak sme najprv urobili malú sondu záujmu e-mailom v rámci emailovej skupiny HELOUKOSICE (Google Groups). Bol som príjemne prekvapený pozitívnou odozvou viacerých členov skupiny a tak sme sa odvážili s Radom zverejniť náš zámer širšiemu okruhu ľudí  prostredníctvom FACEBOOKU  v skupine RÁDIOAMATÉRI VÝCHODNÉ SLOVENSKO (44 členov). Aby sme mali aj nejakú spätnú väzbu, tak som oznam zrealizoval ako UDALOSŤ pre členov skupiny a nazval som ju  ako „Posezónne stretnutie rádioamatérov z Košíc a okolia“ s termínom konania 24.9.2016 od  14:00 do 18:00 na lúkach pri Hornáde za reštauráciou „SUDKY“ a WHITE HOUSE“. Krátko po tomto zverejnením na FB som sa o akcii „dozvedel“  už aj z vysielania košického „Rádia 145,575 MHz“. Rádioamatérske tamtamy jednoducho fungujú.

Už po prvých dňoch takejto propagácie na internete sa ukázalo, že na akciu príde minimálne 10 ľudí a to už bolo postačujúce, aby to malo nejaký zmysel, preto som pokračoval v prípravných prácach a na upresňovaní programu a zabezpečovaní potrebného „MTZ“. Veľmi ma navyše potešilo, že jeden z pozvaných a to Martin  Jezný OM8AWA nielen potvrdil svoju účasť, ale prisľúbil aj svoj malý príspevok do programu a to ukážku „home made“ zariadenia na meranie útlmových charakteristík a rezonancie antén pomocou šumového generátora, smerovej odbočnice a SDR prijímača. Martin prisľúbil súčasne možnosť premerať parametre antén pre prenosné stanice – „gumkáčov“  pre VKV a UKV rádiostanice.

Všetko bolo fajn, kým som v štvrtok večer nezačal mať zdravotné problémy –  okrem nádchy, ktorú som mal už predtým mi vybehla teplota na 38°C a tak som musel zaľahnúť, aby som sa nejako do soboty vykuríroval. Manželkine liečebné postupy a moje trpezlivé ležanie v posteli mi pomohlo aspoň natoľko, že v piatok večer som už mal len 37,2  a v sobotu ráno som už nemal teplotu a tak som mohol pokračovať v prípravách. Manželka ma síce ešte stále prehovárala, aby som akciu odvolal, ale ja so videl, že už o nej vie a chystá sa na ňu prísť príliš veľa ľudí, pričom nemám na všetkých priamy telefonický kontakt a e-mailový oznam o zrušení akcie by mohol byť neúčinný, preto som sa už neodvážil to zrušiť. Mnohí by boli sklamaní že prišli na miesto a nič sa nekoná a nabudúce by už neprišli.

V sobotu dopoludnia som ešte musel zabehnúť na chalupu pre niektoré komponenty výbavy, ktoré som mal v úmysle prezentovať na stretnutí ( hlavne elektrocentrálu, prístrešok a teleskopický stožiar), ale aj to sa časovo zvládlo a tak všetko bolo pripravené na akciu.

Na „pľac“ som prišiel  o 15 minút  skôr, ale viacerí  účastníci ma predbehli a tak už o 14:00 hod bola na miesta dostatočne veľká skupina rádioamatérov na začatie akcie, ale aj tak sme trošku počkali, kým sa to začalo. Program bol nakoniec nasledovný:

 • Prezentácia konštrukcie VKV antény GP na 50MHz s možnými variantmi na  70 a 144 MHz ( OM8ST) ( menia sa len dĺžky prvkov)
 • Ukážka stavby prístrešku k osobnému automobilu na ochranu  rádiových operátorov pred nepriazňou počasia (OM8ST)
 • Stručná prezentácia digitálneho systému pre rádioamatérov s názvom DMR a ukážka spojení so vzdialenými rádioamatérskymi stanicami v OK  realizovaných cez lokálny DMR prevádzač  OM0ODM ( Rx 430,625 MHz/ Tx 438,225 MHz) – Vedúci operátor: Peter Kratochvíl  OM8AKX ( + Martin OM8KT).
 • Ukážky chemických zdrojov záložného napájania – Gélové olovené akumulátory a komentár k problematike ich správneho nabíjania
 • Ukážky a porovnanie elektrocentrál – Elektrocentrála SCHEPPACH GS 920 ( 720W) bez regulácie a s dvojtaktným motorom a doplnkovým AVR regulátorom typu EG-AVR-1001 EnerGenie a elektrocentrály PARKSIDE PGI 1200 (1200W) čo je elektrocetrála so štvortaktným motorom a invertorovým meničom. ( OM8ST a OM8BU)
 • Ukážka meracieho systému na meraniu útlmu/rezonancie vedení a antén pomocou šumového generátora a SDR prijímača (Martin Jezný OM8AWA). Tu Martin premeral viaceré antény z ručných rádiostaníc prítomných rádioamatérov a bolo vidieť, že niektoré z nich nemajú úplne ideálne vlastnosti v rámci pásma, na ktoré sú určené.
 • Keďže bol o to záujem, niekoľko iných antén, hlavne autoantén na magnetickom držiaku, bolo premeraných  pomocou môjho anténneho analyzátora Rig Expert AA 230. Nie všetky antény vyhoveli, ale aspoň ich majitelia videli, čo majú namontované na aute.

Pretože som bol hlavným organizátorom podujatia, nepatrí sa mi ho hodnotiť, to nech urobia ostatní účastníci. Ja za seba môžem len skonštatovať, že to, čo som mal pôvodne v pláne, sa mi podarilo aj za pomoci OM8BU a taktiež OM8AWA uskutočniť. Súčasne môžem s potešením povedať, že počet účastníkov predčil moje očakávania. A keďže aj počasie bolo priaznivé, tak moje pocity z podujatia sú veľmi dobré, aj napriek menším zdravotným problémom, ktoré som mal.

Hlavným fotografom na stretnutí bol Mirek OM8AMF , ktorý  urobil z akcie mnoho zaujímavých fotografických záberov. Tie mi večer aj promptne poslal. Vybral som z nich niektoré tak, aby som aj ostatným  priblížil trochu priebeh najdôležitejších častí programu. Na záver uvádzam  taktiež niekoľko “spoločenských” fotografií a jednu hromadnú, na ktorej sú zachytení takmer všetci účastníci podujatia ale naozaj nie sú tam všetci. Niektorí účastníci prichádzali neskôr a iní zas odchádzali z rôznych dôvodov skôr , takže ani nevieme povedať presný počet všetkých zúčastnených, ale vďaka patrí každému, kto prišiel a podieľal sa svojou účasťou na tomto stretnutí našej komunity. A potešiteľné bolo aj to, že tam bolo vidieť okrem starých harcovníkov aj mnoho mladých tvárí.


Prezentácia konštrukcie jednoduchej GP antény na 50 MHz pásmo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OM8BU meria GP anténu anténnym analyzátorom MINI 60

01 ##P9245618.jpg – OM8BU meria GP anténu antennym analyzátorom MINI 60

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail anténneho analyzátora MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

02 ##P9245620.jpg – Detail anténneho analyzátor MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prezentácia GP antény na 50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou.

03 ##P9245625.jpg

Prezentácia antény GP na  50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou


Montáž prístrešku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Začiatok montáže prístrešku uchyteného háčikmi na strešnom nosiči auta (snímka z 14:24 hod.).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prístrešok stojí ( fotografované o 14:29 hod – čas stavby prístrešku s pomocou je 5 minút)

Prezentácie VKV Boxov pre ARES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dvojica boxov s rádiostanicami a dvojica bední s kotviacim a inštalačným materiálom ku VKV anténam.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obsah boxov:

Každý box obsahuje:

 • VKV stanicu KENWOOD TK 760 so sieťovým zdrojom 13,5V/16A v držiaku
 • 1-2 ks gélový akumulátor 7Ah, napájacie káble ku akumulátoru s PPA konektormi
 • V krabičke je  mikrofón a sieťová napájacia šnúra.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad spredu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad zozadu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail mnou používaných unisex konektorov POWERPOLE ANDERSSON

Konektory ANDERSON POWER POLE používam  vo všetkých rozvodoch siete 13,5V pre moje rádiostanice. Sú dimenzované na prúd až 30A, preto stačia aj na rozvody pre 100W vysielacie zariadenia. Tieto konektory a “polarita” zachytená na fotografii sú štandardom pre skupiny ARES v GB a USA. Dosahuje sa tým jednotnosť systémov napájania, vzájomná zameniteľnosť a kompatibilita rôznych skupín a jednotlivcov počas aktivít v krízových oblastiach.


Prezentácia digitálneho systému DMR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rado OM8BU pri prezentácii systému DMR.

Rado OM8BU popisuje základné atribúty digitálneho systému DMR.  V ruke má UHF rádiostanicu TYTERA MD 390 čo je robustná vodovzdorná stanica pre pásmo 70 cm FM/DMR s krytím IP67.


Elektrocentrály a externé regulátory AVR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentrála PARKSIDE PGI 1200 A1 ( z LIDLu) – OM8BU

Invertorová elektrocentrála so štvortaktným motorom. Hmotnosť cca 13 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentála SCHEPPACH SG 950 ( z MALL.sk) – OM8ST

Štandardná elektrocentrála bez regulácie s dvojtaktným motorom. Hmotnosť cca 16 kg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Externý regulátor AVR typ Energenie EG-AVR-1001 1000VA / 650W.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Príprava elektrocentrály na spustenie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meranie výstupného napätia z EC+AVR pri rôznom zaťažení halogenovým reflektorom 120W a rýchlovarnou kanvicou 550W.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení reflektorom 120W
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení rýchlovarnou kanvicou 550W.

Spoločenské fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Občas nás vyrušovali aj takéto vlaky (Rýchlovlak Pendolino z Prahy prichádza do KE).

Návštevy zďaleka:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zo „širšieho okolia Košíc“ prišiel na stretnutie aj Jaro OM8FT (ex OM8APA) z Medzeva.
21-imag8133
“Zďaleka” prišiel taktiež Peter OM0TM z Veľkého Šariša (prvý zľava).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trošku neskôr ale predsa prišiel aj Ivan OM0AM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prišiel aj Marcel OM8DM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A ešte neskôr došiel aj OM8MM – ledva stihol prezentáciu o elektrocentrálach, ktorá ho najviac zaujímala.

A nakoniec a skôr, než sa príliš zotmelo sme urobili aj hromadné fotografie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na tejto fotke chýba autor väčšiny fotografií Mirek OM8AMF.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tu zas chýba Jaro OM8FT ( stláčal spúšť) , ale zato v centre máme Mirka OM8AMF.

Kto sa cíti, že bol na tomto stretnutí a pritom chýba na tejto fotografii tak buď odišiel skôr, alebo prišiel neskôr (napr. OM8ATI) , ba dokonca mohol byť  práve aj v blízkom “Bielom dome” (WHITE HOUSE) zakúpiť si nejaké občerstvenie.  Organizátor podujatia si vyhradzuje právo nebyť zodpovedným za to, že sa niekto z účastníkov neocitol na  tejto hromadnej fotografii. Súčasne ďakujem najmä Mirkovi  a taktiež Marekovi OM8AE za poskytnutú a  peknú fotodokumentáciu z tejto akcie, ktorú som tu použil.

Stano OM8ST

organizátor stretnutia

25.9.2016


TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA NA HAMFESTE FRIDRICHSHAFEN 2016


Nasledujúca aktualita môže byť zaujímavá pre tých z nás (aresákov), ktorí by sa snáď dostali na tohtoročné rádioamatérske stretnutie vo Fridrichshafene.

Blíži sa tohtoročné najväčšie Európske rádioamatérske strentutie HAMRADIO 2016, ktoré sa bude konať tradične v nemeckom Fridrichshafene v termíne 24 – 26 júna 2016. Program tohto stretnutia býva bohatý a tohtoročný program (či skôr zoznam vystavovateľov) je možné si pozrieť na stránkach stretnutia:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/

Z tejto stránky sa však človek nedozvie o niektorých sprievodných aktivitách, ktoré sa budú konať počas tohto HAMFESTU. Pre priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie (ARES) môžu byť preto zaujímavé nasledovné informácie, ktoré sú zverejnené na stránke IARU-R1.

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1553-emergency-communications-activities-at-friedrichshafen-2016

V rámci tohto stretnutia HAMRADIO FRIDRICHSHAFEN 2016 sa budú konať tieto podujatia týkajúce sa tiesňovej komunikácie (ARES):

PIATOK 24.6.2016 1200 – 1500 miestneho času – sála ROM

V tomto čase a priestore usporiada IARU stretnutie rádioamatérov, ktorí sa zaujímají o tiesňovú komunikáciu s nasledovným predbežným programom (môže sa zmeniť):

12:00 – 12:45Reporty regionálních (R1, R2, R3) koordinátorov
IARU pre tiesňovú komunikáciu
12:45 – 13:45Otvorené fórum pre národných koordinátorov
tiesňovej komunikácie na prezentáciu aktivit v
ich krajinách
13:45 – 14:15Správa o teste GlobalSET  a idey pre tento rok 2016
14:15 – 14:45Otvorené fórum pre diskusio o zmenách  v IARU
procedurách  pre tiesňovú komunikáciu
14:45 – 15:00Záver a diskusia  o stretnutí vo Fridrichshafene
v nasledujúcom roku.

Rokovacou rečou pre toto stretnutie bude angličtina.

SOBOTA 25.6.2016 1000 – 1400 miestneho času – sála LONDON

Nemecký centrálny radioklub DARC (https://www.darc.de/home/ ) organizuje v rámci stretnutia vo Fridrichshafene ich štvrtú „NOTFUNK UNIVERZITU“. Táto univerzita sa bude venovať širokému spektru tém vrátane prípravy na krízovú komunikáciu v Luzerne, scenárov tiesňovej komunikácie a štruktury krátkovlnej siete THW v Bavorsku.

Rokovacou rečou pre NOTFUNK UNIVERZITU bude nemčina. Viac informácii bude dostupných zakrátko na stránkach DARC.

Poznámka:
Pozrel som si dnes túto stránku DARC a zatiaľ som tam nič bližšieho nenašiel k tejto univerzite, len staršie materiály z predošlých ročníkov.

Stano OM8ST

Krajský koordinátor ARES pre KSK


A ĎALŠIE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV V KOŠICIACH JE ZA NAMI…


Krátke ohliadnutie za marcovým stretnutím rádioamatérov v Košiciach 03-2016.

Včera,  teda 19.3.2016,  a navyše na Jozefa, sa v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č. 5. konalo už 17. stretnutie rádioamatérov prevažne z východného Slovenska, ale našli sa aj účastníci zo západnejších končín Slovenska či dokonca tiež z Českej Republiky. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol opäť Ferko Proháska OM8TA. Je však treba hneď úvodom povedať, že toto stretnutie sa tohto roku vôbec nemuselo uskutočniť, nakoľko ešte v januári mi Ferko tvrdil, že už neplánuje zorganizovať toto podujatie. Nepýtal som sa ho na dôvody tohto postoja, ale vedel som ho pochopiť, keďže vek a pridružené zdravotné problémy nie sú najlepšou podporou pri organizovaní akejkoľvek väčšej akcie, preto som ho ani veľmi nepovzbudzoval, aby to ešte raz skúsil. O čo som sa ja ani len nepokúsil, to sa podarilo Stanovi Barónikovi OM8AQ, ktorý Ferka nakoniec presvedčil, aby to stretnutie pripravil. Keď ma neskôr Ferko oslovil už s novu správou, že nakoniec to stretnutie bude a to 19. marca, veľmi ochotne som mu prisľúbil podporu pri jeho príprave tým, že opäť zabezpečím nejakú zaujímavú technickú prednášku a taktiež k tomu potrebný dataprojektor.

Stretnutie prebehlo veľmi podobnou formou ako všetky predošlé, ale nejaké zmeny je predsa len možné badať. Nepoznám presný počet rádioamatérov, ktorí sa na tohtoročnom stretnutí zaprezentovali, preto nemôžem porovávať počty s predošlými stretnutiami. Možno na stretnutie prišiel rovnaký počet rádioamatérov ako v minulosti, možno o niečo menej, ale sála bola pomerne plná aj keď niektoré známe tváre sme tam už nemohli stretnúť, lebo nás za uplynulý rok opustili.

Bola aj burza starých a miestami už nepoužiteľných vecí, kde by som si aj vedel niektoré lepšie kúsky vybrať, ktoré by som ešte vedel zmysluplne využiť, ale nakoniec som neurobil žiaden „obchod“. Možno však konštatovať, že z roka na rok postupne klesá počet predajcov takejto techniky, čo bolo výrazne vidieť aj na novembrovom stretnutí v Poprade.

Na stretnutí však boli aj predajcovia novej techniky. K už takmer štandardnému stánku fy ANICO, kde bolo možné kúpiť mnohé zaujímavé zariadenia pre rádioamatérov prevažne od fy YAESU sa tento krát pridružil aj stánok firmy LC ANTENAS (Rado OM0AMR), ktorý ponúkal rôzne krátkovlné drôtové antény a príslušenstvo k týmto anténam, ako aj stôl s prezentáciou výrobkov anglickej firmy http://www.hamtronix.eu/index.php…, ktoré predstavil Peter OM0TM. Boli tam veľmi pekné veci, o ktoré by som pred pár rokmi mal veľký záujem (transvertor na VKV/UKV) , teraz však už na to nemám (hlavne finančne) a musím sa uspokojiť so svojou VKV rádiostanicou R2-CW.
Pre mňa dosť zaujímavou prezentáciou boli výrobky firmy ATT Plus s.r.o., Anténní a telekomunikační technika (www.attplus.cz/), ktorých antény pre VKV a UKV mali perfektné prevedenie, aké sa očakáva od profesionálneho výrobcu. Škoda len, že som nemal ani len odvahu sa pýtať na ceny týchto výrobkov, lebo viem, že na to nemám a musia mi vystačiť moje homemade antény, ktoré však nemajú takú robustnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam ako tieto profesionálne.

Prednášková časť stretnutia.

Tento rok sa Ferkovi podarilo zabezpečiť na košické rádioamatérske stretnutie tri prednášky. S prvou prednáškou o riešení stabilných oscilátorov pre mikrovlné zariadenie prišiel až z Bratislavy Janko Gavora OM3ID. Najprv som si myslel, že ma tá prednáška nezaujme, keďže sa nevenujem mikrovlnám, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľmi poučné pre konštruktérov aj pre iné oblasti frekvenčného spektra a preto som si urobil viacero poznámok z tejto prednášky, ku ktorým sa chcem vrátiť.
Druhú prednášku pripravil Peter Psota OM8AND a to o VKV kontestovom denníku VUSC 4 WIN. Ja som doposiaľ používal pre vedenie VKV denníkov starší program ATALANTA LOCATOR, ktorý však už nejde pod WIN 7, 8, 10 a preto som tieto denníky vedel spracovávať (off line) len na veľkom PC s WIN XP. Petrova prednáška mi ukázala, že najnovšia verzia programu  VUSC je už veľmi vypracovaná a bude splňovať moje potreby, preto som si tento program okamžite nainštaloval nielen na stolný PC ale aj na notebook, aby som to mal už pripravené na najbližší  VKV pretek.
Poslednú prednášku som pripravil ja. Jej témou boli antény typu LONG WIRE – dlhý drôt, kde som prezentoval predovšetkým výsledky merania na mojej LW anténe a komentoval zistené fakty z hľadiska použiteľnosti tejto antény ako jednoduchej multibandovej KV antény. Podľa reakcií prítomných poslucháčov, táto téma ich zaujala.

Na záver si však nemôžem odpustiť jednu kritickú poznámku do našich rádioamatérskych radov. Pri viacerých väčších rádioamatérskych stretnutiach je dobrým zvykom mať úvodom aj istú „oficiálnu časť“, v ktorej sa aspoň v stručnosti urobí isté zhodnotenie nášho „rádioamatérskeho roka“ od posledného stretnutia. Na mnohých predošlých stretnutiach rádioamatérov v Košiciach sa takto ohodnotili aj niektoré výsledky úspešných rádioamatérov hlavne vo VKV pretekoch aspoň prečítaním najlepšie umiestnených staníc z výsledkových listín a udelením pamätných diplomov. Rovnako sme si zvykli pripomenúť aj našich priateľov, s ktorými sme sa za uplynulý rok navždy rozlúčili aspoň krátkym príhovorom a minútou ticha. Keď to bolo potrebné, v tejto oficiálnej časti odzneli aj nejaké nové informácie o stave prevádzačov na východnom Slovensku, či informácie o zmenách pri udeľovaní a predlžovaní rádioamatérskych povolení a podobne. Vždy mi však pri tom vadila jedna vec a tou je prejav hrubej neúcty k práci organizátora (či organizátorov) stretnutia, ktorý vidím v tom, že značná časť „pléna“ prítomných rádioamatérov vôbec nebrala na vedomie, že sa niekto snaží robiť nejaký oficiálny príhovor a potreboval by výrazne znížiť „krčmovú“ úroveň hluku z hodnoty S9+20 na povedzme S4, S3 a ďalej pokračovala vo svojej voľnej debate. Pridávanie decibelov na zosilňovači zvukovej aparatúry nemalo nikdy veľký účinok na diskutujúcich, rovnako ako ani výzvy na utíšenie. Preto sa netreba diviť, že sa táto oficiálna časť košického stretnutia postupne skracovala až na tohoročnú úroveň, ktorá spočívala v tom, že v prvej minúte Ferko OM8TA povedal len dve vety – že vôbec nechcel organizovať stretnutie a  že len Stano OM8AQ ho nakoniec presvedčil, aby sa to konalo. Potom už predal slovo mne, aby som povedal niečo o aktivitách ARES za uplynulý rok. Aj táto moj správa bola mimoriadne stručná a spočívala len vo vymenovaní najdôležitejších akcií, ktoré sa podarilo v roku 2015 zorganizovať. V rovnakom šume či skôr hluku prebehlo aj odovzdávanie ocenenia Ferkovi OM8TA, ktoré pripravili jeho priatelia – menovec Ferko OM3CKC a Ivan OM0AD za jeho prínos pri príprave týchto košických stretnutí a činnosť v rámci „ meteokrúžku“, ktorého sa títo rádioamatéri pravidelne zúčastňujú. Väčšina zúčastnených ani nemohla započuť o čo vlastne ide a čo sa pri predsedníckom stole vlastne deje, čo je veľká škoda.

Priestor v Centre voľného času umožňuje robiť oficiálnu časť len v rovnakej miestnosti kde je aj burza a predajcovia a kde sa sústreďujú aj diskutéri. Za daného stavu je jediným riešením pre súbežné konanie jednotlivých častí programu v jednom priestore vzájomná ohľaduplnosť a chvíľkové stíšenie diskusie na relatívne krátky čas potrebný na uskutočnenie oficiálnej časti programu. K tomuto stíšeniu sme sa však takmer nikdy nedopracovali.

My rádioamatéri sa hrdíme tým, že sme „odborníci na komunikáciu“ a že dodržujeme prísne písané aj nepísané zákony HAM SPIRITU, kde jedným zo základných pravidiel je ohľaduplnosť pri komunikácii (na pásme) kde rádioamatér najprv trpezlivo počúva a až potom volá. Tu ako keby chýbalo prepojenie medzi účastníkmi a tými , ktorí toto podujatie pripravili. Ako keby to bola úplne automatická samozrejmosť, že v polovici marca sa v Košiciach v Centre voľného času VŽDY uskutoční pre mnohých zaujímavé podujatie – rádioamatérske stretnutie, na ktoré pricestujú účastníci aj zo vzdialených častí (východného) Slovenska. Samozrejmosťou to nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Ba dokonca nasledujúci rok sa už takéto podujatie vôbec nemusí uskutočniť a verím, že mnohým by chýbalo. Málokto si však uvedomí, že možno k tomu tak trošku prispel aj svojim dielom, svojou neohľaduplnosťou a svojim nezáujmom o dianie na stretnutí, ktoré niekto pripravil vrátane nejakého aj keď stručného a pre neho neaujímavého programu. A možno sa nájdu noví organizátori s novým „formátom“ pre konanie takýchto stretnutí. Ale určite to bude na inom mieste, možno vo vhodnejšom priestore, však  nie za symbolickú cenu 1,5 EUR a potom, kto vie koľkí rádioamatéri prídu na takéto „drahé stretnutie“. Budúcnosť ukáže.

Stano OM8ST