PRELETY V DŇOCH 4. až 6. DECEMBRA 2019


INFORMÁCIE ZO STRÁNKY ARISS

http://ariss-sstv.blogspot.com/

Monday, December 2, 2019
MAI SSTV planned for short periods on Dec. 4, 5 and 6

The ISS crew is scheduled to activate the MAI SSTV experiment for short periods of time on Dec 4, 5 and 6. Those times in UTC are below.

Dec 4: On – 12:00 UTC, Off – 16:50 UTC
Dec 5: On – 11:25 UTC, Off – 17:15 UTC
Dec 6: On – 10:20 UTC, Off – 16:40 UTC

Down link will be on 145.800 MHz.

Pondelok 2. decembra 2019

Vysielanie MAI SSTV je naplánované na krátke obdobie 4, 5 a 6 decembra

Posádka ISS má v pláne na krátku dobu aktivovať experiment MAI SSTV v dňoch 4., 5. a 6. decembra. Naplánované o časy v UTC sú uvedené nižšie.

4. decembra: Zapnutie – 12:00 UTC, Vypnutie – 16 : 50 UTC
5. decembra: Zapnutie – 11:25 UTC, Vypnutie – 17:15 UTC
6. decembra: Zapnutie – 10:20 UTC, Vypnutie – 16:40 UTC


Downlink frekvencia bude na 145 800 MHz.

PARAMETRE PRELETOV Z PROGRAMU ORBITRON

Tieto parametre som si nearchivoval, preto ich tu nemám uvedené.


OBRÁZKY Z PRELETOV DŇA 4.12.2019

V tento deň som sa nevenoval príjmu SSTV obrázkov z ISS


OBRÁZKY Z PRELETOV DŇA 5.12.2019

2019-12-05_0000 INTER MAI 75 No 3-12.jpg

Tento obrázok č 3/12 zo série RSOISS bol prijatý v pomerne slušnej kvalite, len v hornej tretine je vidieť zelený šum, ktorý bol srejme spôsobený nejakých rušením, ktoré vnikalo v tom čase do rádia spolu so signálom z ISS.

2019-12-05_0000 INTER MAI 75 No 4-12.jpg

Aj tento druhý obrázok č 4/12 zo série RSOISS bol prijatý v pomerne slušnej kvalite, avšak je už vidieť malý posuv obrázka ( zošikmenie), čo môže byč spôsobené Dopplerovým efektom pri vdďaľujúcej sa stanici ISS. Rušenie príjmu tohoto obrázku bolo pomerne malé a je vidieť ho na spodnej časti obrázku.

2012-12-05_0000 INTER MAI 75 No 3-12 B.jpg

Tento posledný prelet nad Košicami už nemal vhodnú polohu voči mojej fixnej anténe a tak je vidieť, že ešte na začiatka vysielania bol príjem signálu pomerne slušný, ale postupne sa zoslaboval a prevažoval šum. To mohlo byť spôsobené tým, že stanica ISS už mala v tomto prípade nízku eleváciu a takpovediac z pohľadu mojej antény zapadala za východný obzor.


OBRÁZKY Z PRELETOV DŇA 6.12.2019

2019-12-06_1415 INTER MAI 75 No xxx.jpg

Tento prelet nebol dobre situovaný voči mojej anténe a tak vidíme, že len s ťažkosťami sa podarilo zachytiť aspoň časť obrázku. Toto sa stáva vtedy, keď síce oblet vyzerá dobre z hľadiska elevácie a polohy preletu severným oblúkom vo či môjmu domu, ale obrázok sa v rámci približne 10 minútového okna začne vysielať (pre mňa) pomerne skoro, kedy je ISS ešte na západnej strane domu a tak môžem prijímať len slabšie odrazené signály a výsledný obrázok je potom veľmi nekvalitný.

2019-12-06_1419 INTER MAI 75 No 5-12.jpg

V prípade tohoto preletu sa pravdepodobne opakovala podobná situácia ako v predošlom prípade, ale tento druhý obrázok vysielaný počas toho istého preletu o 4 minúty neskôr ( 14:15 a 14:19) sa už vysielal v polohe, kedy v druhej časti obrázku boli už priaznvé podmienky pre príjem a tak sa dolná polovica obrázku prijala v o veľmi dobrej kvalite, aj keď s malým problémom so synchronizáciou ( opäť Doppler ?)


Posledná úprava stránky: 5.2.2021


Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: