O MNE


Táto úvodná stránka má titul „O MNE“ a podľa toho môžu mnohí čitatelia očakávať, že tu bude uvedený podrobný životopis s vymenovaním (hlavne) tých najúspešnejších a najsvetlejších okamihov môjho života. Nebudem nikoho trápiť takýmito podrobnosťami a skôr tu v stručnosti  len popíšem tie fakty, ktoré súvisia so vznikom tejto mojej  stránky o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní , čo obsahuje alebo bude obsahovať a aký je jej cieľ.

Záujem o príjem rádiového vysielania som mal úplne do malička, kedy som si už ako žiak základnej školy postavil svoj prvý prijímač – kryštálku. Neskôr, ako som si zvyšoval svoje poznanie sveta  a hlavne vedy a techniky štúdiom na strednej a vysokej škole, som už dokázal postaviť aj zložitejšie zariadenia. Keď prišli ďalšie možnosti a impulzy, chvíľu som sa venoval aj  mikroprocesorovej technike. Skúsenosti z tejto oblasti občas využívam aj v súčasnosti. Odoberal som časopis Amatérske rádio (mám kompletné ročníky od r. 1968) a študoval som z neho nielen problematiku elektroniky všeobecne, ale aj rádioamatérskeho vysielania. Z rôznych dôvodov som sa však dlho nedostal k tomu, aby som získal rádioamatérsku licenciu a tak mohol nielen počúvať ale aj vysielať na rádioamatérskych pásmach. Ten čas prišiel až po revolúcii v roku 1989, ktorá priniesla viacero pozitívnych (ale aj negatívnych) zmien v živote našej spoločnosti. V roku 1998 som sa na podnet môjho spolužiaka Paľa OM3WBY podujal pripraviť na rádioamatérke skúšky, ktoré som na jeseň toho roka aj absolvoval a získal som  (vo veku 48) rokov svoju prvú rádioamatérsku volačku OM8AXU. Tak som sa zmenil z rádioamatéra-technika aj na rádioamatéra-vysielača.

Začiatky môjho rádioamatérskeho vysielania boli skromné hlavne kvôli nedostatku lepšieho vybavenia.  Ale úprimne povedané, bolo potrebné aj postupne získavať rôzne praktické skúsenosti a schopnosti s prácou na rádiových vlnách a to tiež trvá istý čas. V rokoch 2008 a 2009 som však urobil výrazný skok nielen vo výbave rádioamatérskymi zariadeniami ale taktiež tým, že som sa (aj nejakým riadením osudu) stal krajským koordinátorom tiesňovej komunikácie v rámci  Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES Slovenského zväzu rádioamatérov. Tento fakt dosť výrazne ovplyvnil smerovanie mojich rádioamatérskych aktivít práve týmto smerom. Svoju rádioamatérsku „profesiu“ som ďalej zvýšil na vyššiu úroveň na jeseň roku 2013 absolvovaním predpísaných skúšok a získaním rádioamatérskej triedy E (extra). Súčasne som si zmenil volačku na OM8ST, ktorá je kratšia a hlavne viac zrozumitelnejšia vo fonickej prevádzke.

Za moje už dlhoročné pôsobenie ako amatéra-vysielača som získal viacero skúseností a poznatkov o ktoré som sa chcel podeliť aj s ostatnými rádioamatérmi, preto som sa už dávnejšie rozhodol vytvoriť svoje osobné stránky, ktoré budem venovať tomuto koníčku. Prvý pokus o túto stránku som urobil už v roku 2008, ale túto stránku som po čase už nestihol aktualizovať hlavne kvôli veľkému zaťaženiu v práci a preto “zostarla“. Teraz keď som už na dôchodku robím druhý pokus o takúto stránku v nádeji, že budem mať viac času na udržiavanie jej aktuálnosti. Navyše tu mám silný motív na tejto stránke zverejňovať aj rôzne aktuality a metodické materiály orientované na prípravu rádioamatérov na tiesňovú komunikáciu ARES. Preto aj na týchto stránkach okrem bežných rádioamatérskych tém, ktoré nájdeme aj na iných rádioamatérskych stránkach, je jedna celá vetva stránky venovaná práve problematike ARES.

Amatérske rádio nie je mojou jedinou záľubou. Ďalšou je tiež fotografovanie, ale to v súčasnosti využívam v prevažnej miere na dokumentovanie rôznych rádioamatérskych aktivít či iných zaujímavostí s ktorými sa stretávam vo svojom okolí. Na umeleckú fotografiu mám v rodine ďalších fotografov a to hlavne dcéru a mladšieho syna. Ich videnie sveta cez objektív fotoaparátu je diametrálne odlišné od toho môjho a ja sa niekedy nestačím diviť, aké pohľady, detaily či štruktúry dokážu objaviť na jednoduchej lúke, v lese či kdekoľvek inde.

Ďalšou z veľkých záľub boli a ešte stále sú aj turistika a v mladších rokoch aj horolezectvo. Mám rád vychádzky do blízkeho lesa či do iných hôr v ktoromkoľvek ročnom období, aj keď v súčasnosti je ich už menej. Skúsenosti s pohybom a pobytom v prírode mi pritom pomáhajú aj pri niektorých mojich rádioamatérskych aktivitách organizovaných v prírode.

Stano OM8ST
autor týchto stránok
september 2016


©

Či už to mám na stránkach explicitne uvedené alebo nie, vo vzťahu k využitiu  ich obsahu na iné účely platia všeobecne platné predpisy a zákony tejto krajiny, EU alebo aj iných krajín sveta. A tam, kde nestačia, či kam nesiahajú tieto zákony, očakávam elementárnu slušnosť a ohľaduplnosť pri využívaniu obsahu týchto stránok na iný účel, ako bol zámer autora. Rovnakým spôsobom budem pristupovať aj ja pri preberaní textov z iných zdrojov dôslednou citáciou autora textu a pôvodného miesta publikovania.


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: