Archívy kategórie: PROPAGÁCIA

AKO SME OSLÁVILI SVETOVÝ DEŇ RÁDIOAMATÉROV 2016


V polovici apríla máme my rádioamatéri významný sviatok, ktorým je Svetový deň rádioamatérov (World Radio Amateur Day – WARD). Konkrétne sa tento sviatok viaže na deň 18. apríla  na počesť vzniku prvej celosvetovej organizácie rádioamatérov – IARU (International Amateru Radio Union). Stalo sa tak v roku 1925 na konferencii rádioamatérov v Paríži. Táto rádioamatéska organizácia  IARU  odvtedy zastupuje záujmy všetkých rádioamatérov sveta pri riešení otázok využívania rádiového spektra a zastupuje ich pri rokovaniach s úradmi zodpovednými za reguláciu a prideľovenie rádiových frekvencií.

V tento deň sa koná viacero podujatí, ktorými si rádioamatéri na celom svete pripomínajú tento svoj sviatok. Jednou z foriem osláv tohto výročia je prezentovanie rádioamatérskej činnosti pred širokovu verejnosťou napríklad vystúpeniami v masovo komunikačných prostriedkoch. Tohto roku sme boli v tomto smere na Slovensku pomerne aktívni, keď sa až na troch rôznych rozhlasových staniciach a na internete sa objavili príspevky o rádioamatéroch.

RTVS – RÁDIO FM

V rámci RTVS na stanici rádio FM odznela 18.4.2016 o 15:32 relácia:

Túlačka FM: Za rádioamatérmi, ktorú je možné si vypočuť z archívu RTVS na linke:

http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/104395/tulacka_fm-za-radioamatermi

V tejto relácii  vystupovali Ondrej Briatka  OM4DW a Jozef Kalocsányi OM5CD, ktorí veľmi zaujímavým spôsobom priblížili bežným ľuďom rádioamatérsku činnosť.

RTVS – RÁDIO REGÍNA

Podobná relácia odznela aj v regionálnom vysielaní Rádia Regína rána o 6:14 , kde  prácu rádioamatérov priblížil ostatným poslucháčom rádia Stano Barónik OM8AQ. Túto reláciu som nenašiel v archíve  Rádia Regína, preto tu neviem umiestniť príslušnú linku  s týmto príspevkom , ale v prípade záujmu viem poskytnúť mp3 súbor s nahrávkou tejto relácie.

RÁDIO KOŠICE /iTV KOŠICE

V rámci regionálneho vysielania miestnej rádiostanice „Rádio Košice“ dňa 18.4.2016 v čase po 14:30 hod odznela ďalšia podobná relácia o rádioamatéroch, v ktorej hovorili Stano Uličiansky OM8ST a Vlado Ludrovský OM3TWM. Nahrávka bola realizovaná priamo v priestoroch rádioklubu OM3VSZ, kde vzniklo aj krátke video približujúce neamatérom našu činnosť.

Zvukové nahrávky je možné nájsť na stránke:

http://www.radiokosice.sk/index.php? option=com_content&task=view&id=40955&Itemid=20

kde sa nachádzajú nahrávky 4 samostatných vstupov do vysielania Rádia Košice.

Video z priestorov rádioklubu OM3VSZ je umiestnené na internetovej televízii http://www.tvkosice.sk na linke:

https://www.tvkosice.sk/video/57149bdf4526ca6bc3b8ef72

Ak niekto nebude vedieť nájsť tieto relácie v archívoch, mám ich stiahnuté vo svojom počítači a viem ich poslať. Je však potrebné si uvedomiť, že sa jedná o veľké súbory, preto ich nedávam priamo na túto stránku.


Spracoval Stano OM8ST


Advertisement