PROGRAMY PRE RÁDIOAMATÉROV


V tejto časti mojich stránok plánujem popísať niektoré užitočné programy, ktoré sa dajú využiť v rádioamatérskej praxi a ktoré ja osobne používam a teda viem ako sa s nimi pracuje . Momentálne aj pod vplyvom celého diania v súvislosti s pandémiou COVID-9 som však narazil na jeden program, ktorý nie je síce celkom rádioamatérsky, avšak môže byť užitočným aj pre rádioamatérov a to najmä ak by sa problémy s vírusom opakovalia a pretrvávali by naďalej problémys možnosťou stretávania sa vo väčších skupinách účastníkov. Preto ako prvý program do tejto podstránky v časti TECHNIKA vkladám popis programu – systému na organizovanie videokonferencií s názvom CISCO WEBEX MEETING.


VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM CISCO WEBEX MEETINGS

(klikni na prechod na stránku)

S týmto systémom som sa oboznámil len v posledných pár dňoch a úplne “za čerstva” som k tomu zapísal aj príslušný manuál. Predpokladám, že sa tento program bude používať s určitými prestávkami (nie na dennej báze) a preto je vhodné mať k nemu popis nejako “zakonzervovaný” a mať možnosť si niekde oživiť informácie o jeho nastavovaní či používaní.

Súčasne a jedná o komunikačný nástroj a tak je potrebné, aby sa s takýmto programom oboznámil čo najväčší okruh potencionálnych používateľov a tak témy, ktoré možno budú preberané v jednotlivých videokonferenciách sprístupnili čo najväčšiemu počtu účastníkov. Preto som sa rozhodol tento manuál sprístupniť na mojich stránkach v podstate širokej verejnosti.

Ak niekto povie, že sú tu príspevky na YOU TUBE, ku ktorým je možné sa vrátiť kedykoľvek, určite má pravdu, avšak možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie a spýtať sa prezentujúceho na “NAŠE” otázky môže mnohých osloviť.

Aj ked´ “inšpirácia” na oboznámenie sa s týmto systémom vznikla hlavne v dôsledku pandémie COVID-19, som presvedčený, že takýto systém má uplatnenie v akejkoľvek situácii a istým prínosom pandémie potom bude to, že nás naučila (učiteľov, žiakov ZS a SŠ študentov na vysokých školách, úradníkov ) efektívne využívať takéto nové komunikačné systémy.


Posledná aktualizácie stránky: 2.6.2020


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: