QSL INFO

Publikované 7.3.2017


lotw-logo    AG CERTIFICAT OM8ST-2    AG CERTIFICATE OM8AXU-2   clublog-2x

 

 

 

V súčasnosti  môžem povedať, že pri potvrdzovaní rádioamatérskych spojení využívam nasledovné možnosti:

  • odosielanie papierových QSL lístkov prostredníctvom QSL služby SZR
    (QSL BUREAU SARA)
  • potvrdzovanie spojení cez databázu LOTW – Logbook of The World
  • potvrdzovanie spojení cez výmenu elektronických lístkov eQSL.CC
  • potvrdzovanie spojení cez databázu CLUBLOG

Samozrejme, pokiaľ si niekto vyžiada QSL lístok formou DIRECT, tak mu svoj lístok rovnakým spôsobom odošlem.

Pôvodne som zastával názor, že „najpravdivejším“ potvrdením rádioamatérskych spojení je ich potvrdzovanie klasickými papierovými lístkami. V ostatných rokoch som preto vyvinul maximálne úsilie na to, aby som odoslal svoj QSL lístok na čo najviac spojení, ktoré som za posledný rok urobil. Pretože nerobím za rok ťažké tisícky spojení, tak sa to aj dalo realizovať. Ukázalo sa však, že úspešnosť tohto potvrdzovania je pomerne malá, nakoľko som dostával späť QSL lístky len v počtoch okolo  10 až15 %  z počtu mnou odoslaných  lístkov, čo je pomerne málo. Súčasne som si pri overovaní spôsobu, akým protistanice prijímajú QSL lístky či potvrdzujú spojenia zisťoval, že stále viac sa vyskytujú stanice, ktoré využívajú nové moderné elektronické systémy na potvrdzovanie rádioamatérskych pojení  ako sú LOTW, eQSL alebo CLUBLOG. A sú to pritom mnohé vzácne stanice, od ktorých som nedostával potvrdenia papierovými lístkami.

Z uvedeného dôvodu som sa na jeseň 2016 začal zaoberať týmito elektronickými systémami potvrdzovania rádioamatérskych spojení a postupne som si vybavil vlastné účty v databáze LOTW a neskôr aj v databáce eQSL.cc  a najnovšie aj v systéme CLUBLOG. Do týchto systémov som postupne nahral (takmer) všetky moje doterajšie spojenia, ktoré som urobil pod predošlou značkou  OM8AXU ako aj súčasnou značkou OM8ST. To slovo „takmer“ znamená, že tam nie sú úplne všetky spojenia. Vynechával som hlavne lokálne spojenia z KV a VKV pretekov, ktoré nemajú vplyv na získavanie niektorých  diplomov ako sú DXCC, WPX  a podobne.

Využívaním týchto elektronických systémov si pomáham vylepšovať „skóre“ potvrdených spojení a jedným dychom pomáham aj iným rádioamatérom získavať potvrdenia o uskutočnenom  spojení odo mňa, takže je z toho obojstranný úžitok a radosť z potvrdeného spojenia je preto na oboch stranách.

Tieto systémy nie sú určené len pre „big guns“, tj. rádioamatérov, ktorí robia ročne tisícky spojení či už počas veľkých celosvetových pretekov alebo rôznych expedícií do exotických DX destinácií. Vedia ich využiť aj bežní rádioamatéri na to aby  pri minimálnych časových a finančných nákladoch  mohli získať potvrdenia  o svojich spojeniach s mnohými vzácnymi stanicami a tak mali možnosť splniť podmienky pre získanie niektorých zaujímavých rádioamatérskych ocenení a diplomov, čo by sa im inak podarilo možno za podstatne dlhšiu dobu a s omnoho vyššími nákladmi.

Stano OM8ST


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: