PREZENTÁCIA RÁDIOAMATÉROV A ARES NA SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE 8.7.2017


Keď sme  na zasadnutí KC ARES  v novembri 2016 diskutovali s Milanom Barvířom  OK1MX po jeho prezentácii s názvom  „Mimořádne události, ISZ a Rádioamatéři“ o možnostiach rádioamatérov pri zabezpečovaní náhradnej komunikácie počas krízových situácií, vychádzali mnohé z jeho tvrdení (a možno aj pravdivé tvrdenia) v neprospech možnosti rádioamatérov zapojiť sa do ISZ, čo mohlo vyznieť pre mnohých prítomných aj trošku negativisticky. Nakoniec sa však diskusia zvrtla na možnosti spolupráce rádioamatérov a dobrovoľných hasičských zborov, kde už sám Milan OK1MX bol optimitickejší, keďže mal  aj konkrétne skúsenosti z jeho spolupráce s miestnym dobrovoľným hasičským zborom z obce,  v ktorej býva. Celkove (aspoň pre mňa) vyznela táto diskusia tak, že je potrebné sa zamerať na hľadanie možností na spoluprácu  rádioamatérov s DPO na miestnej úrovni, kde je šanca, že nájdeme svoje uplatnenie pri pomoci týmto dobrovoľným hasičským zložkám. Zložky  DPO SR sú zo zákona súčasťou ISZ a tak sa naša činnosť nepriamo prejaví počas krízových situácií aj v činnosti ISZ.

Keď som  neskôr o tejto veci diskutoval s Ivanom OM0AD, ktorý býva v obci Malcov, čo je jedna z najväčších obcí  v okrese Bardejov, Ivan hovoril, že  u nich v obci je silná jednotka DPO SR a že sa tam často konajú rôzne hasičské súťaže, ktoré by sme mohli využiť na našu prezentáciu. Toto sme obaja považovali za vhodnú cestu, len sme vtedy ešte netušili, čo prinesie nový rok 2017.

Už v apríli však Ivan prišiel so správou, že sa v tomto roku  bude konať v Malcove dňa 8.7.2017  krajské  kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov, čo je po celoštátnom kole druhá najvyššia úroveň súťaže DHZ. Bolo nám jasné, že túto príležitosť musíme využiť. Rozprúdili sme preto našu činnosť a začali sa pripravovať na takúto prezentáciu. O akcii sme informovali jednak priamo našich členov  ARES z Košického a Prešovského kraja  e-mailami a telefonicky a širšiu rádioamatérsku verejnosť sme  informovali oznamom na stránke www.hamradio.sk  a taktiež www.cq.sk , za čo ďakujem adminom týchto stránok Romanovi OM3EI a Vilovi OM0AAO. Text  tohto oznamu je v súbore:

OZNAM NA www.hamradio.sk.pdf

Nechcem tu popisovať celý priebeh tejto prípravy a čo všetko sme museli organizačne zabezpečiť, urobiť a dotiahnuť aj v našej výbave, v doplnení „prezentačných materiálov“ a podobne, ale uvediem tu hneď výsledok. Vďaka poctivej príprave sme v Malcove pripravili všetky naše technické prostriedky do funkčného stavu a to aj napriek nie  príliš prívetivému počasiu a pre časť z prítomných funkcionárov DPO sme urobili zaujímavú prezentáciu o nás, našej činnosti a našich možnostiach počas krízových situácií. Z nášho pohľadu to celé dopadlo veľmi dobre, aj keď nie všetko vyšlo podľa našich prianí, ale s tým sme museli rátať, keďže sme boli na akcii len ako hostia. Celý priebeh akcie je popísaný v správe:

SPRÁVA O AKCII V MALCOVE DŇA 8.7.2017.pdf

Z akcie vznikla aj menšia fotodokumentácia, z ktorej vyberám  nasledovné najcharakteristickejšie zábery:

#01 P1090436

#01 P1090436.jpg

Celkový pohľad na vojenský stan a zaparkované autá ARES. Na aute Stana OM8ST bol inštalovaný aj prístrešok, ktorý sa v aktuálnom počasí veľmi zišiel.

#02 P1090441

#02 P1090441.jpg

Jedna časť z vystavovanej techniky. Rado OM0AMR pripravuje na ukážku svoj mobilný UHF prevádzač OM0OUM

#03 P1090443

#03 P1090443.jpg

Druhá časť inštalovaných zariadení aj z rozmerným televízorom, ktorý poskytol OM0AD a na ktorom bežala PPT prezentácia.

#04 P1090444

#04 P1090444.jpg

Rádia cez ktoré sme komunikovali s ostatnými rádioamatérmi – Dole KENWOOD pripravený na KV pásmo  80m ( a 40m) a hore YAESU nastavené na VKV frekvencie. Na notebooku boli prezentované možnosti sledovania objektov pomocou systému APRS – práve letel nejaký poľský balón, a tak sme mali aj praktickú ukážku možností APRS.

#05 P1090445

#05 P1090445.jpg

Zostava pozostávajúca  z VKV rádia Kenwood v boxe, interfejsu a notebooku  pripravená na prezentáciu dátových prenosov prostredníctvom digi módu FSQ pomocou programu FSQCALL. Druhá rovnaká zostava bola umiestnená na vedľajšom stole, ale nemáme to zachytené na fotografiách.

#06 DSCF2912

#06 DSCF2912.jpg

Časť auditória zástupcov okresných a krajských organizácií DPO SR na prezentácii ARES.  Pôvodne sa ich tam zišlo podstatne viac, ale táto skupina vydržala až do konca prezentácie.

#07 DSCF2915

#07 DSCF2915.jpg

Stano  OM8ST prednáša PPT prezentáciu o ARES  a Rado OM0AMR paralelne nadväzuje spojenia s niektorými rádiostanicami.

#08 DSCF2918

#08 DSCF2918.jpg

Celkový pohľad na prezentáciu

#09 DSCF2920

#09 DSCF2920.jpg

Diskusia sa rozbehla.

#10 DSCF2922

#10 DSCF2922.jpg

Predseda ÚzO DPO SR z Kežmarku pán Peter Duda rozpráva o krízovej situácii v Kežmarku počas povodí v lete r. 2010 a o ich vtedajších problémoch s komunikáciou a sonduje početnosť rádioamatérov v ich okrese.

#11 DSCF2923

#11 DSCF2923.jpg

Stano OM8ST odovzdáva pánovi Petrovu Dudovi svoj QSL lístok, aby sa tak mohli nadviazať aj osobné kontakty medzi rádioamatérmi a dobrovoľnými požiarnikmi.

#12 DSCF2933

 #12 DSCF2933.jpg

Stano OM8ST nadväzuje  spojenie s niektorou zo staníc a zapisuje si to do zošitka. “Kontroluje” ho náš hosť Láďa OM0FL z Bardejova.

#13 DSCF2935

#13 DSCF2935.jpg

“Týlové zabezpečenie” akcie bolo taktiež v poriadku a pani Lovingerová doniesla do prezentačného stanu  pre lokálny team  rádioamatérov výborný guláš. Vrelá vďaka za to.

#14 DSCF2937

#14 DSCF2937.jpg

A tu sú tí, čo to “spískali” vrátane dvoch hostí.

Zľava: OM0CS, OM8ST, OM0ATE, OM0AMR, OM0FL, OM0AD a OM0APA


Autor:  Stano OM8ST

Advertisement

PREČO JE DOLEŽITÉ MAŤ DOBRE ZALETOVANÉ (NAPÁJACIE) KONEKTORY.

Aktualizované 13.5.2020


Pred už zopár rokmi som si kúpil profi KV zariadenie od ICOMu. Hneď pred prvým použitím tohto zariadenia som musel použiť letovačku a na konce originálne dodaného robustného napájacieho kábla s poistkami som musel naletovať káblové oká, aby som mohol rádio bezpečne pripojiť na sieťový zdroj. Očistil som teda konce kábla od izolácie, nasunul som káblové oká a zaletoval som ich. A takto som to KV rádio používal pomerne dlhý čas bez závad. Po viacerých rokoch som však začal mať s ním problémy. Prejavy boli rôzne.

Prvým príznakom bolo to, že výstupný výkon nastavený na rádiu neodpovedal tomu, čo ukazoval pomerne sofistikovaný anténny tuner MFJ 929, ktorý má v sebe zabudovaný aj slušný digitálny wattmeter. Keď som napríklad nastavil výstupný výkon rádia na 50W (pri CW)  anténny tuner ukázal len cca 20 W alebo aj menej. Takýto rozdiel v meraní sa už nedá prisúdiť nepresnosti  meracieho prístroja. Pritom moja LW anténa sa dá naladiť pre vyššie pásma (14 MHz, 21MHz ) na PSV=1 s minimálnymi dodávanými  L a C prvkami, ktoré pripája k anténe anténny tuner, a preto sa dá povedať, že výkon udávaný tunerom  MFJ takmer odpovedá výkonu, ktorý ide do antény a to by malo odpovedať aj výstupu z rádia. Kde sa ten výkon tratil?

Druhým prejavom bolo to, že pri nastavení vyšších výkonov okolo 90 W až 100 W sa občas pri zakľúčovaní rádia toto rádio samo vyplo a o 2 s opäť zaplo, pričom som nezbadal na  zdroji nič podozrivého, okrem toho, že samozrejme klesol na chvíľu odoberaný prúd, ktorý ukazuje ručičkové meradlo na zdroji. Keďže mám dva podobné napájacie zdroje 13,8 V/25A  (jeden typu PS30SWII (Elix) a druhý typu  QJ-PS30SWI (QJE)), skúsil som výmenu týchto zdrojov, ale správanie rádia bolo rovnaké. Teda chyba nie je zrejme v zdroji. Začal som uvažovať, či nemohlo niekedy dôjsť k poškodeniu koncového stupňa TRX a preto dáva nižší výkon, ako je nastavený. Uvažoval som tiež, či by mi niekto vedel zmerať iným prístrojom výstupný výkon a či teda moje meracie prístroje náhodou neukazujú zle. Nakoniec som začal premýšľať aj o tom, čo by stála prípadná oprava rádia.

Kým som sa takto trápil s divnými stavmi rádia a prekladal napájací kábel zo zdroja na zdroj, všimol som si, že silikonová bužírka natiahnutá na konci kábla pri káblovom oku je poškodená a že by teda bolo vhodné ju vymeniť. Preto som sa rozhodol  prerobiť  (preletovať) tieto káblové oká a dať tam nové teplom zmrštiteľné bužírky aby boli oká čiastočne zaizolované a nehrozil  prípadný skrat medzi nimi. Pôvodné oká som preto samozrejme potreboval odletovať, aby som mohol  kúsky bužírky nasunúť na koniec kábla a opäť to celé zmontovať. Po odletovaní pôvodných káblových ok som si však všimol, že pri ich prvotnej montáži pred mnohými rokmi nebol spoj poriadne nahriaty a cín spojil ku oku len niekoľko drôtikov z prameňa možno až 30 licní z pomerne hrubého kábla s prierezom  cca 4mm2.  Začal som tušiť, kde je zrada. Kým bol kábel nový, všetko bolo v poriadku. Postupom času však jednotlivé žilky káblika korodovali a zhoršovali sa ich vzájomný kontakt a tak celý prúd od káblového oka až po samotné rádio prenášalo len niekoľko málo pricínovaných žiliek z tohto inak hrubého kábla. Tým sa zvýšil celkový odpor napájacieho kábla do tej miery, že pri prúdoch rádu 16 až 20A, aké odoberá rádio  pri najvyššie nastavených výkonoch, sa znížilo napájacie napätie na rádiu až pod hodnotu cca 10,5 V, pri ktorom sa rádio samo vypne. Pri menších hodnotách nastaveného výstupného výkonu rádia a teda nižšom odoberanom prúde síce nedošlo až k vypnutiu rádia, ale pokles napájacieho napätia bol dostatočný na to, aby koncový stupeň nemohol dodať do antény nominálny (nastavený) výkon, ale len výkon aj výrazne nižší. Súčasné tranzistorové stupne PA sú pomerne háklivé na hodnotu napájacieho napätia, ktorá by mala byť čo najbližšie nominálu, teda 13,8V, inak ich účinnosť (a teda aj výstupný výkon výrazne klesá).

Keď som takto odhalil, že pôvodné oká boli veľmi slabo priletované ku káblu, tak som zobral nové oká rozmeru 6/6 mm, poriadne som precínoval  konce káblov ešte pred tým ako som na ne nasunul  izolačné bužírky a káblové oká a všetko som to nakoniec podriadne precínoval.

A čo sa stalo, keď som to takto prerobil ?  

Keď som na rádiu nastavil 20W tak  tuner MFJ 929 ukázal už správnych 19W (v rámci presnosti merania) , pri 50W to bolo  cca 48W, pri 80 W to bolo asi 70W a pri 100 W to bolo  na MFJ 929 cca 90W. Pritom sa rádio nevypínalo ani pri tých najvyšších hodnotách nastaveného výkonu a zakľúčovaní na plný nastavený výkon CW. Všetky  predtým signalizované problémy zázračne „ZMIZLI“.


SUMARIZÁCIA

Celé moje trápenie s rádiom z posledného obdobia  bolo spôsobené NEKVALITNÝM  ZALETOVANÍM  konca kábla ku káblovému oku a postupnou koróziou medzi jednotlivými  žilkami kábla, čo spôsobilo veľký nárast odporu inak správne nadimeznovaného originálneho napájacieho kábla. Pri prúdoch, aké odoberajú už aj 100W vysielacie zariadenia zo zdrojov s napätím 13,8 V jednoducho musíme zabezpečiť čo najvyššie prierezy VŠETKÝCH častí napájacieho vedenia, musíme použiť len konektory určené na takéto prúdy  (musia zniesť 30A a viac) a taktiež prípadné prepínače musia byť dimenzované taktiež na rovnaké zaťaženia a všetky kontakty musia byť PERFEKTNÉ. Inak sa nám stanú takéto alebo podobné „príhody“.

Som rád, že sa mi podarilo „odhaliť“ túto skrytú  príčinu problémov s výkonom , ktorý som vedel dostať z rádia a že odstránenie problému vyžadovalo len trošku kvalitne vykonanej práce (to predtým bola MOJA veľká „fušerina“). A teším sa na ďalšie spojenia na pásmach, kde mi už protistanice nebudú „nadávať“ do „slabých staníc“, s ktorými prípadne aj odmietnu (hlavne v pretekoch) trápiť sa s opakovaním slabých a ťažko zrozumiteľných výmen kódov (exchange)

Dúfam, že táto moja skúsenosť a hlavne odhalenie jej príčiny pomôže niektorým iným rádioamatérom odstrániť podobné problémy s výkonom ich rádií, s ktorými si nevedeli dať rady a pritom riešenie je jednoduché.

23.5.2017

Stano OM8ST


AKTUALIZÁCIA 2020

Keď som v máji 2017 písal predošlý príspevok, nemyslel som si, že sa k téme tak rýchlo vrátim. Ale stalo sa. Opäť sa obnovili problémy, ktoré som zistil tým, že môj automatický anténny tuner MFJ 929 ukazoval podstatne menší výkon, než som mal nastavený v menu rádia IC 7200. Namiesto 100 W (CW) dával napríklad len 70W a pri dolaďovaní pri výkone 10W tuner MFJ 929 ukázal len 6,5 W. Čo sa deje?

Pozrel som sa na tento opätovný problém trochu bližšie a vylučovacou metódou som hľadal problém v:

 • zdroji ELIX PS30 SW II
 • v kábli medzi zdrojom a rádiom
 • v samotnom rádiu IC 7200

Závadu v zdroji som vylúčil tým, že som meral výstupné napätie na zdroji pri rôznom odbere inými spotrebičmi a všetku bolo OK – tu chyba nie je. Závada v kábli môže mať viacero príčin. Zle naletovné káblové očká som už vyriešil v roku 2017. Ale sú tu ešte poistky a samotný konektor, ktorým sa kábel zapája do IC 7200. Tu som zistil, že 30A autopoistky (na ktoré som sa od roku 2009 nepotreboval pozrieť- lebo “držali”), ktoré sú zaradené v plus (červený) aj v mínus( čierny) kábli sú celkom slušne skorodované – zrejme pocínovaný povrch kontaktných nožov bol úplne šedý a tak samozrejme pri odbere cca 20A pri 100W výkone sa na týchto kontaktoch “stratila” časť napätia dodávaného zdrojom. Keď som tieto kontaktné plôšky poistiek očistil, situácia s výstupným výkonom sa výrazne zlepšila a zo 100 W (CW) som už mal na výstupe nameraných 90W. Povzbudený týmto výsledkom som pokračoval ďalej a prečistil som aj konektor na konci kábla, ktorý sa zapája do rádia. Použil som na to čistiaci sprej CONTACT CLEANER 360, ktorý som vstrekol do dutiniek konektora a potom som tento konektor viackrát zasunul a vysunul z protikusu v rádiu, aby sa kontakty prečistili. Zopakoval som meranie a výsledok bol nasledovný: 100W (CW) nastavených v rádiu – 100 W nameraných na výstupe.

Teda poučenie:

Pri týchto výkonoch a napájaní 13,8 V a z toho vyplývajúcich prúdov rádu 20A (pre 100W) je kvalita kontaktov na napájacích kábloch KĽÚČOVÁ, keď chceme dostať z rádia nominálny výkon. Pri veľkých prechodových odporoch na kábli sa dostane do rádia len časť napätia a potom rádio dáva buď len nižší výkon, alebo sa dokonca samo vypne, keď napätie poklesne pod istú hranicu cca 11V (prípad IC 7200). O tomto probléme s kontaktami by vedeli hovoriť veľmi veľa bývalí majitelia Trabantov a Wartburgov, ktoré mali palubnú sieť s napätím len 6V a s prúdmi aj v stovkách ampérov (pri štartovaní a plnom svietení ). Preto je potrebné častejšie kontrolovať a čistiť kontakty na týchto prívodných káblov, aby sme predišli takýmto problémom so znížením výkonu nášho rádia.

13.5.2020

Stano OM8ST


OHLIADNUTIE ZA STRETNUTÍM RÁDIOAMATÉROV PREŠOVE 25.2.2017


V slnečné februárové dopoludnie 25.2.2017 sa konalo ďalšie stretnutie rádioamatérov v Prešove. Toto stretnutie sa síce konalo v termíne podobnom, v akom sa konali predošlé prešovské rádioamatérske stretnutia, avšak miesto stretnutia bolo nové. Tentokrát sa to uskutočnilo v Prešove – Solivare v miestnej reštaurácii ŠPORT na Námestí Osloboditeľov 1.
Hlavný organizátor Rado OM0AMR navrhol pre toto stretnutie nasledovný program:

09:00 príchod
10:00 Privítanie
10:30 Diskusie, burza, prezentácia našej techniky (mobilný prevádzač OM0OUM, go boxy atd.) . Budeme veľmi radi ak na stretnutí odprezentujete aj svoju techniku a vynálezy
12:00 Obed ( kto bude mať záujem)
13:00 Schôdza A.R.E.S (pre členov aj nečlenov ARES) zhrnutie aktivity za predošlé roky, prezentácia techniky, nasledujúce aktivity, poznatky z cvičenia  SP EMCOM s názvom Snieźyca 2017

Nakoľko sa stretnutie konalo na novom mieste s trošku náročnejšou dopravou na miesto konania, mal Rado trošku obavy, či to neovplyvní návštevnosť tohto stretnutia. Skutočnosť predčila Radove očakávania. Na stretnutí sa zaprezentovalo celkove 79 účastníkov, čo v danej sále reštaurácie (ktorá je pomerne veľká) znamenalo, že sála bola takmer úplne plná, ale každý si mal kde sadnúť a keď prišiel čas obeda aj kultúrne sa najesť. Stretnutia sa zúčastnili nielen rádioamatéri s Prešova či Košíc a blízkeho okolia, ale aj kolegovia z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Bardejova, Svidníka, Starej Ľubovne a ďalších miest a obcí východného Slovenska.

Program nebol nijak prísne regulovaný. Po krátkom oficiálnom privítaní sa každý venoval diskusiám v rôznych skupinkách podľa svojho záujmu. V časti reštaurácie pri dverách bola urobená malá prezentácia rôznych GO BOXOV a inej rádioamatérskej techniky, ktoré priniesli viacerí OM rádioamatéri ako aj hostia z Poľska zo skupiny SP EmCom z Krakova ktorí prišli na toto stretnutie v zložení:  Michal  Wilczynski SP9XWM, Marian Kaganek SP9DEM a Tomasz Poltorak SP9SCZ.

S poľskými rádioamatérmi sme diskutovali o problémoch pri budovaní vzťahov medzi rádioamatérmi zo skupín pre tiesňovú komunikáciu (ARES, SP EmCom ) a štátnou správou či miestnou samosprávou v OM a SP orientovaných na využitie rádioamatérov pri zabezpečení rádiovej komunikácie počas krízových situácií. Ukazuje sa, že na oboch stranách hranice musíme riešiť veľmi podobné problémy, aj keď v Poľsku dosiahli už aj niektoré dielčie úspechy v tejto oblasti. Ďalej sme hovorili o technickej výbave, ktorou disponujeme a taktiež sme diskutovali o potrebe zvládnutia digitálnej technológie pre potreby tiesňovej komunikácie.

Poľskí rádioamatéri z Krakova uverejnili na svojej stránke:

http://cqcqcq.pl/sp-emcom-z-wizyta-u-slowackich-krotkofalowcow-zrzeszonych-w-ares/

krátku správu o tejto návšteve v Prešove a pripojili aj bohatú foto dokumentáciu, ktorú je možné si pozrieť v galérii fotografií linke:

http://cqcqcq.pl/wyprawy/kegr-w-terenie/spotkanie-z-krotkofalowcami-slowackimi-ares-2017-02-25/

Z tejto galérie snímok zo stretnutia je možné si vytvoriť určitý obraz o atmosfére na stretnutí a taktiež vidieť niektoré z vystavovaných zariadení či už z výbavy slovenských alebo aj poľských rádioamatérov.

Každý účastník stretnutia si určite vytvoril svoj osobný názor na to, aké to bolo stretnutie. Ja môžem hovoriť len za seba a môžem skonštatovať, že to bolo z môjho pohľadu úspešné a zmysluplné stretnutie, na ktorom som opäť získal viacero zaujímavých informácií, nových priateľov a kontakty. A to je hlavným účelom takýto stretnutí.

Stano OM8ST


POZNÁMKY K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÚ DNES ZVEREJŇUJEM


Dnes som sa rozhodol zverejniť moju osobnú webovú stránku venovanú rádioamatérom, rádioamatérskej technike a rádioamatérskemu vysielaniu, ktorá má v podtitule ešte prívlastok „VO VÝSTAVBE“, ktorý je však veľmi výstižný a v tejto chvíli aj náležitý. Na tejto stránke už pracujem od začiatku roka a stále ešte nie je dokončená do tej základnej podoby, v ktorej som ju chcel mať už niekedy v marci. Medzitým však prešla celkom zaujímavá rádioamatérska sezóna a udiali sa iné udalosti, ktoré by bolo vhodné mať už zverejnené, kým sú ešte ako tak aktuálne. Preto som sa rozhodol na rázny krok, že po doplnení niektorých aktualít, ktoré sa dajú urobiť rýchlo túto moju stránku zverejním v stave „ AS IS“ – teda v stave v akom momentálne je, aj keď tam viaceré príspevky chýbajú. Nedokončené príspevky sú signované ako privátne a preto sa k ním nie je možné dostať. Postupne sa však budú odkrývať tak, ako sa mi podarí ich kompletovať. Preto keď budete prechádzať po tejto stránke, tak sa nečudujte, že je tu ešte veľa “bielych miest” a skôr mi poprajte veľa síl, aby som to čím skôr doplnil.

Každá takáto stránka je živá a bude dopĺňaná rôznymi aktualitami, ktoré samozrejme rýchlo stratia svoju aktuálnosť, ale budú na ňu dopĺňané aj viaceré technické a metodické materiály s dlhšou životnosťou, ktoré som tam chcel už v tejto chvíli mať. Viacero materiálov mám v podobe “ppt” prezentácií, čo je fajn z hľadiska toho, že viem, čo je potrebné povedať, avšak na tieto stránky by som chcel tieto témy rozšíriť do takej podoby, aby bo bolo zrozumiteľné pre čitateľa. Pri prednáške podporenej takouto prezentáciou totiž prednášateľ povie mnohonásobne viac, ako je to na obrázku a to môže chýbať pri snahe o porozumenie výkladu len na základe ppt slajdov. Takáto práca na rozšírení výkladu chce však viac času. Niektoré metodické materiály ARES, ktoré tu chcem sprístupniť širšiemu okruhu záujemcov sú v anglickom originále a preklad do slovenčiny tiež chvíľu trvá. Preto prosím v niektorých prípadoch o strpenie.

Autor


POSEZÓNNE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV Z KOŠÍC A OKOLIA 09-2016


Termín stretnutia: 24. septembra 2016

Miesto stretnutia: Košice-Ťahanovce, lúky pri Hornáde za krčmou  SUDKY a WHITE HOUSE 

Zatiaľ čo minulý rok  bol z môjho pohľadu bohatý na zorganizované stretnutia, keďže sa mi podarilo zorganizovať až dve takáto podujatia – ARES stretnutie vo Vrútkach a na Čani , tento rok som zatiaľ nič neorganizoval ani som nebol na žiadnych iných stretnutiach okrem toho jarného v Košiciach a trošku ma to mrzelo. Preto som sa nakoniec rozhodol dosť spontánne, že využijem ešte stále pomerne slušné septembrové počasie na rýchle zorganizovanie malého neformálneho stretnutia  len pre rádioamatérov z Košíc a okolia. Mal som zopár námetov do programu, ktoré nie sú vo všeobecnosti otrepané a ktoré by snáď mohli viacerých hamov zaujať. Preto som dal niečo na papier a skonzultoval som to s Radom OM8BU, ktorého som tiež chcel do jedného bodu programu využiť. Radovi sa tento nápad zapáčil a navyše termín, ktorý som navrhol a to sobota 24.9.2016 zhodou okolnosti vyhovoval aj jemu, takže  to bolo realizovateľné. Pretože bolo už málo času na propagáciu stretnutia cez portál HAMRADIO, tak sme najprv urobili malú sondu záujmu e-mailom v rámci emailovej skupiny HELOUKOSICE (Google Groups). Bol som príjemne prekvapený pozitívnou odozvou viacerých členov skupiny a tak sme sa odvážili s Radom zverejniť náš zámer širšiemu okruhu ľudí  prostredníctvom FACEBOOKU  v skupine RÁDIOAMATÉRI VÝCHODNÉ SLOVENSKO (44 členov). Aby sme mali aj nejakú spätnú väzbu, tak som oznam zrealizoval ako UDALOSŤ pre členov skupiny a nazval som ju  ako „Posezónne stretnutie rádioamatérov z Košíc a okolia“ s termínom konania 24.9.2016 od  14:00 do 18:00 na lúkach pri Hornáde za reštauráciou „SUDKY“ a WHITE HOUSE“. Krátko po tomto zverejnením na FB som sa o akcii „dozvedel“  už aj z vysielania košického „Rádia 145,575 MHz“. Rádioamatérske tamtamy jednoducho fungujú.

Už po prvých dňoch takejto propagácie na internete sa ukázalo, že na akciu príde minimálne 10 ľudí a to už bolo postačujúce, aby to malo nejaký zmysel, preto som pokračoval v prípravných prácach a na upresňovaní programu a zabezpečovaní potrebného „MTZ“. Veľmi ma navyše potešilo, že jeden z pozvaných a to Martin  Jezný OM8AWA nielen potvrdil svoju účasť, ale prisľúbil aj svoj malý príspevok do programu a to ukážku „home made“ zariadenia na meranie útlmových charakteristík a rezonancie antén pomocou šumového generátora, smerovej odbočnice a SDR prijímača. Martin prisľúbil súčasne možnosť premerať parametre antén pre prenosné stanice – „gumkáčov“  pre VKV a UKV rádiostanice.

Všetko bolo fajn, kým som v štvrtok večer nezačal mať zdravotné problémy –  okrem nádchy, ktorú som mal už predtým mi vybehla teplota na 38°C a tak som musel zaľahnúť, aby som sa nejako do soboty vykuríroval. Manželkine liečebné postupy a moje trpezlivé ležanie v posteli mi pomohlo aspoň natoľko, že v piatok večer som už mal len 37,2  a v sobotu ráno som už nemal teplotu a tak som mohol pokračovať v prípravách. Manželka ma síce ešte stále prehovárala, aby som akciu odvolal, ale ja so videl, že už o nej vie a chystá sa na ňu prísť príliš veľa ľudí, pričom nemám na všetkých priamy telefonický kontakt a e-mailový oznam o zrušení akcie by mohol byť neúčinný, preto som sa už neodvážil to zrušiť. Mnohí by boli sklamaní že prišli na miesto a nič sa nekoná a nabudúce by už neprišli.

V sobotu dopoludnia som ešte musel zabehnúť na chalupu pre niektoré komponenty výbavy, ktoré som mal v úmysle prezentovať na stretnutí ( hlavne elektrocentrálu, prístrešok a teleskopický stožiar), ale aj to sa časovo zvládlo a tak všetko bolo pripravené na akciu.

Na „pľac“ som prišiel  o 15 minút  skôr, ale viacerí  účastníci ma predbehli a tak už o 14:00 hod bola na miesta dostatočne veľká skupina rádioamatérov na začatie akcie, ale aj tak sme trošku počkali, kým sa to začalo. Program bol nakoniec nasledovný:

 • Prezentácia konštrukcie VKV antény GP na 50MHz s možnými variantmi na  70 a 144 MHz ( OM8ST) ( menia sa len dĺžky prvkov)
 • Ukážka stavby prístrešku k osobnému automobilu na ochranu  rádiových operátorov pred nepriazňou počasia (OM8ST)
 • Stručná prezentácia digitálneho systému pre rádioamatérov s názvom DMR a ukážka spojení so vzdialenými rádioamatérskymi stanicami v OK  realizovaných cez lokálny DMR prevádzač  OM0ODM ( Rx 430,625 MHz/ Tx 438,225 MHz) – Vedúci operátor: Peter Kratochvíl  OM8AKX ( + Martin OM8KT).
 • Ukážky chemických zdrojov záložného napájania – Gélové olovené akumulátory a komentár k problematike ich správneho nabíjania
 • Ukážky a porovnanie elektrocentrál – Elektrocentrála SCHEPPACH GS 920 ( 720W) bez regulácie a s dvojtaktným motorom a doplnkovým AVR regulátorom typu EG-AVR-1001 EnerGenie a elektrocentrály PARKSIDE PGI 1200 (1200W) čo je elektrocetrála so štvortaktným motorom a invertorovým meničom. ( OM8ST a OM8BU)
 • Ukážka meracieho systému na meraniu útlmu/rezonancie vedení a antén pomocou šumového generátora a SDR prijímača (Martin Jezný OM8AWA). Tu Martin premeral viaceré antény z ručných rádiostaníc prítomných rádioamatérov a bolo vidieť, že niektoré z nich nemajú úplne ideálne vlastnosti v rámci pásma, na ktoré sú určené.
 • Keďže bol o to záujem, niekoľko iných antén, hlavne autoantén na magnetickom držiaku, bolo premeraných  pomocou môjho anténneho analyzátora Rig Expert AA 230. Nie všetky antény vyhoveli, ale aspoň ich majitelia videli, čo majú namontované na aute.

Pretože som bol hlavným organizátorom podujatia, nepatrí sa mi ho hodnotiť, to nech urobia ostatní účastníci. Ja za seba môžem len skonštatovať, že to, čo som mal pôvodne v pláne, sa mi podarilo aj za pomoci OM8BU a taktiež OM8AWA uskutočniť. Súčasne môžem s potešením povedať, že počet účastníkov predčil moje očakávania. A keďže aj počasie bolo priaznivé, tak moje pocity z podujatia sú veľmi dobré, aj napriek menším zdravotným problémom, ktoré som mal.

Hlavným fotografom na stretnutí bol Mirek OM8AMF , ktorý  urobil z akcie mnoho zaujímavých fotografických záberov. Tie mi večer aj promptne poslal. Vybral som z nich niektoré tak, aby som aj ostatným  priblížil trochu priebeh najdôležitejších častí programu. Na záver uvádzam  taktiež niekoľko “spoločenských” fotografií a jednu hromadnú, na ktorej sú zachytení takmer všetci účastníci podujatia ale naozaj nie sú tam všetci. Niektorí účastníci prichádzali neskôr a iní zas odchádzali z rôznych dôvodov skôr , takže ani nevieme povedať presný počet všetkých zúčastnených, ale vďaka patrí každému, kto prišiel a podieľal sa svojou účasťou na tomto stretnutí našej komunity. A potešiteľné bolo aj to, že tam bolo vidieť okrem starých harcovníkov aj mnoho mladých tvárí.


Prezentácia konštrukcie jednoduchej GP antény na 50 MHz pásmo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OM8BU meria GP anténu anténnym analyzátorom MINI 60

01 ##P9245618.jpg – OM8BU meria GP anténu antennym analyzátorom MINI 60

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail anténneho analyzátora MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

02 ##P9245620.jpg – Detail anténneho analyzátor MINI 60 pre rozsah 1-60 MHz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prezentácia GP antény na 50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou.

03 ##P9245625.jpg

Prezentácia antény GP na  50 MHz pásmo sa skončila touto hromadnou fotkou


Montáž prístrešku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Začiatok montáže prístrešku uchyteného háčikmi na strešnom nosiči auta (snímka z 14:24 hod.).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prístrešok stojí ( fotografované o 14:29 hod – čas stavby prístrešku s pomocou je 5 minút)

Prezentácie VKV Boxov pre ARES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dvojica boxov s rádiostanicami a dvojica bední s kotviacim a inštalačným materiálom ku VKV anténam.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obsah boxov:

Každý box obsahuje:

 • VKV stanicu KENWOOD TK 760 so sieťovým zdrojom 13,5V/16A v držiaku
 • 1-2 ks gélový akumulátor 7Ah, napájacie káble ku akumulátoru s PPA konektormi
 • V krabičke je  mikrofón a sieťová napájacia šnúra.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad spredu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail rádiostanice KENWOOD TK 760 so zdrojom – pohľad zozadu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detail mnou používaných unisex konektorov POWERPOLE ANDERSSON

Konektory ANDERSON POWER POLE používam  vo všetkých rozvodoch siete 13,5V pre moje rádiostanice. Sú dimenzované na prúd až 30A, preto stačia aj na rozvody pre 100W vysielacie zariadenia. Tieto konektory a “polarita” zachytená na fotografii sú štandardom pre skupiny ARES v GB a USA. Dosahuje sa tým jednotnosť systémov napájania, vzájomná zameniteľnosť a kompatibilita rôznych skupín a jednotlivcov počas aktivít v krízových oblastiach.


Prezentácia digitálneho systému DMR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rado OM8BU pri prezentácii systému DMR.

Rado OM8BU popisuje základné atribúty digitálneho systému DMR.  V ruke má UHF rádiostanicu TYTERA MD 390 čo je robustná vodovzdorná stanica pre pásmo 70 cm FM/DMR s krytím IP67.


Elektrocentrály a externé regulátory AVR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentrála PARKSIDE PGI 1200 A1 ( z LIDLu) – OM8BU

Invertorová elektrocentrála so štvortaktným motorom. Hmotnosť cca 13 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrocentála SCHEPPACH SG 950 ( z MALL.sk) – OM8ST

Štandardná elektrocentrála bez regulácie s dvojtaktným motorom. Hmotnosť cca 16 kg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Externý regulátor AVR typ Energenie EG-AVR-1001 1000VA / 650W.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Príprava elektrocentrály na spustenie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meranie výstupného napätia z EC+AVR pri rôznom zaťažení halogenovým reflektorom 120W a rýchlovarnou kanvicou 550W.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení reflektorom 120W
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výstupné napätie pri zaťažení rýchlovarnou kanvicou 550W.

Spoločenské fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Občas nás vyrušovali aj takéto vlaky (Rýchlovlak Pendolino z Prahy prichádza do KE).

Návštevy zďaleka:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zo „širšieho okolia Košíc“ prišiel na stretnutie aj Jaro OM8FT (ex OM8APA) z Medzeva.
21-imag8133
“Zďaleka” prišiel taktiež Peter OM0TM z Veľkého Šariša (prvý zľava).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trošku neskôr ale predsa prišiel aj Ivan OM0AM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A prišiel aj Marcel OM8DM.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A ešte neskôr došiel aj OM8MM – ledva stihol prezentáciu o elektrocentrálach, ktorá ho najviac zaujímala.

A nakoniec a skôr, než sa príliš zotmelo sme urobili aj hromadné fotografie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na tejto fotke chýba autor väčšiny fotografií Mirek OM8AMF.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tu zas chýba Jaro OM8FT ( stláčal spúšť) , ale zato v centre máme Mirka OM8AMF.

Kto sa cíti, že bol na tomto stretnutí a pritom chýba na tejto fotografii tak buď odišiel skôr, alebo prišiel neskôr (napr. OM8ATI) , ba dokonca mohol byť  práve aj v blízkom “Bielom dome” (WHITE HOUSE) zakúpiť si nejaké občerstvenie.  Organizátor podujatia si vyhradzuje právo nebyť zodpovedným za to, že sa niekto z účastníkov neocitol na  tejto hromadnej fotografii. Súčasne ďakujem najmä Mirkovi  a taktiež Marekovi OM8AE za poskytnutú a  peknú fotodokumentáciu z tejto akcie, ktorú som tu použil.

Stano OM8ST

organizátor stretnutia

25.9.2016


TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA NA HAMFESTE FRIDRICHSHAFEN 2016


Nasledujúca aktualita môže byť zaujímavá pre tých z nás (aresákov), ktorí by sa snáď dostali na tohtoročné rádioamatérske stretnutie vo Fridrichshafene.

Blíži sa tohtoročné najväčšie Európske rádioamatérske strentutie HAMRADIO 2016, ktoré sa bude konať tradične v nemeckom Fridrichshafene v termíne 24 – 26 júna 2016. Program tohto stretnutia býva bohatý a tohtoročný program (či skôr zoznam vystavovateľov) je možné si pozrieť na stránkach stretnutia:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/

Z tejto stránky sa však človek nedozvie o niektorých sprievodných aktivitách, ktoré sa budú konať počas tohto HAMFESTU. Pre priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie (ARES) môžu byť preto zaujímavé nasledovné informácie, ktoré sú zverejnené na stránke IARU-R1.

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1553-emergency-communications-activities-at-friedrichshafen-2016

V rámci tohto stretnutia HAMRADIO FRIDRICHSHAFEN 2016 sa budú konať tieto podujatia týkajúce sa tiesňovej komunikácie (ARES):

PIATOK 24.6.2016 1200 – 1500 miestneho času – sála ROM

V tomto čase a priestore usporiada IARU stretnutie rádioamatérov, ktorí sa zaujímají o tiesňovú komunikáciu s nasledovným predbežným programom (môže sa zmeniť):

12:00 – 12:45Reporty regionálních (R1, R2, R3) koordinátorov
IARU pre tiesňovú komunikáciu
12:45 – 13:45Otvorené fórum pre národných koordinátorov
tiesňovej komunikácie na prezentáciu aktivit v
ich krajinách
13:45 – 14:15Správa o teste GlobalSET  a idey pre tento rok 2016
14:15 – 14:45Otvorené fórum pre diskusio o zmenách  v IARU
procedurách  pre tiesňovú komunikáciu
14:45 – 15:00Záver a diskusia  o stretnutí vo Fridrichshafene
v nasledujúcom roku.

Rokovacou rečou pre toto stretnutie bude angličtina.

SOBOTA 25.6.2016 1000 – 1400 miestneho času – sála LONDON

Nemecký centrálny radioklub DARC (https://www.darc.de/home/ ) organizuje v rámci stretnutia vo Fridrichshafene ich štvrtú „NOTFUNK UNIVERZITU“. Táto univerzita sa bude venovať širokému spektru tém vrátane prípravy na krízovú komunikáciu v Luzerne, scenárov tiesňovej komunikácie a štruktury krátkovlnej siete THW v Bavorsku.

Rokovacou rečou pre NOTFUNK UNIVERZITU bude nemčina. Viac informácii bude dostupných zakrátko na stránkach DARC.

Poznámka:
Pozrel som si dnes túto stránku DARC a zatiaľ som tam nič bližšieho nenašiel k tejto univerzite, len staršie materiály z predošlých ročníkov.

Stano OM8ST

Krajský koordinátor ARES pre KSK


AKO SME OSLÁVILI SVETOVÝ DEŇ RÁDIOAMATÉROV 2016


V polovici apríla máme my rádioamatéri významný sviatok, ktorým je Svetový deň rádioamatérov (World Radio Amateur Day – WARD). Konkrétne sa tento sviatok viaže na deň 18. apríla  na počesť vzniku prvej celosvetovej organizácie rádioamatérov – IARU (International Amateru Radio Union). Stalo sa tak v roku 1925 na konferencii rádioamatérov v Paríži. Táto rádioamatéska organizácia  IARU  odvtedy zastupuje záujmy všetkých rádioamatérov sveta pri riešení otázok využívania rádiového spektra a zastupuje ich pri rokovaniach s úradmi zodpovednými za reguláciu a prideľovenie rádiových frekvencií.

V tento deň sa koná viacero podujatí, ktorými si rádioamatéri na celom svete pripomínajú tento svoj sviatok. Jednou z foriem osláv tohto výročia je prezentovanie rádioamatérskej činnosti pred širokovu verejnosťou napríklad vystúpeniami v masovo komunikačných prostriedkoch. Tohto roku sme boli v tomto smere na Slovensku pomerne aktívni, keď sa až na troch rôznych rozhlasových staniciach a na internete sa objavili príspevky o rádioamatéroch.

RTVS – RÁDIO FM

V rámci RTVS na stanici rádio FM odznela 18.4.2016 o 15:32 relácia:

Túlačka FM: Za rádioamatérmi, ktorú je možné si vypočuť z archívu RTVS na linke:

http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/104395/tulacka_fm-za-radioamatermi

V tejto relácii  vystupovali Ondrej Briatka  OM4DW a Jozef Kalocsányi OM5CD, ktorí veľmi zaujímavým spôsobom priblížili bežným ľuďom rádioamatérsku činnosť.

RTVS – RÁDIO REGÍNA

Podobná relácia odznela aj v regionálnom vysielaní Rádia Regína rána o 6:14 , kde  prácu rádioamatérov priblížil ostatným poslucháčom rádia Stano Barónik OM8AQ. Túto reláciu som nenašiel v archíve  Rádia Regína, preto tu neviem umiestniť príslušnú linku  s týmto príspevkom , ale v prípade záujmu viem poskytnúť mp3 súbor s nahrávkou tejto relácie.

RÁDIO KOŠICE /iTV KOŠICE

V rámci regionálneho vysielania miestnej rádiostanice „Rádio Košice“ dňa 18.4.2016 v čase po 14:30 hod odznela ďalšia podobná relácia o rádioamatéroch, v ktorej hovorili Stano Uličiansky OM8ST a Vlado Ludrovský OM3TWM. Nahrávka bola realizovaná priamo v priestoroch rádioklubu OM3VSZ, kde vzniklo aj krátke video približujúce neamatérom našu činnosť.

Zvukové nahrávky je možné nájsť na stránke:

http://www.radiokosice.sk/index.php? option=com_content&task=view&id=40955&Itemid=20

kde sa nachádzajú nahrávky 4 samostatných vstupov do vysielania Rádia Košice.

Video z priestorov rádioklubu OM3VSZ je umiestnené na internetovej televízii http://www.tvkosice.sk na linke:

https://www.tvkosice.sk/video/57149bdf4526ca6bc3b8ef72

Ak niekto nebude vedieť nájsť tieto relácie v archívoch, mám ich stiahnuté vo svojom počítači a viem ich poslať. Je však potrebné si uvedomiť, že sa jedná o veľké súbory, preto ich nedávam priamo na túto stránku.


Spracoval Stano OM8ST


A ĎALŠIE STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV V KOŠICIACH JE ZA NAMI…


Krátke ohliadnutie za marcovým stretnutím rádioamatérov v Košiciach 03-2016.

Včera,  teda 19.3.2016,  a navyše na Jozefa, sa v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č. 5. konalo už 17. stretnutie rádioamatérov prevažne z východného Slovenska, ale našli sa aj účastníci zo západnejších končín Slovenska či dokonca tiež z Českej Republiky. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol opäť Ferko Proháska OM8TA. Je však treba hneď úvodom povedať, že toto stretnutie sa tohto roku vôbec nemuselo uskutočniť, nakoľko ešte v januári mi Ferko tvrdil, že už neplánuje zorganizovať toto podujatie. Nepýtal som sa ho na dôvody tohto postoja, ale vedel som ho pochopiť, keďže vek a pridružené zdravotné problémy nie sú najlepšou podporou pri organizovaní akejkoľvek väčšej akcie, preto som ho ani veľmi nepovzbudzoval, aby to ešte raz skúsil. O čo som sa ja ani len nepokúsil, to sa podarilo Stanovi Barónikovi OM8AQ, ktorý Ferka nakoniec presvedčil, aby to stretnutie pripravil. Keď ma neskôr Ferko oslovil už s novu správou, že nakoniec to stretnutie bude a to 19. marca, veľmi ochotne som mu prisľúbil podporu pri jeho príprave tým, že opäť zabezpečím nejakú zaujímavú technickú prednášku a taktiež k tomu potrebný dataprojektor.

Stretnutie prebehlo veľmi podobnou formou ako všetky predošlé, ale nejaké zmeny je predsa len možné badať. Nepoznám presný počet rádioamatérov, ktorí sa na tohtoročnom stretnutí zaprezentovali, preto nemôžem porovávať počty s predošlými stretnutiami. Možno na stretnutie prišiel rovnaký počet rádioamatérov ako v minulosti, možno o niečo menej, ale sála bola pomerne plná aj keď niektoré známe tváre sme tam už nemohli stretnúť, lebo nás za uplynulý rok opustili.

Bola aj burza starých a miestami už nepoužiteľných vecí, kde by som si aj vedel niektoré lepšie kúsky vybrať, ktoré by som ešte vedel zmysluplne využiť, ale nakoniec som neurobil žiaden „obchod“. Možno však konštatovať, že z roka na rok postupne klesá počet predajcov takejto techniky, čo bolo výrazne vidieť aj na novembrovom stretnutí v Poprade.

Na stretnutí však boli aj predajcovia novej techniky. K už takmer štandardnému stánku fy ANICO, kde bolo možné kúpiť mnohé zaujímavé zariadenia pre rádioamatérov prevažne od fy YAESU sa tento krát pridružil aj stánok firmy LC ANTENAS (Rado OM0AMR), ktorý ponúkal rôzne krátkovlné drôtové antény a príslušenstvo k týmto anténam, ako aj stôl s prezentáciou výrobkov anglickej firmy http://www.hamtronix.eu/index.php…, ktoré predstavil Peter OM0TM. Boli tam veľmi pekné veci, o ktoré by som pred pár rokmi mal veľký záujem (transvertor na VKV/UKV) , teraz však už na to nemám (hlavne finančne) a musím sa uspokojiť so svojou VKV rádiostanicou R2-CW.
Pre mňa dosť zaujímavou prezentáciou boli výrobky firmy ATT Plus s.r.o., Anténní a telekomunikační technika (www.attplus.cz/), ktorých antény pre VKV a UKV mali perfektné prevedenie, aké sa očakáva od profesionálneho výrobcu. Škoda len, že som nemal ani len odvahu sa pýtať na ceny týchto výrobkov, lebo viem, že na to nemám a musia mi vystačiť moje homemade antény, ktoré však nemajú takú robustnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam ako tieto profesionálne.

Prednášková časť stretnutia.

Tento rok sa Ferkovi podarilo zabezpečiť na košické rádioamatérske stretnutie tri prednášky. S prvou prednáškou o riešení stabilných oscilátorov pre mikrovlné zariadenie prišiel až z Bratislavy Janko Gavora OM3ID. Najprv som si myslel, že ma tá prednáška nezaujme, keďže sa nevenujem mikrovlnám, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľmi poučné pre konštruktérov aj pre iné oblasti frekvenčného spektra a preto som si urobil viacero poznámok z tejto prednášky, ku ktorým sa chcem vrátiť.
Druhú prednášku pripravil Peter Psota OM8AND a to o VKV kontestovom denníku VUSC 4 WIN. Ja som doposiaľ používal pre vedenie VKV denníkov starší program ATALANTA LOCATOR, ktorý však už nejde pod WIN 7, 8, 10 a preto som tieto denníky vedel spracovávať (off line) len na veľkom PC s WIN XP. Petrova prednáška mi ukázala, že najnovšia verzia programu  VUSC je už veľmi vypracovaná a bude splňovať moje potreby, preto som si tento program okamžite nainštaloval nielen na stolný PC ale aj na notebook, aby som to mal už pripravené na najbližší  VKV pretek.
Poslednú prednášku som pripravil ja. Jej témou boli antény typu LONG WIRE – dlhý drôt, kde som prezentoval predovšetkým výsledky merania na mojej LW anténe a komentoval zistené fakty z hľadiska použiteľnosti tejto antény ako jednoduchej multibandovej KV antény. Podľa reakcií prítomných poslucháčov, táto téma ich zaujala.

Na záver si však nemôžem odpustiť jednu kritickú poznámku do našich rádioamatérskych radov. Pri viacerých väčších rádioamatérskych stretnutiach je dobrým zvykom mať úvodom aj istú „oficiálnu časť“, v ktorej sa aspoň v stručnosti urobí isté zhodnotenie nášho „rádioamatérskeho roka“ od posledného stretnutia. Na mnohých predošlých stretnutiach rádioamatérov v Košiciach sa takto ohodnotili aj niektoré výsledky úspešných rádioamatérov hlavne vo VKV pretekoch aspoň prečítaním najlepšie umiestnených staníc z výsledkových listín a udelením pamätných diplomov. Rovnako sme si zvykli pripomenúť aj našich priateľov, s ktorými sme sa za uplynulý rok navždy rozlúčili aspoň krátkym príhovorom a minútou ticha. Keď to bolo potrebné, v tejto oficiálnej časti odzneli aj nejaké nové informácie o stave prevádzačov na východnom Slovensku, či informácie o zmenách pri udeľovaní a predlžovaní rádioamatérskych povolení a podobne. Vždy mi však pri tom vadila jedna vec a tou je prejav hrubej neúcty k práci organizátora (či organizátorov) stretnutia, ktorý vidím v tom, že značná časť „pléna“ prítomných rádioamatérov vôbec nebrala na vedomie, že sa niekto snaží robiť nejaký oficiálny príhovor a potreboval by výrazne znížiť „krčmovú“ úroveň hluku z hodnoty S9+20 na povedzme S4, S3 a ďalej pokračovala vo svojej voľnej debate. Pridávanie decibelov na zosilňovači zvukovej aparatúry nemalo nikdy veľký účinok na diskutujúcich, rovnako ako ani výzvy na utíšenie. Preto sa netreba diviť, že sa táto oficiálna časť košického stretnutia postupne skracovala až na tohoročnú úroveň, ktorá spočívala v tom, že v prvej minúte Ferko OM8TA povedal len dve vety – že vôbec nechcel organizovať stretnutie a  že len Stano OM8AQ ho nakoniec presvedčil, aby sa to konalo. Potom už predal slovo mne, aby som povedal niečo o aktivitách ARES za uplynulý rok. Aj táto moj správa bola mimoriadne stručná a spočívala len vo vymenovaní najdôležitejších akcií, ktoré sa podarilo v roku 2015 zorganizovať. V rovnakom šume či skôr hluku prebehlo aj odovzdávanie ocenenia Ferkovi OM8TA, ktoré pripravili jeho priatelia – menovec Ferko OM3CKC a Ivan OM0AD za jeho prínos pri príprave týchto košických stretnutí a činnosť v rámci „ meteokrúžku“, ktorého sa títo rádioamatéri pravidelne zúčastňujú. Väčšina zúčastnených ani nemohla započuť o čo vlastne ide a čo sa pri predsedníckom stole vlastne deje, čo je veľká škoda.

Priestor v Centre voľného času umožňuje robiť oficiálnu časť len v rovnakej miestnosti kde je aj burza a predajcovia a kde sa sústreďujú aj diskutéri. Za daného stavu je jediným riešením pre súbežné konanie jednotlivých častí programu v jednom priestore vzájomná ohľaduplnosť a chvíľkové stíšenie diskusie na relatívne krátky čas potrebný na uskutočnenie oficiálnej časti programu. K tomuto stíšeniu sme sa však takmer nikdy nedopracovali.

My rádioamatéri sa hrdíme tým, že sme „odborníci na komunikáciu“ a že dodržujeme prísne písané aj nepísané zákony HAM SPIRITU, kde jedným zo základných pravidiel je ohľaduplnosť pri komunikácii (na pásme) kde rádioamatér najprv trpezlivo počúva a až potom volá. Tu ako keby chýbalo prepojenie medzi účastníkmi a tými , ktorí toto podujatie pripravili. Ako keby to bola úplne automatická samozrejmosť, že v polovici marca sa v Košiciach v Centre voľného času VŽDY uskutoční pre mnohých zaujímavé podujatie – rádioamatérske stretnutie, na ktoré pricestujú účastníci aj zo vzdialených častí (východného) Slovenska. Samozrejmosťou to nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Ba dokonca nasledujúci rok sa už takéto podujatie vôbec nemusí uskutočniť a verím, že mnohým by chýbalo. Málokto si však uvedomí, že možno k tomu tak trošku prispel aj svojim dielom, svojou neohľaduplnosťou a svojim nezáujmom o dianie na stretnutí, ktoré niekto pripravil vrátane nejakého aj keď stručného a pre neho neaujímavého programu. A možno sa nájdu noví organizátori s novým „formátom“ pre konanie takýchto stretnutí. Ale určite to bude na inom mieste, možno vo vhodnejšom priestore, však  nie za symbolickú cenu 1,5 EUR a potom, kto vie koľkí rádioamatéri prídu na takéto „drahé stretnutie“. Budúcnosť ukáže.

Stano OM8ST


Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe