PRÍJEM SSTV OBRÁZKOV Z VESMÍRNEJ STANICE ISS


ÚVOD

V tomto príspevku sa nevenujem celej problematike príjmu a vysielania SSTV obrázkov, ale chcem len priblížiť záujemcom o mód SSTV, ako sa pripraviť na príjem obrázkov z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS

Modulácia SSTV, ktorá sa využíva na prenos statických obrázkov cez rádioamatérske vysielacie stanice nie je žiadnou novinkou a tomuto módu sa pravidelne venuje mnoho rádioamatérov, ako sa o tom môžeme presvedčiť hlavne na KV pásmach na frekvenciách určených pre tento mód (napríklad na 14.230 MHz).

Istou zaujímavosťou v oblasti vysielania SSTV je tiež to, že aj rádioamatéri, ktorí sa občas vyskytujú v teame kozmonautov na vesmírnej stanici ISS, poriadajú okrem iného aj experimenty s vysielaním SSTV obrázkov na FM frekvencii 145.800 MHz . Napríklad v roku 2020 sa podarilo takéto aktivity usporiadať v auguste, na prelome septembra/októbra a nakoniec aj koncom decembra. Jedná sa teda skôr o unikátne vysielania a nie niečo pravidelné. Preto je vhodné vedieť, kde sa včas dozvieme o najbližších vysielaniach SSTV z ISS.

Správy o rádioamatérskych aktivitách na ISS sú publikované na stránke organizácie ARISS (Amateur Radio on ISS):

https://www.ariss.org/ (domovská stránka)

a informácie o vysielaní SSTV obrázkov z ISS na ich blogu:

http://ariss-sstv.blogspot.com/,

kde sú priebežne publikované všetky informácie o týchto aktivitách . Ak teda máme vážny záujem o príjem SSTV obrázkov z ISS, je vhodné navštevovať tieto stránky pravidelne.


Čo potrebujeme k príjmu SSTV obrázkov z ISS

V podstate k tomu nepotrebujeme až tak veľa a preto je tento mód dostupný pre väčšinu rádioamatérov (aj tých začínajúcich)

1. RÁDIO


Keďže SSTV obrázky z ISS sa vysielajú obvykle na frekvencii 145.800 MHz módom FM, tak v najjednoduchšom prípade vystačíme aj s VKV ručkou na FM pásmo a lepšou anténou. Samozrejme vybavenejšie VKV rádio (napr. mobilka) môže byť istou výhodou.

2. ANTÉNA

Vesmírna stanica ISS je pohybujúci sa objekt – satelit a tak by sa zdalo, že na úspešný príjem obrázkov musíme mať zložitý anténny systém s rotátorom. Prax však ukazuje, že za určitých priaznivých podmienok (najmä čo sa týka trajektórie preletu vo vzťahu k polohe prijímacej stanice) je možné realizovať príjem týchto obrázkov aj na statické antény alebo dokonca aj na jednoduché všesmerové antény, pokiaľ tieto antény smerujú aspoń približne do miesta na oblohe, kadiaľ prelietava práve ISS. Nemám skúsenosť s príjmom SSTV na “gumičku” ale hlasový FM signál (ešte zo stanice MIR) sa mi podarilo zachytiť aj na toto najzákladnejšie rádiové vybavenie. Dôvodom tohoto “úspechu” je to, že pri najväčšom priblížení je ISS vzdialená LEN cca 500 km, ale medzi ISS a našou anténou nie sú žiadne prekážky – stanica letí nad našimi hlavami a tak signál zo stanice je pomerne silný.

3. POČÍTAČ

K príjmu SSTV nám stačí akýkoľvek počítač/notebook aj s OS WIN XP, na ktorom nám budú bežať potrebné programy (viď v ďalšom).
Existujú dokonca aj aplikácie pre smartfónu s OS Android, ktoré vedia zabezpečiť jednoduchý príjem a vysielanie SSTV obrázkov cez rádio, preto medzi “počítače”môžeme úspešne zaradiť aj smartfóny a tablety

4. INTERFEJS RÁDIO – POČÍTAČ

Pri príjme SSTV obrázkov potrebujeme zaviesť audio signál prijatý rádiom do zvukovej karty počítača. To môžeme realizovať rôznymi spôsobmi.

  • Jednoduchý prenos hlasu z rádia do PC/Notebooku cez vzduch – teda priamo z reproduktora rádia do mikrofónu počítača. Vyzerá to veľmi primitívne, ale funguje to, aj keď kvalita prenosu veľmi záleží na úrovni hluku, ktorá je v mieste prenosu.
  • Jednoduchý kábel medzi rádiom – jeho reproduktorovým výstupom a vstupom PC pre externý mikrofón. Do tohoto kábla je vhodné zaradiť útlmový člen ( potenciometer) ktorým znížime úroveň audio signálu na hodnotu vhodnú pre mikrofónový vstup počítača. Toto riešenie je vhodné len pre zariadenia napájané z vlastných batérií ( napr ručné rádiostanice).
  • Viac alebo menej komplikovaný interfejs s oddeľovacími transformátormi a audio cestou pre obidva smery (RX aj TX) a samozrejme aj obvodom pre ovládanie PTT cez počítač. Takýto interfejs je nutnou podmienkou v prípade, že naše zariadenia – počítače a rádia sú napájané zo sieťových zdrojov. Interfejs navyše spolu s programom MMSSTV umožní nielen príjem ale aj vysielanie vlastných obrázkov SSTV. K problematike týchto interfejsov nájdeme viac konkrétnych informácií všade tam na internete, kde sa rieši otázka prijmu DIGI MÓDOV.

5. PROGRAMY PRE SSTV

Takýchto programov pre počítače je samozrejme viac a existujú verzie aj pre rôzne OS. Tu spomeniem len dva programy určené pre OS WINDOVS, s ktorými mám vlastné skúsenosti.

PROGRAM RX SSTV OD ON6MU

Je to program , ktorý zabezpečuje LEN príjem SSTV a môžeme si ho stiahnuť z viacerých stránok, najlepšie zo stránky autora ON6MU:
http://users.belgacom.net/hamradio/rxsstv.htm
Aktuálne verzia tohoto programu z januára 2021 je v2.1.6.

PROGRAM MMSSTV OD JEHHT

Tento program od japonského autora Makota Mori JE3HHT sa dá stiahnuť zo stránky:
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php

Posledná verzia tohoto programu je v1.13 z 29.9.2010.
Na rozdiel od predošlého programu, tento program umožňuje nielen príjem ale aj vysielanie vlastných SSTV obrázkov.

Okrem samotných programov na príjem obrázkov je vhodné mať aj programy na sledovanie satelitov.

ORBITRON

Tento program používam už pomerne dlho a stále poskytuje kvalitné údaje, pokiaľ máme stiahnuté aktuálne verzie súborov “tle” pre jednotlivé satelity, Program vo verzii v3.7.1 z 8.9.2005 je dostupný na stránke:
http://www.stoff.pl/
Napriek tomu, že sa jedná o staršiu verziu, funguje bez problémov aj vo WIN10.

Na ilustráciu tu uvádzam sken z programu ORBITRON ukazujúci blížiaci sa prelet  ISS nad Košicami dňa 29.1.2021

Ďalšie podobné programy sú napríklad GPREDICT, WXTRACK .
Možno niekto pozná a používa aj ďalšie podobné programy na sledovanie satelitov. Každý z nich je dobrý vtedy, keď nám poskytne potrebné a správne údaje o prelete ISS a vieme s ním pružne pracovať.


MOJE VYBAVENIE NA SSTV

Vybavenie do terénu:

  • Ručná VKV rádiostanica ( ALINCO DJ 162 alebo BAOFENG UV5R) + jednoduchý interface ku počítaču
  • Všesmerové antény 1/2 lambda (rôzne mobiné prevedenia)
  • Netbook ASUS EEE 10″ s WIN XP a s možnosťou napájania zo zdroja 12V s nainštalovanými programami ORBITRON, RX SSTV a MMSSTV

Vybavenie v hamshacku

  • Mobilná rádiostanica YAESU FT 7900 + homemade USB interface pre RX a TX so zabudovanou zvukovou kartou a USB/COM prevodníkom na ovládanie PTT
  • Stabilná VKV anténa typu HB9RU namontovaná na balóne a orientovaná na východ. Je schopná prijímať signály SSTV v prípade preletov stanice ISS cez severovýchodný kvadrant oblohy (severovýchodne od Košíc). Pri južných preletoch vadia okolité bytovky.
  • Notebook LENOVO B580 15″ s WIN 10 a s nainštalovanými programami ORBITRON, RX SSTV a MMSSTV.

Pomocou tohoto vybavenia (aj bez rotátora) sa mi podarilo zachytiť viacero SSTV obrázkov vysielaných zo stanice ISS a tieto obrázky prezentujem na nasledujúcich podstránkach. Tým chcem podporiť a iných rádioamatérov, ktorí nemajú možnosť vybudovať si špeciálny anténny systém s rotátormi na sledovanie rôznych satelitov, že aspoň v prípade ISS sa dajú realizovať niektoré experimenty so satelitnou komunikáciou aj s podstatne jednoduchším vybavením.


PRIJATÉ SSTV OBRÁZKY Z ISS

PRELETY V DŇOCH 4. až 6. DECEMBRA 2019

PRELETY V DŇOCH 28. a 29. JANUÁRA 2021Posledná úprava príspevku: 5.2.2021


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: