Archívy kategórie: TECHNIKA

PREČO JE DOLEŽITÉ MAŤ DOBRE ZALETOVANÉ (NAPÁJACIE) KONEKTORY.

Aktualizované 13.5.2020


Pred už zopár rokmi som si kúpil profi KV zariadenie od ICOMu. Hneď pred prvým použitím tohto zariadenia som musel použiť letovačku a na konce originálne dodaného robustného napájacieho kábla s poistkami som musel naletovať káblové oká, aby som mohol rádio bezpečne pripojiť na sieťový zdroj. Očistil som teda konce kábla od izolácie, nasunul som káblové oká a zaletoval som ich. A takto som to KV rádio používal pomerne dlhý čas bez závad. Po viacerých rokoch som však začal mať s ním problémy. Prejavy boli rôzne.

Prvým príznakom bolo to, že výstupný výkon nastavený na rádiu neodpovedal tomu, čo ukazoval pomerne sofistikovaný anténny tuner MFJ 929, ktorý má v sebe zabudovaný aj slušný digitálny wattmeter. Keď som napríklad nastavil výstupný výkon rádia na 50W (pri CW)  anténny tuner ukázal len cca 20 W alebo aj menej. Takýto rozdiel v meraní sa už nedá prisúdiť nepresnosti  meracieho prístroja. Pritom moja LW anténa sa dá naladiť pre vyššie pásma (14 MHz, 21MHz ) na PSV=1 s minimálnymi dodávanými  L a C prvkami, ktoré pripája k anténe anténny tuner, a preto sa dá povedať, že výkon udávaný tunerom  MFJ takmer odpovedá výkonu, ktorý ide do antény a to by malo odpovedať aj výstupu z rádia. Kde sa ten výkon tratil?

Druhým prejavom bolo to, že pri nastavení vyšších výkonov okolo 90 W až 100 W sa občas pri zakľúčovaní rádia toto rádio samo vyplo a o 2 s opäť zaplo, pričom som nezbadal na  zdroji nič podozrivého, okrem toho, že samozrejme klesol na chvíľu odoberaný prúd, ktorý ukazuje ručičkové meradlo na zdroji. Keďže mám dva podobné napájacie zdroje 13,8 V/25A  (jeden typu PS30SWII (Elix) a druhý typu  QJ-PS30SWI (QJE)), skúsil som výmenu týchto zdrojov, ale správanie rádia bolo rovnaké. Teda chyba nie je zrejme v zdroji. Začal som uvažovať, či nemohlo niekedy dôjsť k poškodeniu koncového stupňa TRX a preto dáva nižší výkon, ako je nastavený. Uvažoval som tiež, či by mi niekto vedel zmerať iným prístrojom výstupný výkon a či teda moje meracie prístroje náhodou neukazujú zle. Nakoniec som začal premýšľať aj o tom, čo by stála prípadná oprava rádia.

Kým som sa takto trápil s divnými stavmi rádia a prekladal napájací kábel zo zdroja na zdroj, všimol som si, že silikonová bužírka natiahnutá na konci kábla pri káblovom oku je poškodená a že by teda bolo vhodné ju vymeniť. Preto som sa rozhodol  prerobiť  (preletovať) tieto káblové oká a dať tam nové teplom zmrštiteľné bužírky aby boli oká čiastočne zaizolované a nehrozil  prípadný skrat medzi nimi. Pôvodné oká som preto samozrejme potreboval odletovať, aby som mohol  kúsky bužírky nasunúť na koniec kábla a opäť to celé zmontovať. Po odletovaní pôvodných káblových ok som si však všimol, že pri ich prvotnej montáži pred mnohými rokmi nebol spoj poriadne nahriaty a cín spojil ku oku len niekoľko drôtikov z prameňa možno až 30 licní z pomerne hrubého kábla s prierezom  cca 4mm2.  Začal som tušiť, kde je zrada. Kým bol kábel nový, všetko bolo v poriadku. Postupom času však jednotlivé žilky káblika korodovali a zhoršovali sa ich vzájomný kontakt a tak celý prúd od káblového oka až po samotné rádio prenášalo len niekoľko málo pricínovaných žiliek z tohto inak hrubého kábla. Tým sa zvýšil celkový odpor napájacieho kábla do tej miery, že pri prúdoch rádu 16 až 20A, aké odoberá rádio  pri najvyššie nastavených výkonoch, sa znížilo napájacie napätie na rádiu až pod hodnotu cca 10,5 V, pri ktorom sa rádio samo vypne. Pri menších hodnotách nastaveného výstupného výkonu rádia a teda nižšom odoberanom prúde síce nedošlo až k vypnutiu rádia, ale pokles napájacieho napätia bol dostatočný na to, aby koncový stupeň nemohol dodať do antény nominálny (nastavený) výkon, ale len výkon aj výrazne nižší. Súčasné tranzistorové stupne PA sú pomerne háklivé na hodnotu napájacieho napätia, ktorá by mala byť čo najbližšie nominálu, teda 13,8V, inak ich účinnosť (a teda aj výstupný výkon výrazne klesá).

Keď som takto odhalil, že pôvodné oká boli veľmi slabo priletované ku káblu, tak som zobral nové oká rozmeru 6/6 mm, poriadne som precínoval  konce káblov ešte pred tým ako som na ne nasunul  izolačné bužírky a káblové oká a všetko som to nakoniec podriadne precínoval.

A čo sa stalo, keď som to takto prerobil ?  

Keď som na rádiu nastavil 20W tak  tuner MFJ 929 ukázal už správnych 19W (v rámci presnosti merania) , pri 50W to bolo  cca 48W, pri 80 W to bolo asi 70W a pri 100 W to bolo  na MFJ 929 cca 90W. Pritom sa rádio nevypínalo ani pri tých najvyšších hodnotách nastaveného výkonu a zakľúčovaní na plný nastavený výkon CW. Všetky  predtým signalizované problémy zázračne „ZMIZLI“.


SUMARIZÁCIA

Celé moje trápenie s rádiom z posledného obdobia  bolo spôsobené NEKVALITNÝM  ZALETOVANÍM  konca kábla ku káblovému oku a postupnou koróziou medzi jednotlivými  žilkami kábla, čo spôsobilo veľký nárast odporu inak správne nadimeznovaného originálneho napájacieho kábla. Pri prúdoch, aké odoberajú už aj 100W vysielacie zariadenia zo zdrojov s napätím 13,8 V jednoducho musíme zabezpečiť čo najvyššie prierezy VŠETKÝCH častí napájacieho vedenia, musíme použiť len konektory určené na takéto prúdy  (musia zniesť 30A a viac) a taktiež prípadné prepínače musia byť dimenzované taktiež na rovnaké zaťaženia a všetky kontakty musia byť PERFEKTNÉ. Inak sa nám stanú takéto alebo podobné „príhody“.

Som rád, že sa mi podarilo „odhaliť“ túto skrytú  príčinu problémov s výkonom , ktorý som vedel dostať z rádia a že odstránenie problému vyžadovalo len trošku kvalitne vykonanej práce (to predtým bola MOJA veľká „fušerina“). A teším sa na ďalšie spojenia na pásmach, kde mi už protistanice nebudú „nadávať“ do „slabých staníc“, s ktorými prípadne aj odmietnu (hlavne v pretekoch) trápiť sa s opakovaním slabých a ťažko zrozumiteľných výmen kódov (exchange)

Dúfam, že táto moja skúsenosť a hlavne odhalenie jej príčiny pomôže niektorým iným rádioamatérom odstrániť podobné problémy s výkonom ich rádií, s ktorými si nevedeli dať rady a pritom riešenie je jednoduché.

23.5.2017

Stano OM8ST


AKTUALIZÁCIA 2020

Keď som v máji 2017 písal predošlý príspevok, nemyslel som si, že sa k téme tak rýchlo vrátim. Ale stalo sa. Opäť sa obnovili problémy, ktoré som zistil tým, že môj automatický anténny tuner MFJ 929 ukazoval podstatne menší výkon, než som mal nastavený v menu rádia IC 7200. Namiesto 100 W (CW) dával napríklad len 70W a pri dolaďovaní pri výkone 10W tuner MFJ 929 ukázal len 6,5 W. Čo sa deje?

Pozrel som sa na tento opätovný problém trochu bližšie a vylučovacou metódou som hľadal problém v:

  • zdroji ELIX PS30 SW II
  • v kábli medzi zdrojom a rádiom
  • v samotnom rádiu IC 7200

Závadu v zdroji som vylúčil tým, že som meral výstupné napätie na zdroji pri rôznom odbere inými spotrebičmi a všetku bolo OK – tu chyba nie je. Závada v kábli môže mať viacero príčin. Zle naletovné káblové očká som už vyriešil v roku 2017. Ale sú tu ešte poistky a samotný konektor, ktorým sa kábel zapája do IC 7200. Tu som zistil, že 30A autopoistky (na ktoré som sa od roku 2009 nepotreboval pozrieť- lebo “držali”), ktoré sú zaradené v plus (červený) aj v mínus( čierny) kábli sú celkom slušne skorodované – zrejme pocínovaný povrch kontaktných nožov bol úplne šedý a tak samozrejme pri odbere cca 20A pri 100W výkone sa na týchto kontaktoch “stratila” časť napätia dodávaného zdrojom. Keď som tieto kontaktné plôšky poistiek očistil, situácia s výstupným výkonom sa výrazne zlepšila a zo 100 W (CW) som už mal na výstupe nameraných 90W. Povzbudený týmto výsledkom som pokračoval ďalej a prečistil som aj konektor na konci kábla, ktorý sa zapája do rádia. Použil som na to čistiaci sprej CONTACT CLEANER 360, ktorý som vstrekol do dutiniek konektora a potom som tento konektor viackrát zasunul a vysunul z protikusu v rádiu, aby sa kontakty prečistili. Zopakoval som meranie a výsledok bol nasledovný: 100W (CW) nastavených v rádiu – 100 W nameraných na výstupe.

Teda poučenie:

Pri týchto výkonoch a napájaní 13,8 V a z toho vyplývajúcich prúdov rádu 20A (pre 100W) je kvalita kontaktov na napájacích kábloch KĽÚČOVÁ, keď chceme dostať z rádia nominálny výkon. Pri veľkých prechodových odporoch na kábli sa dostane do rádia len časť napätia a potom rádio dáva buď len nižší výkon, alebo sa dokonca samo vypne, keď napätie poklesne pod istú hranicu cca 11V (prípad IC 7200). O tomto probléme s kontaktami by vedeli hovoriť veľmi veľa bývalí majitelia Trabantov a Wartburgov, ktoré mali palubnú sieť s napätím len 6V a s prúdmi aj v stovkách ampérov (pri štartovaní a plnom svietení ). Preto je potrebné častejšie kontrolovať a čistiť kontakty na týchto prívodných káblov, aby sme predišli takýmto problémom so znížením výkonu nášho rádia.

13.5.2020

Stano OM8ST


Advertisement