DV SYSTÉMY – SYSTÉMY S DIGITÁLNYM PRENOSOM HLASU – DMR, FUSION, DSTAR


ÚVOD

Systémy s digitálnym prenosom hlasu cez rádio sú pomerne špecifickým systémom prenosu, ktorý sa v posledných rokoch začína viacej používať aj v rádioamatérskej praxi a to aj napriek tomu, že je to už trošku na rozhraní medzi rádioamatérskymi aktivitami a profesionálnymi aktivitami. Pri všetkých týchto systémoch ide o to, že pôvodne analógový signál s hlasovou moduláciou sa v špeciálnom obvode ( kodeku) digitalizuje a cez rádio sa prenáša nie analogová forma modulácie ale práve už tá digitálna forma. Táto digitálna forma potom v ďalšom umožňuje rôzne ďalšie spracovanie a prenosy vrátane prenosu tejto hlasovej informácie na diaľku cez internet.

O celej tejto problematike je možné publikovať celé state. Pre potreby tejto stránky možno bude stačiť, keď tu uverejním príspevok Jana Majoroša OM6AXE s názvom:

SYSTÉMY DIGITAL VOICE (DMR, FUSION, D-STAR).pdf

ktorý bol uverejnený už skôr na stránke ARES, ktorú taktiež spravujem.


V ďalšom popíšem vo viacerých príspevkoch jednotlivé aspekty tejto problematiky. Nie je to jednoduchá problematika a tak postupné spracovanie môže chvíľu trvať. Verím však, že sa nakoniec dopracujem k celkovému spracovaniu podľa nasledujúcej štruktúry zamýšľaných príspevkov.

## 05-10-01 ÚVOD DO SYSTÉMU DMR

Tu bude popísaný systém DMR- ID , volačiek , kontaktov, zón, hovorových skupoín ( TG) … a ostatných prvkov, ktoré sa vyskytujú v CODEPLUGU resp v aplikácii CPS a potrebujeme poznať ich význam a použitie.

##05-10-02 REGISTRÁCIA V SYSTÉME DMR

Registrácia rádioamatéra v systéme DMR je vstupom do možnosti komunikácie v tejto digitálnej sieti. Preto je táto problematika popísaná hneď na úvod. Rovnaký príspevok je vypublikovaný aj na stránke aresom.wordpress.com , ktorú taktiež spravujem, avšak nie každý zablúdi aj na túto stránku ARES. Preto to opakujem aj tu na tejto mojej osobnej stránke.

## 05-10-03 DMR RÁDIÁ

Neviem popísať nastavovanie všetkých DMR rádií, ale mám skúsenosti s mojim rádiom TYT MD760, ktorý sa z hľadiska softvéru správa rovnako ako známa stanice RADIODITTY GD 77. Niektoré vysvetlenia a komentáre k nastavovaniu tejto staničky sú však platné všeobecne a tak to bude môcť poslúžiť aj rádioamatérom vlastniacim iné rádia.

## 05-10-04 HOTSPOTY PRE DMR-BM

Popíšem tu tzv. Jumbo HOTSPOT s RPI ZERO W a programom PISTAR


Posledná aktualizácia stránky: 13.5.2021


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: