Archívy kategórie: NOVINKY NA STRÁNKE

NOVINKY NA STRÁNKE – JÚN 2020


Z názvu tohto príspevku  môže mať niekto dojem, že na týchto stránkach pribudlo (zrazu)  veľa nových príspevkov, čo však nie je pravda. Pravdou je, že keď som sa  začal vytvárať a starať sa  aj o novú stránku A.R.E.S. ( https::///aresom.wordpress.com  ( ako nový predseda ARES),  výrazne mi ubudlo času na to aby som viac publikoval tu  na mojej osobnej stránke. Preto je moja stránka v takom  stave v akom je, a nie v akom by som ju chcel mať. V tomto roku som zatiaľ doplnil len malú aktualizáciu príspevku:  PREČO JE DÔLEŽITÉ MAŤ DOBRE ZALETOVANÉ (NAPÁJACIE) KONEKTORY kde popisujem, ako som riešil a vyriešil záhadný pokles vysielacieho výkonu z môjho KV rádia

Druhou novinkou, ktorú som dnes dokončil a tu vypublikoval je príspevok o VIDEOKONFERENČNOM SYSTÉME CISCO WEBEX MEETINGS,  ktorý nájdeme v časti TECHNIKA –> PROGRAMY PRE RÁDIOAMATÉROV

Aj keď sa nejedná o rýdzo rádioamatérsku záležitosť, môže byť tento systém užitočný aj pre rádioamatérov. Preto som sa rozhodol podeliť o moje skúsenosti s týmto systémom aj s jeho inými potenciálnymi používateľmi a nenechávať si to len pre seba. Ak to niekomu pomôže pri organizovaní rôznych odborných a či len rodinných videokonferenčných mítingov budem len rád. A aj pre mňa je to isté plus, lebo viem, kde nájdem popis nastavovania a práce  s týmto systémom – no predsa na mojich www. stránkach.

Stano OM8ST


Advertisement

POZNÁMKY K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÚ DNES ZVEREJŇUJEM


Dnes som sa rozhodol zverejniť moju osobnú webovú stránku venovanú rádioamatérom, rádioamatérskej technike a rádioamatérskemu vysielaniu, ktorá má v podtitule ešte prívlastok „VO VÝSTAVBE“, ktorý je však veľmi výstižný a v tejto chvíli aj náležitý. Na tejto stránke už pracujem od začiatku roka a stále ešte nie je dokončená do tej základnej podoby, v ktorej som ju chcel mať už niekedy v marci. Medzitým však prešla celkom zaujímavá rádioamatérska sezóna a udiali sa iné udalosti, ktoré by bolo vhodné mať už zverejnené, kým sú ešte ako tak aktuálne. Preto som sa rozhodol na rázny krok, že po doplnení niektorých aktualít, ktoré sa dajú urobiť rýchlo túto moju stránku zverejním v stave „ AS IS“ – teda v stave v akom momentálne je, aj keď tam viaceré príspevky chýbajú. Nedokončené príspevky sú signované ako privátne a preto sa k ním nie je možné dostať. Postupne sa však budú odkrývať tak, ako sa mi podarí ich kompletovať. Preto keď budete prechádzať po tejto stránke, tak sa nečudujte, že je tu ešte veľa “bielych miest” a skôr mi poprajte veľa síl, aby som to čím skôr doplnil.

Každá takáto stránka je živá a bude dopĺňaná rôznymi aktualitami, ktoré samozrejme rýchlo stratia svoju aktuálnosť, ale budú na ňu dopĺňané aj viaceré technické a metodické materiály s dlhšou životnosťou, ktoré som tam chcel už v tejto chvíli mať. Viacero materiálov mám v podobe “ppt” prezentácií, čo je fajn z hľadiska toho, že viem, čo je potrebné povedať, avšak na tieto stránky by som chcel tieto témy rozšíriť do takej podoby, aby bo bolo zrozumiteľné pre čitateľa. Pri prednáške podporenej takouto prezentáciou totiž prednášateľ povie mnohonásobne viac, ako je to na obrázku a to môže chýbať pri snahe o porozumenie výkladu len na základe ppt slajdov. Takáto práca na rozšírení výkladu chce však viac času. Niektoré metodické materiály ARES, ktoré tu chcem sprístupniť širšiemu okruhu záujemcov sú v anglickom originále a preklad do slovenčiny tiež chvíľu trvá. Preto prosím v niektorých prípadoch o strpenie.

Autor