VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM CISCO WEBEX MEETINGS


Dnešná doba spojená s pandémiou COVID-19 priniesla hromadné využívanie video konferenčných systémov na rozmanité účely. Preto aj ja som sa začal týmito systémami zapodievať. Motivovala ma k tomu aj informácia, že EMCOMM  meeting IARU R1, ktorý sa mal konať na HAMFESTe v Fridrichshafene bude zorganizovaný ako videokonferencia použitím systému CISCO WEBEX MEETINGS. Nie som odborník na videokonferenčné systémy a neviem povedať, či je to dobrý alebo zlý systém a neviem ho porovnávať s inými pokročilými systémami. V bežnej praxi som sa však stretol s možnosťou četovať cez systémy ako sú SKYPE, MESENGER, HANGOUT, alebo novšie tiež  GOOGLE MEET a tak viem ho porovnávať iba s týmito systémami. Tu môžem povedať, že voči vyššie uvedeným „chat“ systémom má WEBEX MEETINGS podstatne širšie funkčnosti, ktoré sú potrebné pri organizovaní videokonferencií s viacerými účastníkmi, s prezentáciou rôznych dokumentov a na riadenie následnej diskusie. Preto ak takúto funkčnosť potrebujeme, je tu tento systém k dispozícii. Možno že sú aj iné a lepšie programy na videokonferencie, ale to v tejto chvíli to nie je také podstatné, pretože pre moje (naše)  potreby je to vyhovujúci systém. Pokiaľ stačí len četovanie v menšej skupine, tak samozrejme vystačíme s MESEGEROM či SKYPE. V ďalšom bude popísané, ako sa takýto systém nainštaluje, nastaví do rôznych rolí a nakoniec využíva na riadenie videokonferencie.

Aby som predišiel istému sklamaniu niektorých potencionálnych záujemcov je potrebné povedať, že tento systém nevieme spustiť na starších počítačoch s OS WIN XP. Mám overené, že to samozrejme funguje na počítačoch s OS WIN 10 a to aj s menším výkonom (ASUS EEE 1215B), neviem však overiť fungovanie na OS WIN 7.

Popis  programu je rozdelený na štyri časti podľa toho, čomu sa venuje. V prvej časti je popísané, ako nastavíme túto aplikáciu do roly GUEST (hosť) čo je rola, ktorú má vo videokonferencii každý pozvaný účastník, ktorý sa pripojil do systému. Na pripojenie do systému nepotrebuje bežný účastník nič len fungujúcu aplikáciu.

Ďalšou úrovňou je nastavenie aplikácie do roly HOST (hostiteľ). Túto rolu plní ten účastník, ktorý spúšťa (štartuje, aktivuje) videokonferenciu – meeting. Pre túto rolu musí mať hostiteľ  vybavený  špeciálny účet (account) u spoločnosti CISCO. Vďaka tomuto účtu je možné prostredníctvom serverov spoločnosti CISCO organizovať videokonferenčné spojenia.

V tretej časti si povieme, ako sa štartuje samotná videokonferencia a ako je možné (rôznymi formami) do takejto videokonferencie pripojiť sa v pozícii bežného účastníka.

V poslednej štvrtej časti sa oboznámime aspoň s niektorými vlastnosťami systému, ktoré potrebujeme poznať na jeho úspešné používanie. Tento popis určite nebude kompletný,  ale každý sa to postupne naučí, keď bude systém používať.

V ďalšom výklade sa budú používať  skeny z obrazoviek programu. Aby tieto obrázky neboli príliš malé a aby sa tak zaistila zrozumiteľnosť výkladu, sú tieto popisy  spracované v samostatných PDF súboroch, ktoré je možné priamo cez nasledujúce linky otvoriť a čítať, alebo je možné si ich aj uložiť na svoj počítač a mať ich k dispozícii bez nutnosti návratu na tieto stránky. Ide o tieto 4 PDF súbory:

  1. WEBEX MEETINGS PRE BEŽNEHO ÚČASTNÍKA (GUEST).PDF
  2. WEBEX MEETINGS PRE ORGANIZÁTORA MEETINGU (HOST).PDF
  3. ŠTARTOVANIE A PRIPÁJANIE SA DO VIDEOKONFERENCIE.PDF
  4. WEBEX MEETINGS – RIADENIE VIDEOKONFERENCIE.pdf

Tento popis nastavovania aplikácie a jej praktického používania zrejme nebude  vysvetľovať všetky otázky a problémy s ktorými sa môže stretnúť bežný účastník konferencií –meetingov cez systém WEBEX MEETINGS a ešte vo väčšej miere organizátor takýchto meetingov, ktorý bude vystupovať v týchto mítingoch  v pozícii HOST ( hostiteľ). Na mnohé „finty“ človek príde postupne, keď bude častejšie používať tento systém.

Využitie tohto systému vo verzii (pláne) FREE vidím napríklad pri bežnom kontakte v rámci rodiny, kde nie sme obmedzení tým, kto má akého  e-mail providera (Hotmail, Gmail či niečo iné). Systém CISCO WEBEX MEETINGS nekladie žiadne obmedzenia  na to, kde máme zriadený e-mailový účet, čo je jeho veľká výhoda.

V rámci rádioamatérskej praxe môže tento systém pomôcť napríklad pri zvládaní nových softvérov, kde prezentujúci  priamo na obrazovke môže vysvetľovať čo a kde sa nastavuje v danom programe a poslucháči si to môžu hneď aj na svojom počítači nastaviť, či vyskúšať. Počúvať na rádiu trápenie s „navigovaním“ v aplikácii cez slovné pokyny býva často útrpné. Tu sa toto trápenie odstráni. Určite je možné nájsť aj iné využitie pre takýto systém, kde dôležitým prvkom je to, že je možné veci / postupy aj názorne účastníkom stretnutia predviesť, nie len o tom hovoriť.

Samozrejme, nemusíme sa venovať žiadnemu vysvetľovaniu ale len bežnému preberaniu „ľubovoľných aj háklivých“  tém   (nie sme v éteri ale v limitovanom okruhu účastníkov). Toto síce nie je veľmi rádioamatérske, ale radšej takto vyriešiť niektoré témy, než to ventilovať na pásme a porušovať pritom PP.

Keď sa skupina naučí využívať takúto možnosť  audio a video komunikácie, určite nájde témy, ktoré sa dajú vysvetliť kolegom „ per obrazovku“ a pritom nemusieť robiť z toho hneď video a umiestňovať to niekde na YOU TUBE. Ani toto nevie robiť každý a je za tým veľa práce.

Prajem veľa príjemných chvíľ pri využívaní tejto aplikácie.

Stano OM8ST


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: